Zasady korzystania

Poniższe zasady korzystania dotyczą strony internetowej www.linak.com   należącej do firmy LINAK A/S („LINAK”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami korzystania ze strony oraz o jej opuszczenie w przypadku braku akceptacji opisanych zasad.

Prawa do strony
Prawa własności intelektualnej oraz wszelkie inne prawa do treści zamieszczonych na niniejszej stronie, w tym do tekstów, zdjęć, rysunków, nagrań dźwiękowych lub wideo, prezentacji, schematów, oprogramowania, znaków towarowych oraz nazw handlowych należą do firmy LINAK lub podmiotów będących dostawcami treści.

Przeglądanie, pobieranie oraz wszelkiego innego rodzaju cyfrowe kopiowanie zawartości niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie na użytek wewnętrzny przedsiębiorstwa lub na użytek prywatny.

Korzystanie z zawartości niniejszej strony lub jej części, np. tworzenie kopii lub publiczne udostępnianie, bez zgody firmy LINAK stanowi naruszenie duńskiej ustawy o ochronie praw autorskich oraz innych przepisów prawa. Takie działanie może skutkować podjęciem przez firmę LINAK stosownych kroków prawnych.

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako opisu sytuacji konkretnych osób lub organizacji.

Użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktów LINAK do konkretnych zastosowań.

Firma LINAK zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz usuwania zawartości strony bez uprzedzenia, co dotyczy także wszystkich zamieszczonych na niej opisów produktów.

Informacje zamieszczone na stronie mogą odsyłać użytkownika do stron zewnętrznych, za których treść firma LINAK nie ponosi odpowiedzialności.

Firma LINAK zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzetelność, kompletność i zrozumiałość informacji zamieszczonych na niniejszej stronie.

Firma LINAK nie gwarantuje nieprzerwanego oraz bezbłędnego działania niniejszej strony. Firma nie ponosi także odpowiedzialności za problemy związane z korzystaniem z niniejszej strony lub odsyłaczy do stron zewnętrznych.

Firma LINAK wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za utratę zysków, utratę danych, jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wynikowe, roszczenie lub stratę będące wynikiem zaniedbania lub innego zachowania.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie wyklucza odpowiedzialności firmy LINAK za naruszenie przepisów obowiązującego prawa ani odpowiedzialności, której wyłączenie jest niedozwolone w świetle tego prawa.

Wszystkie transakcje podlegają ogólnym zasadom sprzedaży i dystrybucji firmy LINAK. Aby uzyskać kopię ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji, prosimy o kontakt z firmą LINAK

(Ostatnia aktualizacja: styczeń 2009 r.)