Skontaktuj się z Nami Tutaj

Misja i wizja

Opis celu, misji, wizji i wartości firmy LINAK.

Nasze cele i misja
Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają jakość życia i pracy ludzi.

Nasza wizja 
Chcemy zostać światowym liderem w kluczowych obszarach naszej działalności związanej z produkcją innowacyjnych siłowników elektrycznych.

Nasze wartości
Swoje doskonałe wyniki od wielu lat zawdzięczamy przywiązaniu do wartości, na których opiera się funkcjonowanie firmy LINAK. Wartości te są dla nas ogromnie ważne, dlatego co dwa lata sprawdzamy, w jakim stopniu są one wcielane w życie.

 • Zorientowanie na klienta
  Kluczem do tworzenia prawdziwie innowacyjnych produktów jest wysłuchanie i zrozumienie potrzeb klienta. W LINAK chcemy być wszędzie tam, gdzie są nasi klienci. W swoich oddziałach zatrudniamy osoby, które znając lokalną kulturę i język lokalnej społeczności, mogą towarzyszyć klientowi na co dzień i służyć mu swoją wiedzą i doświadczeniem.
 • Kreatywność
  To właśnie umiejętności kreatywnego myślenia zawdzięczamy swoje istnienie. Kreatywność idzie w parze z innowacyjnością – zarówno w przypadku opracowywania nowych rozwiązań, jak i wyszukiwania nowych zastosowań dla istniejących produktów. Każdy twórczy pomysł, który podnosi wartość dodaną oferty, znajduje zawsze uznanie firmy LINAK.
 • Chęć zmian
  Żyjemy w czasach gwałtownych przemian. W LINAK stawiamy sobie za cel być zawsze w awangardzie. Zdolność do nieustannego udoskonalania istniejących i tworzenia nowych rozwiązań zawdzięczamy elastyczności oraz otwartości na nowe wyzwania i szanse.
 • Lojalność, otwartość i uczciwość
  Pozostajemy zawsze lojalni wobec swoich wartości oraz wobec swoich klientów. W LINAK informacja poufna pozostaje poufną. W relacjach wewnątrz firmy i z klientem stawiamy na otwartość i uczciwość. Zasada szczerości i uczciwości towarzyszy naszym wszystkim codziennym działaniom. Wszelkie problemy omawiane są w otwarty i bezpośredni sposób, co przekłada się na zdolność do znajdowania najlepszych rozwiązań.
 • Entuzjazm towarzyszący pracy i jej wydajność
  Sukces LINAK budują pracownicy entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy i zawsze dbający o dobro klienta, firmy oraz własne. Elementem tego jest także troska o wydajność, która znajduje swój wyraz w codziennym zarządzaniu według modelu LEAN.
 • Zadowolenie z pracy i chęć niesienia pomocy
  Dokładamy starań, aby pracy wszystkich pracowników towarzyszyły zadowolenie i duma z osiąganych wyników. Pracownicy szukają i oczekują realnego wpływu swojej codziennej pracy. W LINAK wspólnie działamy na rzecz dobra osób, które nas otaczają. Pomagamy sobie, wspieramy się i motywujemy nawzajem do zdobywania nowych szczytów.
Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt