Skontaktuj się z Nami Tutaj
Rolnictwo

Systemy wentylacji do zastosowań w hodowli

Systemy siłowników elektrycznych pomagają tworzyć warunki sprzyjające dobrostanowi zwierząt, zapewniając równowagę klimatyczną w budynkach hodowlanych i inwentarskich.

Wentylacja w budynkach inwentarskich

Niezawodna wentylacja dla zdrowia zwierząt hodowlanych

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom zapewnienia odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich oraz utrzymania wysokiego poziomu higieny szeroko pojętej produkcji żywności. Systemy przeznaczone do poprawy warunków klimatycznych w pomieszczeniach hodowlanych i inwentarskich muszą spełniać przyjęte kryteria wydajności. Układy wentylacji oparte na zastosowaniu inteligentnych technologii siłownikowych mogą być źródłem wielu korzyści, takich jak:

  • możliwość dostosowania temperatury i przepływu powietrza pod kątem zapewnienia komfortu i warunków klimatycznych optymalnych dla zwierząt gospodarskich;
  • możliwość monitorowania i rejestrowania istotnych danych dla celów optymalizacji układu wentylacji;
  • dostęp do funkcjonalnych, łatwych w integracji rozwiązań, które nie wymagają konserwacji.

Zdrowie i dobrostan zwierząt gospodarskich ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działalności hodowlanej jako biznesu. W budynkach, w których przebywają zwierzęta, musi panować równowaga klimatyczna. Równowaga ta dotyczy wielkości przepływu powietrza, stężenia CO₂ oraz wysokości temperatury. Rozwiązania oparte na siłownikach elektrycznych regulują pracę zaworów wlotowych, przepustnic wentylacyjnych i osłon znajdujących się na wyposażeniu budynku inwentarskiego, wysyłając odpowiednie informacje zwrotne do systemu.

Jakość powietrza pod stałym nadzorem
Nowoczesne układy wentylacji w budynkach inwentarskich wymagają znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązań niż tylko otwieranie i zamykanie okien. Niezdrowe opary i pyły muszą być odprowadzane, a wartości temperatury i stężenia CO₂ utrzymywane na prawidłowym poziomie. Dzięki rozwiązaniom na bazie siłowników LINAK można w dowolnym momencie monitorować, kontrolować i doprowadzać niezbędną ilość świeżego powietrza.

Informacje zwrotne z siłowników
Klimat w budynkach inwentarskich cały czas pozostaje pod wpływem zewnętrznych warunków pogodowych. Informacje zwrotne dostarczane na bieżąco z inteligentnych rozwiązań na bazie siłowników w połączeniu z danymi zarejestrowanymi przez czujniki klimatyczne umożliwiają monitorowanie i zautomatyzowanie układu wentylacji.

Proste rozwiązanie do integracji i personalizacji
Nie ma dwóch takich samych budynków inwentarskich. Dlatego też rozwiązania oparte na siłownikach LINAK zostały skonstruowane z myślą o bezproblemowej integracji z większością systemów i zastosowań. Działają one niezawodnie także w bardzo trudnych warunkach – w miejscach zapylonych, wilgotnych lub nawet mokrych – i są praktycznie bezobsługowe.

Czytaj więcej
Siłownik liniowy LA25
Rozwiązania na bazie siłowników elektrycznych – bezstopniowa regulacja układów wentylacji w w budynkach inwentarskich play-icon

Rozwiązania na bazie siłowników elektrycznych — bezstopniowa regulacja układów wentylacji w w budynkach inwentarskich

Niezniszczalne play-icon

Niezniszczalne

Pliki

Więcej o wentylacji w budynkach hodowlanych

Siłownik elektryczny LINAK nadaje się do eksploatacji w trudnych warunkach, tj. w obecności wilgoci i pyłów oraz w warunkach częstych zmian temperatury. W LINAK wiemy, jak ważne jest prawidłowe działanie układu wentylacyjnego w budynkach hodowlanych.

Przegląd produktów TECHLINE

Odkryj szeroki wybór wytrzymałych produktów o dużej mocy z segmentu TECHLINE. Produkty te zapewniają najwyższą trwałość i niezawodność na potrzeby eksploatacji w trudnych warunkach.

Broszura poświęcona testom w LINAK

Każdy podzespół siłownika poddawany jest serii testów przeprowadzanych w centrum badawczym LINAK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderze.

Rozwiązania dla rolnictwa

Siłowniki elektryczne umożliwiają regulację klimatu, optymalizację zautomatyzowanego procesu podawania paszy i inteligentne sterowanie pracą układów wentylacji w budynkach inwentarskich na całym świecie.

Czytaj więcej

Filmy poświęcone wentylacji w budynkach inwentarskich

Dowiedz się więcej o technologii siłowników elektrycznych do zastosowań w wentylacji budynków inwentarskich. Obejrzyj nasze filmy i zaczerpnij inspiracji.

Niezniszczalne play-icon

Niezniszczalne

Zintegrowany sterownik i magistrala komunikacyjna oferują możliwość monitorowania pracy siłowników od momentu ich podłączenia play-icon

Zintegrowany sterownik i magistrala komunikacyjna oferują możliwość monitorowania pracy siłowników od momentu ich podłączenia

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt