Skontaktuj się z Nami Tutaj

Informacje dla dostawców

Informacje dla dostawców

Ta strona jest przeznaczona zarówno dla obecnych, jak i przyszłych dostawców firmy LINAK. Zawiera ona informacje mające istotne znaczenie dla wzajemnej współpracy oraz nakreśla standardy, jakie firma LINAK wyznaczyła swoim partnerom handlowym. 

Polityka jakości dostaw
Firma LINAK oczekuje od swoich dostawców wdrożenia odpowiedniego systemu kontroli jakości świadczonych przez nich usług. 

  • Firma LINAK akceptuje wyłącznie dostawy całkowicie pozbawione wad. 
  • Dostawcy firmy LINAK są zobowiązani do stosowania systemu jakości zgodnego z normami ISO9001, TS16949, ISO13485 lub równorzędnymi.
  • Dostawcy firmy LINAK są zobowiązani do zawarcia umowy o zapewnieniu jakości oraz do przestrzegania jej postanowień.

Wartości jakości dostaw
Wartości jakości dostaw opisują sposób, w jaki realizujemy naszą politykę zapewnienia jakości dostaw.
Wartości te pozwalają zarówno firmie LINAK, jak i jej dostawcom lepiej dostosować 
wzajemne postawy i oczekiwania, a tym samym zapewnić wyższy poziom jakości i ograniczyć koszty związane z jej zapewnieniem.

Firma LINAK wyznaczyła sześć poniższych wartości jakości:

  • Przejrzyste i zrozumiałe kryteria.
  • Konsekwentne wypełnianie przez dostawców wymagań określonych przez firmę LINAK. 
  • Dążenie dostawców do nieustannego doskonalenia swoich praktyk i procesów.
  • Skuteczna komunikacja z dostawcami.
  • Globalne partnerstwo z dostawcami.
  • Firma LINAK wyraża swoje oczekiwania wobec dostawców w kodeksie etycznym (dostawcy są zobowiązani do jego przestrzegania).

LINAK SIS
System informacyjny dla dostawców LINAK SIS (Supplier Information System) to internetowa platforma SharePoint, która umożliwia wymianę informacji i dokumentów między partnerami handlowymi a firmą LINAK. Za pośrednictwem tego systemu LINAK może poinformować dostawcę o wystawieniu zlecenia zmian technologicznych (ECO) lub karty zmian technologicznych (ECN). System SIS umożliwia ponadto przekazywanie zapytań ofertowych (RFQ) i wyników oceny dostawców oraz wymianę wszelkich innych dokumentów między dostawcą a firmą LINAK. Po zawarciu umowy o zapewnieniu jakości dostawca może pobierać z platformy SIS specyfikacje firmy LINAK.

 


Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt