Resetuj wyszukiwanie

Montaż systemu na bazie siłowników pojedycznych

Jak przeprowadzić montaż systemu na bazie siłowników pojedynczych

Elementami systemu są:
Siłownik pojedynczy (1 lub więcej)
1 zasilacz impulsowy
1 skrzynka CBH Advanced
1 pilot Bluetooth®
1 adapter Bluetooth®

 1. Podłącz siłowniki pojedyncze do kanałów 1-2, aby móc regulować położenie np. oparcia pleców i nóg. (W przypadku skrzynki CBH Advanced z trzema kanałami, do trzeciego kanału można podłączyć siłownik.)
 2. Podłącz kabel prądu stałego do skrzynki CBH Advanced.
 3. Podłącz adapter Bluetooth® do skrzynki CBH Advanced.
 4. Podłącz kabel do źródła zasilania.
 5. Przeprowadź parowanie pilota (naciśnij jednocześnie dwa górne przyciski).
 6. Po sparowaniu system jest gotowy do konfiguracji.

Montaż systemu na bazie siłowników pojedynczych z silnikami mechanizmu masażu

Jak przeprowadzić montaż systemu na bazie siłowników pojedynczych z silnikami mechanizmu masażu

Elementami systemu są:
Siłownik pojedynczny (1 lub więcej)
Silnik mechanizmu masażu (1 lub więcej)
1 zasilacz impulsowy
1 skrzynka CBH Advanced
1 pilot Bluetooth®
1 adapter Bluetooth®

 1. Podłącz siłowniki pojedyncze do kanałów 1-2 do regulacji położenia np. oparcia pleców i nóg.
 2. Podłącz silniki mechanizmu masażu do kanałów 3A i 3B.
 3. Podłącz dwubiegunowy kabel prądu stałego do systemu CBH Advanced.
 4. Drugi koniec kabla podłącz do zasilacza SMPS, a następnie podłącz kabel zasilający.
 5. Podłącz kabel do źródła zasilania.
 6. Podłącz adapter Bluetooth® do systemu CBH Advanced.
 7. Przeprowadź parowanie pilota.
 8. Po sparowaniu system jest gotowy do pracy.

Napęd równoległy z siłownikiem TD4 Standard

Jak skonfigurować łóżko podwójne dla wprowadzenia napędu równoległego z siłownikiem TD4 Standard

Elementami systemu są:
2 siłowniki TD4 Standard
2 kable zasilania
1 pilot Bluetooth®

 1. Podłącz dwa siłowniki TWINDRIVE TD4 do źródła zasilania.
 2. W czasie parowania dioda oświetlenia pod łóżkiem na obu siłownikach TWINDRIVE TD4 będzie pulsować.
 3. Przeprowadź parowanie pilota (naciśnij jednocześnie dwa górne przyciski).
 4. Światło stałe oznacza, że parowanie zostało zakończone powodzeniem.
 5. Dwa siłowniki TWINDRIVE TD4 Standard są teraz sparowane z jednym pilotem.

Stwórz system kompatybilny z siłownikiem TD4 Advanced i systemem CBH Advanced

Jak podłączyć system składający się z siłownika TD4 Advanced i systemu CBH Advanced

Elementami systemu są:
1 siłownik TD4 Advanced
1 zasilacz impulsowy
1 skrzynka CBH Advanced
1 dwubiegunowy kabel prądu stałego
1 kabel szeregowy
1 pilot Bluetooth®
Siłownik pojedynczy (1 lub więcej)
2 wkręty

 1. Zamocuj skrzynkę CBH Advanced na obudowie siłownika TD4 Advanced i przykręć ją dwoma wkrętami.
 2. Podłącz kabel szeregowy do siłownika TD4 Advanced i do kanału A1 skrzynki CBH Advanced.
 3. Podłącz dwubiegunowy kabel prądu stałego do siłownika TD4 Advanced i do kanału DC skrzynki CBH Advanced.
 4. Podłącz zasilacz do siłownika TD4 Advanced.
 5. Podłącz siłowniki pojedyncze do kanałów 1 i 2 single, aby móc regulować położenie np. oparcia głowy i stóp.
 6. W razie potrzeby, podłącz silniki mechanizmu masażu do kanałów 3A i 3B.
 7. Podłącz kabel do źródła zasilania.
 8. Przeprowadź parowanie pilota (naciśnij jednocześnie dwa górne przyciski).
 9. Po sparowaniu system jest gotowy do konfiguracji.

Ja zapisać pozycje położenia w pamięci pilota

Ja zapisać pozycje położenia w pamięci pilota

 1. Ustaw łóżko w wybranym położeniu.
 2. Naciśnij przycisk „S” i wybierz numer, pod którym zostanie zapisane aktualne położenie łóżka.
 3. Wybrana pozycja została zapisana w pamięci.
 4. Aby powrócić do zapisanej pozycji, przytrzymaj wciśnięty przycisk oznaczony numerem, pod którym ta pozycja została zapisana.

Aktywacja systemu na bazie siłowników pojedyncznych

Jak aktywować system na bazie siłowników pojedynczych

 1. Podłącz kabel do źródła zasilania.
 2. Siłowniki muszą być wsunięte aż do końca.
 3. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez ok. 5 sekund przycisk opuszczania siłownika na pilocie.
 4. Siłownik aktywuje się i wysunie.
 5. Powtórz czynność dla każdego siłownika, naciskając odpowiedni przycisk na pilocie.
 6. System siłownikowi został aktywowany.

Parowanie pilotów z systemem CBH Advanced przy pomocy adaptera Bluetooth®

Jak przeprowadzić parowanie pilotów z systemem CBH Advanced przy pomocy adaptera Bluetooth®

 1. Podłącz kabel do źródła zasilania. 
 2. Dioda adaptera Bluetooth® będzie pulsować przez 3 minuty, sygnalizując aktywny tryb parowania.
 3. W tym czasie naciśnij jednocześnie dwa górne przyciski, aby przeprowadzić parowanie pilota.
 4. Światło stałe oznacza, że parowanie zostało zakończone powodzeniem.
 5. W przypadku wszystkich pilotów LINAK parowanie odbywa się przez naciśnięcie dwóch górnych przycisków.

Jak przeprowadzić parowanie pilota na późniejszym etapie

 1. Uruchom ponownie tryb parowania.
 2. Odłącz zasilanie i odczekaj 10 sekund.
 3. Podłącz kabel do źródła zasilania.
 4. Adapter Bluetooth® będzie pulsować przez 3 minuty, sygnalizując aktywny tryb parowania.
 5. Powtórz procedurę parowania dla drugiego pilota.
 6. Po sparowaniu system jest gotowy do pracy.
 

Parowanie aplikacji Bed Control z systemem TD4

Jak przeprowadzić parowanie aplikacji Bed Control z systemem TD4

 1. Wyszukaj i pobierz aplikację Bed Control ze sklepu App Store.
 2. Uruchom aplikację Bed Control.
 3. Upewnij się, że Twój system jest w trybie parowania.
 4. Odnajdź na liście swoje łóżko i nawiąż połączenie.
 5. Światło stałe oznacza, że parowanie zostało zakończone powodzeniem.
 6. Uruchom kreator konfiguracji.
 7. Wybierz funkcje łóżka, aby zakończyć proces konfiguracji.
 8. Po sparowaniu system jest gotowy do pracy.
 9. Sprawdź działanie różnych funkcji pilota obsługowego. Odczekaj pięć sekund pomiędzy kolejnymi funkcjami.

Parowanie aplikacji LINAK Bed Control z systemem CBH Advanced

Jak przeprowadzić parowanie aplikacji Bed Control z systemem CBH Advanced

 1. Wyszukaj i pobierz bezpłatną aplikację Bed Control ze sklepu App Store.
 2. Uruchom aplikację Bed Control.
 3. Upewnij się, że Twój system jest w trybie parowania.
 4. Odnajdź na liście swoje łóżko i nawiąż połączenie.
 5. Światło stałe oznacza, że parowanie zostało zakończone powodzeniem.
 6. Uruchom kreator konfiguracji.
 7. Wybierz funkcje łóżka, aby zakończyć proces konfiguracji.
 8. Po sparowaniu system jest gotowy do pracy.
 9. Sprawdź działanie różnych funkcji pilota obsługowego. Odczekaj pięć sekund pomiędzy kolejnymi funkcjami.

Napęd równoległy z systemem TD4 Advanced

Jak podłączyć system TD4 Advanced i korzystać z napędu równoległego

Elementami systemu są:
2 siłowniki TD4 Advanced
2 zasilacze impulsowe
1 kabel szeregowy
1 pilot Bluetooth® 

 1. Podłącz dwa zasilacze SMPS do dwóch siłowników TD4 Advanced.
 2. Przy pomocy kabla szeregowego połącz ze sobą dwa siłowniki TD4 Advanced.
 3. Podłącz obydwa siłowniki do źródła zasilania.
 4. Przeprowadź parowanie pilota.
 5. System TD4 pracuje teraz w układzie równoległym, obsługiwanym przy pomocy pilota.

Desk Frame 1: Jak przeprowadzić montaż biurka

Desk Frame 1: Jak przeprowadzić montaż biurka
Dowiedz się, jak w prosty sposób przeprowadzić montaż ramy biurka z wykorzystaniem rozwiązania LINAK® Desk Frame 1. 

Są to trzy gotowe opakowania, które zawierają wszystko, czego potrzeba, aby złożyć ramę biurka: ramę górną w technologii Kick & Click™, zestaw DL SetPack (zawierający dwie kolumny podnoszące, skrzynkę kontrolną, panel biurkowy i kable) oraz zestaw DL Feet.

 

Aplikacja Desk Control™ – jak nawiązać połączenie z aplikacją

Włącz moduł Bluetooth® w smartfonie lub tablecie. Uruchom aplikację Desk Control™. Wyszukaj identyfikator biurka i kliknij „Połącz”.

Aby ustawić położenie biurka ręcznie, przytrzymaj wciśnięty przycisk oznaczony strzałką w górę lub w dół.

Aplikacja Desk Control™ – jak zapisać pozycje w pamięci

Zapisywanie bieżącego położenia
Wciśnij przycisk oznaczony gwiazdką. Wybierz „Zapisz”. Wybrana pozycja została zapisana i uwidoczniona w przycisku.

Zapisywanie do 4 pozycji w pamięci
Ustaw blat w pożądanym położeniu (do tego celu użyj przycisków oznaczonych strzałką w aplikacji lub panelu biurkowym). Zapisz wybraną pozycję.

Ustawianie biurka w zapisanym położeniu
Przytrzymaj wciśnięty przycisk pamięci, aż osiągnięte zostanie zapisane położenie.

Napęd automatyczny i zapisane położenia
(Jeśli posiadany panel biurkowy jest wyposażony w funkcję napędu automatycznego i funkcja ta została włączona).
Naciśnij jednokrotnie przycisk zapisanego położenia. Blat biurka zostanie automatycznie ustawiony w wybranym położeniu.

Zmiana zapisanych położeń
Przejdź do strony ustawień. Wybierz „Zmień zapisane położenia”. Kliknij położenie, które chcesz zmienić. Zmień wysokość i kliknij „Zapisz położenie”.

Aplikacja Desk Control™ – jak ustalić cele i aktywować przypomnienia o zmianie pozycji na stojącą

Ustalanie celów w zakresie pozostawania w pozycji stojącej
Przejdź do sekcji „Ty” i wybierz swój cel. Możesz skorzystać z trzech domyślnie zaprogramowanych przedziałów czasowych lub wprowadzić własne ustawienia.

Ustalanie własnych celów
Naciśnij przycisk ustawień w sekcji „Twój cel”. Przy pomocy przycisków ze strzałkami ustaw odstępy czasowe między zmianami pozycji z siedzącej na stojącą. Aby zapisać ustawienia, kliknij „Gotowe”, a następnie „Zapisz”.

Wybór sposobu otrzymywania przypomnień
Przypomnienia mogą być odbierane jako komunikat wyświetlany w osobnym oknie na urządzeniu mobilnym i/lub w formie sygnalizacji świetlnej na panelu biurkowym.

Przejdź do sekcji „Ustawienia”. Kliknij „Sposób otrzymywania przypomnień”. Kliknij przyciski włączenia/wyłączenia powiadomień.
Aby zobaczyć przykładowe ustawienie, kliknij „Wypróbuj”.

Aplikacja Desk Control™ – opcje menu ustawień

Zmiana zapisanego położenia
Nadpisz istniejące zapisane położenia lub zapisz nowe.

Sposoby otrzymywania przypomnień
Wybierz sposób otrzymywania przypomnień o konieczności wstania. Za pomocą przycisków włącz/wyłącz powiadomienia wyświetlane w osobnym oknie (na urządzeniu mobilnym) lub w formie sygnalizacji świetlnej (na panelu biurkowym).

Ustalanie nazwy biurka
Aby móc łatwo znaleźć biurko i nawiązać z nim połączenie, zapisz je pod indywidualną nazwą. Wpisz nazwę, pod jaką chcesz zapisać biurko. Wróć do menu, aby zapisać wybraną nazwę.

Ustalanie wysokości biurka
Jeśli wysokość biurka nie jest wyświetlana prawidłowo, można ją ustawić ręcznie. Możliwe jest wskazanie wartości w centymetrach lub calach.

Tylko to biurko
Aby zastosować własne ustawienia do kilku biurek, wybierz „nie”. Od tej pory inne biurka także będą korzystały z Twoich własnych ustawień zapamiętanych przez aplikację.

Napęd automatyczny
Panele biurkowe wyposażone w funkcję napędu automatycznego (tylko pełne wersje) mogą korzystać z tej funkcji do regulacji wysokości biurka w oparciu o zapisane położenia.

Wybór języka
Wybierz język, w jakim ma być wyświetlany interfejs aplikacji.

Korzyści płynące ze zmiany pozycji w czasie pracy
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących ze zmiany pozycji z siedzącej na stojącą.

Zasady korzystania
Zapoznaj się z zasadami korzystania z aplikacji.

O firmie
Dowiedz się więcej o aplikacji i jej poszczególnych funkcjach. Skorzystaj z odsyłaczy zapewniających dostęp do informacji na temat produktu i argumentów przemawiających za wykorzystaniem biurka oraz narzędzi wsparcia.

Aplikacja Desk Control™ – jak aktywować funkcję napędu automatycznego i korzystać z niej

Jeśli posiadany panel biurkowy jest wyposażony w funkcję automatycznego napędu (tylko pełne wersje), funkcję tę można aktywować w aplikacji.

Aktywacja funkcji napędu automatycznego
Przejdź do menu „Ustawienia”. Wybierz „Napęd automatyczny”.

Naciśnij przyciski ruchu w górę i w dół, akceptując jednocześnie zasady korzystania.

Wykorzystanie funkcji napędu automatycznego
Przejdź do sekcji „Obsługa” i wybierz zapisane położenie. 
Jeśli w pamięci zapisano dwa lub więcej położeń, blat biurka może być automatycznie przemieszczany pomiędzy tymi położeniami.

DP1C i DPT – wskazanie wysokości na wyświetlaczu jest nieprawidłowe.

Aby skorygować wskazanie wysokości na wyświetlaczu, postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie lub opisaną poniżej.

Jak ustawić wysokość biurka (DP1C i DPT)

Wykonaj pomiar rzeczywistej wysokości biurka – od podłogi do górnej krawędzi blatu.

 1. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk „S”, aż wyświetlona zostanie litera „S”.
 2. Przytrzymując wciśnięty przycisk „S”, za pomocą przycisku podnoszenia lub opuszczania zmień wartość liczbową zgodnie z rzeczywistą wysokością.

Wybierz odpowiednią aplikację do obsługi łóżka z regulacją położenia

Wybierz odpowiednią aplikację do obsługi łóżka z regulacją położenia
Aplikacja Bed Control jest dostępna do pobrania w sklepach App Store i Google Play. Aplikacją przeznaczoną do obsługi łóżka z regulacją położenia jest aplikacja Bed Control, oznaczona ikoną przedstawioną poniżej.


Pobierz aplikację Bed Control na platformę iOS.
Apple Store

Pobierz aplikację Bed Control na platformę Android.
Google Play

Kup nowy pilot LINAK do łóżka z regulacją położenia

W razie konieczności zakupu nowego pilota do obsługi łóżka z regulacją położenia, prosimy o kontakt ze sprzedawcą łóżka. 
Dotyczy to zarówno sytuacji, w których doszło do zgubienia lub uszkodzenia pilota, jak również przypadków wyczerpania się baterii bez możliwości jej wymiany. Dystrybutor łóżka udzieli Państwu pomocy w zakupie nowego pilota – firma LINAK nie prowadzi sprzedaży części zamiennych bezpośrednio dla użytkowników łóżek.

Pilot LINAK do łóżka wypoczynkowego z regulacją położenia nie działa.

Pilot LINAK do łóżka wypoczynkowego z regulacją położenia nie działa.

W razie problemów z korzystaniem z pilota do obsługi łóżka wypoczynkowego z regulacją położenia, prosimy o kontakt ze sprzedawcą łóżka. 
Firma LINAK nie prowadzi sprzedaży części zamiennych bezpośrednio dla użytkowników łóżek.

Bateria w moim pilocie LINAK wyczerpała się

Bateria w moim pilocie LINAK wyczerpała się

Niestety, w przypadku niektórych pilotów nie ma możliwości wymiany baterii. Jeśli dojdzie do wyczerpania baterii w takim pilocie, konieczne będzie kupno nowego pilota. W tym celu prosimy skontaktować się ze sprzedawcą łóżka. 

Firma LINAK nie prowadzi sprzedaży części zamiennych bezpośrednio dla użytkowników łóżek.

DPF1C – wskazanie wysokości na wyświetlaczu jest nieprawidłowe.

Aby skorygować wskazanie wysokości na wyświetlaczu, postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie lub opisaną poniżej.

Jak ustawić wysokość biurka

Wykonaj pomiar rzeczywistej wysokości biurka – od podłogi do górnej krawędzi blatu.

Aby ustawić wysokość:

 1. Naciśnij jednocześnie przyciski podnoszenia i opuszczania.
 2. Na wyświetlaczu pojawi się wartość liczbowa.
 3. Za pomocą przycisku podnoszenia lub opuszczania zmień wartość liczbową zgodnie z rzeczywistą wysokością.

DPG – jak aktywować regulację biurka

Aby aktywować regulację biurka, przemieść blat w dół oraz naciśnij i przytrzymaj odchylony panel aż do zakończenia ruchu.

Prowadząc regulację biurka, odchyl panel w dół, aby przemieścić blat w dół, lub w górę, aby przemieścić go w górę.

DPG – jak nawiązać połączenie z aplikacją

Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Bluetooth®. Pasek świetlny zacznie pulsować w niebieskim kolorze. Na wyświetlaczu wskazany zostanie identyfikator biurka.

Otwórz pobraną aplikację i nawiąż połączenie z biurkiem. Wyszukaj prawidłowy identyfikator na liście biurek w pobliżu. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DPG – jak zapisać do czterech pozycji pamięci i wyzerować pamięć

Panel DPG z wyświetlaczem oferuje łącznie cztery pozycje pamięci. 

Ustaw blat na pożądanej wysokości, a następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk z gwiazdką, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: „gwiazdka 3” lub „gwiazdka 4”. Zwolnij przycisk. 

Aby zapisać położenie, przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk z gwiazdką. W czasie zapisywania położenia najpierw pulsuje, a następnie świeci nieprzerwanie biała lampka.

Aby wyzerować wszystkie pozycje pamięci, przytrzymaj wciśnięty przez osiem sekund przycisk z gwiazdką, aż zapulsuje czerwona lampka.

DPG – jak korzystać z funkcji pamięci

Aby zapisać pozycję pamięci, ustaw blat w pożądanym położeniu.
Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk z gwiazdką. 
W czasie zapisywania położenia najpierw pulsuje, a następnie świeci nieprzerwanie biała lampka.

Przytrzymaj odchylony panel, aby ustawić blat w zapamiętanym położeniu.

Jeżeli panel DPG oferuje napęd automatyczny, dotknij dwukrotnie powierzchnię panelu w kierunku, w którym ma się poruszać blat. Panel DPG zatrzyma ruch w pierwszym zapisanym położeniu w wybranym kierunku. 

 

DPG – pasek świetlny funkcji przypomnienia

Pasek świetlny ma za zadanie przypominanie o potrzebie zmiany pozycji na stojącą. 
Zielony = ok 
Pomarańczowy = zmiana pozycji na stojącą

Ustawienie domyślne to 55 minut w pozycji siedzącej. 
Naciśnij przycisk z dzwonkiem, aby zobaczyć odstęp czasowy.
 
Jak zmienić odstęp czasowy lub wybrać opcję wyłączenia. 

Zmiany odstępu czasowego można dokonać, przełączając między czterema ustawieniami.

Odstęp czasowy 1: Przypomnienie po 55 minutach w pozycji siedzącej

Odstęp czasowy 2: Przypomnienie po 50 minutach w pozycji siedzącej

Odstęp czasowy 3: Przypomnienie po 45 minutach w pozycji siedzącej

Odstęp czasowy 4: Wyłączenie funkcji

Jak wyzerować pasek świetlny funkcji przypomnienia

Aby wyzerować pasek świetlny funkcji przypomnienia, przytrzymaj wciśnięty przez osiem sekund przycisk z dzwonkiem, aż zapulsuje czerwona lampka. 

DPG – możliwości zerowania

Dostępne są trzy możliwości zerowania:

 • Zerowanie pozycji pamięci
 • Zerowanie paska świetlnego funkcji przypomnienia
 • Zerowanie do ustawień fabrycznych

Aby wyzerować wszystkie pozycje pamięci, przytrzymaj wciśnięty przez osiem sekund przycisk z gwiazdką, aż zapulsuje czerwona lampka.

Aby wyzerować pasek świetlny funkcji przypomnienia, przytrzymaj wciśnięty przez osiem sekund przycisk z dzwonkiem, aż zapulsuje czerwona lampka.

Ustawienia fabryczne: 
Aby powrócić do ustawień fabrycznych, przytrzymaj wciśnięte przez osiem sekund przyciski z dzwonkiem i z gwiazdką, aż zapulsuje czerwona lampka.

DPG – ustawianie prawidłowej wysokości blatu biurka. Zmiana jednostek z cali na centymetry.

Aby ustawić prawidłową wysokość: 
Jeżeli wysokość wskazana na wyświetlaczu nie jest faktyczną wysokością blatu, możliwe jest jej skorygowanie.

Zmierz wysokość biurka od podłogi do blatu. Przytrzymaj wciśnięte przez pięć sekund przyciski z dzwonkiem i Bluetooth®  . Gdy wyświetlacz zacznie pulsować, odchyl panel w górę, jeżeli wartość jest zbyt niska, lub w dół, jeżeli wartość jest zbyt wysoka.  

Aby zmienić jednostki między centymetrami i calami:
Zmiana jednostek między centymetrami a calami możliwa jest po przytrzymaniu wciśniętych przez pięć sekund przycisków z gwiazdką i Bluetooth®. Gdy wyświetlacz zacznie pulsować, odchyl panel w górę lub w dół, aby zmienić jednostkę.

Jak aktywować system regulacji biurka

Bez aktywacji nie jest możliwe przemieszczanie blatu do góry.

Wskazuje na to wyświetlenie kodu błędu E01.

Aby przeprowadzić aktywację:

 1. Naciśnij przycisk opuszczania, aby ustawić blat w najniższym położeniu. Przytrzymaj przycisk wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się.
 2. Wciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk opuszczania wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się.

Blat można teraz przemieścić do góry.

Jak zapisać położenie blatu w pamięci

Istnieje możliwość zapisania wybranego położenia, np. dla pozycji stojącej/siedzącej. Postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie lub opisaną poniżej.

Aby zapisać położenie blatu:

 1. Przemieść blat do położenia docelowego.
 2. Naciśnij „S”, a następnie przycisk pamięci.

Położenie zostało zapisane w pamięci.

Aby przemieścić blat do zapisanego położenia, naciśnij przycisk pamięci i przytrzymaj go wciśniętym do czasu, aż blat osiągnie zapisaną wysokość.

Jak zabezpieczyć kabel siłownika TWINDRIVE TD1 280 SMPS

Dzięki zabezpieczeniu kabla można uniknąć ryzyka przypadkowego wyciągnięcia przewodu w trakcie użytkowania systemu TD1 280 SMPS, co mogłoby spowodować jego awarię lub uszkodzenie wtyczki i płytki drukowanej.

Sposób zabezpieczenia kabla został przedstawiony na poniższym filmie.

Jak zabezpieczyć kabel siłownika TD1

Dzięki zabezpieczeniu kabla można uniknąć ryzyka przypadkowego wyciągnięcia przewodu w trakcie użytkowania systemu TD1, co mogłoby spowodować jego awarię lub uszkodzenie wtyczki i płytki drukowanej.

Sposób zabezpieczenia kabla został przedstawiony na poniższym filmie.

Jak zabezpieczyć kabel siłownika TD3

Dzięki zabezpieczeniu kabla można uniknąć ryzyka przypadkowego wyciągnięcia przewodu w trakcie użytkowania systemu TD3, co mogłoby spowodować jego awarię.

Sposób zabezpieczenia kabla został przedstawiony na poniższym filmie.

Sprawdź: Czy na kablach nie ma widocznych śladów uszkodzeń?
Spróbuj/rozwiązanie: Uszkodzone podzespoły należy wymienić. W tym celu skontaktuj się z punktem sprzedaży łóżka.

Kick & Click – jak w prosty sposób przeprowadzić montaż biurka

Film przedstawia prosty sposób montażu biurka z regulacją wysokości przy zastosowaniu systemu Kick & Click™ bez użycia wkrętów i narzędzi.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących montażu, prosimy zapoznać się z instrukcją użytkownika systemu Kick & Click lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem LINAK.
Uwaga: firma LINAK nie dostarcza nóg ani blatów biurek.

Kick & Click – jak przeprowadzić demontaż biurka

Film przedstawia sposób demontażu biurka z regulacją wysokości, wyposażonego w system LINAK® Kick & Click™. Wszystkie czynności wykonuje się szybko, łatwo i intuicyjnie.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących demontażu, prosimy zapoznać się z instrukcją użytkownika systemu Kick & Click lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem LINAK.

Mechaniczne opuszczanie awaryjne w siłowniku TWINDRIVE TD4

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, na czym polega działanie innowacyjnego mechanicznego systemu opuszczania awaryjnego w siłowniku TWINDRIVE TD4.

Montaż siłownika TWINDRIVE TD4

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić montaż siłownika TWINDRIVE TD4.

Funkcja regulacji zagłówka nie wywołuje prawidłowej pozycji z pamięci.

Konieczne jest przeprowadzenie aktywacji funkcji regulacji zagłówka. Postępuj zgodnie z instrukcjami pokazanymi na filmie lub opisanymi poniżej.

Pilot radiowy nie działa.

Konieczne jest sparowanie pilota z systemem TWINDRIVE TD1 280 (z pamięcią) łóżka.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pokazanymi na filmie lub opisanymi poniżej.

 1. Naciśnij przycisk zerowania na obudowie odbiornika radiowego przymocowanego do urządzenia TD1.
 2. Przytrzymując przycisk zerowania wciśnięty, naciśnij dowolny przycisk pilota. W przypadku większej liczby pilotów naciśnij dowolny przycisk każdego z pozostałych pilotów, przytrzymując dalej wciśnięty przycisk zerowania.
 3. System został skonfigurowany.

Parowanie siłownika TWINDRIVE TD4

Z siłownikiem TWINDRIVE TD4 można z łatwością połączyć panel obsługowy lub urządzenie mobilne z wykorzystaniem aplikacji LINAK Bed Control.

Aktywacja systemu z siłownikami TD1RF (z pamięcią) oraz LA27

 1. Wysuń ramię siłownika LA27 (bez przerywania aż do zatrzymania).
 2. Zwolnij przycisk.
 3. Wsuń ramię siłownika LA27 (bez przerywania aż do zatrzymania).
 4. Zwolnij przycisk.

System został aktywowany.

TD3 – jak skonfigurować pilota Bluetooth

 1. Podłącz adapter Bluetooth do zasilanego siłownika TD3.
 2. Aktywowany zostanie tryb parowania adaptera, o czym informuje pulsowanie niebieskiej diody.
 3. Na pilocie Bluetooth naciśnij równocześnie przyciski w górę i w dół. Lampka będzie pulsować przez dłuższy czas, co oznacza, że trwa parowanie pilota i siłownika.

TD3 – jak skonfigurować pilota radiowego

 1. Naciśnij przycisk zerowania na urządzeniu TD3. Łóżko zostanie ustawione w płaskim położeniu. Przytrzymaj przycisk wciśnięty aż do zatrzymania napędu.
 2. Zwolnij przycisk zerowania.
 3. Ponownie naciśnij przycisk zerowania na urządzeniu TD3.
 4. Przytrzymując przycisk zerowania wciśnięty, naciśnij dowolny przycisk pilota.
 5. W przypadku większej liczby pilotów naciśnij dowolny przycisk każdego z pozostałych pilotów, przytrzymując dalej wciśnięty przycisk zerowania.

System został skonfigurowany.

TD4 – jak skonfigurować pilota Bluetooth

 1. Aktywuj tryb parowania systemu TD4 poprzez podłączenie go do zasilania.
 2. Aktywowany zostanie tryb parowania, o czym informuje pulsowanie oświetlenia pod łóżkiem.
 3. Na pilocie Bluetooth naciśnij równocześnie przyciski w górę i w dół. Lampka będzie pulsować przez dłuższy czas, co oznacza, że trwa parowanie pilota i siłownika.
 

System regulacji położenia łóżka nie działa (TD1).

Sprawdź: Czy siłownik TWINDRIVE TD1 jest podłączony do zasilania?
Spróbuj/rozwiązanie: Podłącz lampę lub inne urządzenie do gniazda zasilającego, aby upewnić się, że źródło zasilania jest sprawne.

Sprawdź: Czy wszystkie wtyki są prawidłowo podłączone do siłownika TWINDRIVE TD1?
Spróbuj/rozwiązanie: Sprawdź wszystkie połączenia.

Sprawdź: Czy na kablach nie ma widocznych śladów uszkodzeń?
Spróbuj/rozwiązanie: Uszkodzone podzespoły należy wymienić. W tym celu skontaktuj się z punktem sprzedaży łóżka.

System regulacji położenia łóżka nie działa (TD3).

Sprawdź: Czy siłownik TWINDRIVE TD3 jest podłączony do zasilania?

Spróbuj/rozwiązanie: Podłącz lampę lub inne urządzenie do gniazda zasilającego, aby upewnić się, że źródło zasilania jest sprawne.


Sprawdź: Czy wszystkie wtyki są prawidłowo podłączone do siłownika TWINDRIVE TD3? 

Spróbuj/rozwiązanie: Sprawdź wszystkie połączenia. Zabezpiecz kabel urządzenia TD3 przed przypadkowym odłączeniem. Postępuj zgodnie z instrukcjami pokazanymi na filmie lub opisanymi poniżej.

Blat przemieszcza się tylko w dół.

Konieczna jest aktywacja napędu biurka.

Postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie.

Blat nie przemieszcza się.

Sprawdź: Czy skrzynka kontrolna jest podłączona do zasilania?
Spróbuj/rozwiązanie: Podłącz lampę lub inne urządzenie do gniazda zasilającego, aby upewnić się, że źródło zasilania jest sprawne. 

Sprawdź: Czy wszystkie wtyki są prawidłowo podłączone do gniazd w skrzynce kontrolnej i siłowniku?
Spróbuj/rozwiązanie: Sprawdź wszystkie połączenia. 

Sprawdź: Czy na kablach, urządzeniach obsługowych, skrzynkach kontrolnych i siłownikach nie ma widocznych śladów uszkodzeń?
Spróbuj/rozwiązanie: Uszkodzone podzespoły należy wymienić. W tym celu skontaktuj się z punktem sprzedaży biurka. 

Blat nie przemieszcza się w pełnym zakresie skoku do góry. Zatrzymuje się zawsze w tym samym położeniu.

System ustanowił nowy punkt zatrzymania ruchu do góry.

Aby usunąć ten punkt, przeprowadź ponownie aktywację napędu biurka. Postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie.

Na wyświetlaczu widnieje kreska (-), a panel nie działa.

Panel DPT zostaje zablokowany w czasie bezczynności, tak aby zapobiec niezamierzonym ruchom.

Aby odblokować panel DPT, postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie.

Na wyświetlaczu zamiast wskazania wysokości znajduje się kod błędu E01.

Bez aktywacji napędu nie jest możliwe przemieszczanie blatu do góry.

Wystąpienie błędu E01 oznacza konieczność przeprowadzenia aktywacji napędu biurka.

Aby przeprowadzić aktywację:

 1. Naciśnij przycisk opuszczania, aby ustawić blat w najniższym położeniu. Przytrzymaj przycisk wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się.
 2. Wciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk opuszczania wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się. Blat można teraz przemieścić do góry.

Funkcja regulacji zagłówka nie działa – ramię nie wysuwa się.

Konieczne jest przeprowadzenie aktywacji siłownika odpowiadającego za funkcję regulacji zagłówka. Postępuj zgodnie z instrukcjami pokazanymi na filmie lub opisanymi poniżej.

TD3 i LA27 – jak aktywować napęd systemu

 1. Naciśnij przycisk opuszczania siłownika.
 2. Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aż ramię wsunie się do końca i zatrzyma.
 3. Zwolnij przycisk na pilocie.
 4. Ponownie naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez pięć sekund przycisk opuszczania siłownika.
 5. Teraz możliwe jest wysunięcie ramienia siłownika.

System został aktywowany.

Masz pytanie?

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak będzie to możliwe.

Części zamienne

Zapytania o informacje i zamówienia części zamiennych należy kierować do producentów urządzeń. 

Dane kontaktowe można znaleźć na etykiecie producenta lub w instrukcji użytkownika. Nie zapewniamy wsparcia technicznego użytkownikom końcowym ani firmom serwisowym.

W celu uzyskania wsparcia technicznego klientów LINAK prosimy o  kontakt z lokalnym oddziałem firmy .

Wszelkie inne zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej prosimy kierować do producenta urządzenia. Dane kontaktowe można znaleźć na etykiecie producenta lub w instrukcji użytkownika. Firma LINAK zaopatruje wyłącznie producentów. Nie zapewniamy wsparcia technicznego użytkownikom końcowym ani firmom serwisowym.

Niemniej jednak poniżej zamieszczamy przegląd wybranych produktów LINAK wraz z podstawowymi informacjami z zakresu obsługi technicznej, które mogą dostarczyć ogólnych wskazówek.