Skontaktuj się z Nami Tutaj
Technologie i trendy

Testowanie siłowników

W każdym zastosowaniu siłownik jest tylko jednym z wielu elementów składowych, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest jego prawidłowe działanie. Aby móc je zagwarantować, każdy podzespół siłownika jest poddawany kompleksowym testom w naszym ośrodku testowym. Niczego nie pozostawiamy przypadkowi.

Testowanie – TECHLINE – technologia i trendy

Zależy nam na tym, aby każdy z naszych produktów został przetestowany pod każdym względem i w ekstremalnych warunkach, obejmujących skręcanie, wibracje i wstrząsy, kąpiele chemiczne, opary soli, działanie silnych strumieni wody oraz wysokie i niskie temperatury, przez dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata.

Więcej informacji na temat poszczególnych testów można znaleźć w zamieszczonych poniżej filmach.

 

Testowanie stopnia ochrony przemysłowych siłowników elektrycznych
Siłowniki przemysłowe muszą być odporne i niezawodne w środowiskach, w których są narażone na działanie wody, pyłu i w niektórych przypadkach poddawane czyszczeniu wysokociśnieniowemu w wysokich temperaturach. Testy siłowników obejmują badanie odporności na wnikanie wody i pyłu.

Testowanie odporności przemysłowych siłowników elektrycznych na wstrząsy
Siłowniki muszą być w stanie skutecznie działać w dynamicznym i wymagającym środowisku. W naszym ośrodku testowym poddajemy siłowniki testom wibracji, wstrząsów/uderzeń i zrzutu.

 
 

Testowanie odporności przemysłowych siłowników elektrycznych na sól i środki chemiczne
Siłowniki są narażone na negatywne oddziaływanie substancji, takich jak m.in. opary soli, środki chemiczne, olej napędowy i płyn hydrauliczny. Wszystkie te substancje wykazują agresywne działanie na elementy wykonane zarówno z metalu, jak i tworzyw sztucznych, dlatego poddajemy je testom przeprowadzanym w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

Testowanie wytrzymałości mechanicznej przemysłowych siłowników elektrycznych
Ważne jest, aby siłowniki działały optymalnie przez cały okres ich użytkowania. Wszystkie siłowniki, niezależnie od ich wielkości i modelu, są poddawane testom trwałości.

 

Testy wydajności — wibracje i wstrząsy
Jest to ważny test, ponieważ gwarantuje, że siłowniki są w stanie skutecznie działać w warunkach ciągłych wibracji w urządzeniach poruszających się poza drogami i w innych maszynach.

W LINAK zawsze testujemy więcej niż jest to konieczne, aby zapewnić wysoką jakość i niezawodność produktów.

Testy wydajności — wytrzymałość mechaniczna
Testowanie wytrzymałości mechanicznej siłownika jest gwarancją, że będzie można polegać na jego optymalnej pracy przez cały okres użytkowania. Wszystkie siłowniki, niezależnie od ich wielkości i modelu, są poddawane testom trwałości. I zawsze dążymy do wykonania jak największej liczby cykli.

 
 

Testy klimatyczne — stopień ochrony (IP)
Istotne jest, aby siłowniki przemysłowe LINAK były odporne i niezawodne w środowiskach, w których są narażone na działanie wody, pyłu i w niektórych przypadkach poddawane czyszczeniu wysokociśnieniowemu w wysokich temperaturach. Dlatego właśnie testujemy stopień ochrony IP.

Testy klimatyczne — sól i środki chemiczne
Aby zapewnić długą żywotność siłowników przemysłowych w środowiskach o wysokiej korozyjności, wystawiamy je na działanie soli i środków chemicznych w wilgotnym środowisku, co jest kombinacją pozwalającą dokładnie je przetestować.

 
 

Test termiczny siłownika LINAK

Testy klimatyczne — temperatura i wilgotność
Badania w środowiskach o zmiennych temperaturach i wilgotności gwarantują niezawodne działanie siłowników w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Ponadto specjalne wzorce testowe, takie jak testy zanurzeniowe, są wykorzystywane do ujęcia w planie testowym bardzo wymagających zastosowań.

Testowanie siłowników LINAK

Kompatybilność elektromagnetyczna — EMC
Siłowniki przemysłowe LINAK  są testowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z szeroką gamą norm przemysłowych. Ma to na celu zapewnienie odporności siłownika na zakłócenia elektromagnetyczne oraz poświadczenie, że wypromieniowane emisje z siłownika nie mają wpływu na maszyny przemysłowe.

 
Testowanie przemysłowych siłowników elektrycznych pod kątem stopnia ochrony play-icon

Testowanie przemysłowych siłowników elektrycznych pod kątem stopnia ochrony

Testowanie przemysłowych siłowników elektrycznych pod kątem odporności na sól i środki chemiczne play-icon

Testowanie przemysłowych siłowników elektrycznych pod kątem odporności na sól i środki chemiczne

Testowanie wstrząsowe siłowników elektrycznych do zastosowań przemysłowych play-icon

Testowanie wstrząsowe siłowników elektrycznych do zastosowań przemysłowych

Testowanie wytrzymałości mechanicznej przemysłowych siłowników elektrycznych play-icon

Testowanie wytrzymałości mechanicznej przemysłowych siłowników elektrycznych

Niezniszczalne play-icon

Niezniszczalne

Pliki

Broszura poświęcona testom w LINAK

Każdy podzespół siłownika poddawany jest serii testów przeprowadzanych w centrum badawczym LINAK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderze.

Przegląd produktów TECHLINE

Odkryj szeroki wybór wytrzymałych produktów o dużej mocy z segmentu TECHLINE. Produkty te zapewniają najwyższą trwałość i niezawodność na potrzeby eksploatacji w trudnych warunkach.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt