Siłowniki liniowe

LA37

Niezwykle mocny siłownik liniowy, zapewniający niezawodną regulację ruchu nawet w najcięższych warunkach. Dostępny ze zintegrowanym sterownikiem (IC), nadaje się do eksploatacji w niesprzyjających warunkach otoczenia.

LA37

Ciężkie warunki pracy wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań siłownikowych. Siłownik LA37 opracowany został specjalnie z myślą o zastosowaniach, którym towarzyszą duże obciążenia, a więc także i zapotrzebowanie na większy udźwig oraz większą moc.

Siłownik LA37 odznacza się jakością wykonania, z której słynie firma LINAK, oraz długoletnią trwałością przy minimalnym zapotrzebowaniu na konserwację.

 • Maks. siła: 15 000 N
 • Maks. prędkość: 3,5 mm/s
 • Opcja: Montaż na czopie obrotowym

Siłownik LA37 dostępny jest we wszystkich wersjach IC: IC Basic, IC Advanced, CAN Bus, LINbus, Modbus oraz Parallel. Dowiedz się więcej o zintegrowanym sterowniku (IC).

LA37, LA36 i LA35 MODBUS – karta danych produktu

Zobacz kartę danych produktu w wersji online lub pobierz dokument w formacie PDF.

LA37 – karta danych produktu

Zobacz kartę danych produktu w wersji online lub pobierz dokument w formacie PDF.

Instrukcja użytkownika siłownika LA37

W niniejszej instrukcji użytkownika znaleźć można informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji siłownika LINAK LA37.

Broszury

 

Więcej o branży budowlanej

Siłowniki LINAK przystosowane są do pracy w trudnych warunkach i przy dużych obciążeniach, w tym w maszynach budowlanych.

Więcej o systemach nadążnych

Katalog produktów LINAK stworzonych na potrzeby najróżniejszych zastosowań w farmach solarnych.

Krok w przyszłość

Dowiedz się więcej na temat przyszłości napędów na bazie siłowników IC.

Przegląd produktów TECHLINE

Odkryj szeroki wybór wytrzymałych produktów o dużej mocy z segmentu TECHLINE. Produkty te zapewniają najwyższą trwałość i niezawodność na potrzeby eksploatacji w trudnych warunkach.

Magistrala CAN — jak sprawdzić, która wersja magistrali CAN jest uruchomiona

W firmie LINAK® dostarczamy obecnie siłowniki z dwoma różnymi wersjami oprogramowania magistrali CAN — v1.x lub v3.x.

Określ wersję siłownika za pomocą oprogramowania LINAK BusLink
Podłącz siłownik do oprogramowania BusLink, aby sprawdzić poprawność wersji oprogramowania. Gdy siłownik jest podłączony, dostępna jest karta „Informacje o połączeniu”. W poniższym przykładzie siłownik magistrali LA36 CAN dostepny jest w wersji 3.0.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Interfejs serwisowy BusLink w instrukcji obsługi magistrali CAN.

BusLink wersja 3.0
 
 

Jaka jest różnica między wersją 1.x a wersją 3.x?
W magistrali CAN v3.0 wprowadziliśmy kilka nowych funkcji, takich jak adresowanie sprzętowe, dynamiczna regulacja prędkości, polecenia soft start/stop oraz większa kompatybilność (125 kb/s, 250 kb/s, 500 kb/s i tryb Autobaud).
Należy zwrócić uwagę, że funkcja soft start/stop wymaga teraz zdefiniowania w poleceniu magistrali CAN (w wersji 3.x). W przypadku ustawienia 0 brak jest liniowego narastania. W przypadku ustawienia 251 wykorzystywane będą predefiniowane ustawienia fabryczne siłownika. Dowolna liczba z tego zakresu ustawia czas narastania.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Komunikacja w instrukcji obsługi magistrali CAN.

Skrócona instrukcja BusLink
Znajdź przewodnik dotyczący sposobu korzystania z programu BusLink dla siłownika, klikając ikonę BusLink.
Logo BusLink

Napęd równoległy na bazie siłowników IC - Jak dodać, usunąć i wymienić siłownik

Jak dodać, usunąć i wymienić siłownik w napędzie równoległym na bazie siłowników IC™.

Aby dodać lub usunąć siłownik:

 1. Podłącz wszystkie siłowniki do magistrali BusLink, aby skonfigurować liczbę siłowników pracujących w układzie równoległym.
 2. Poczekaj, aż system aktywuje się samoistnie i dopiero wtedy go uruchom.

Aby wymienić siłownik:

 1. Wyłącz zasilanie systemu i wymień siłownik.
 2. Włącz ponownie zasilanie. Nowy siłownik automatycznie ustawi się w tym samym położeniu, co pozostałe siłowniki.

Więcej informacji na temat aktywacji napędu równoległego na bazie siłowników IC można znaleźć w sekcji Jak aktywować napęd równoległy na bazie siłowników IC™.

Napęd równoległy na bazie siłowników IC - Jak aktywować system

Jak aktywować napęd równoległy na bazie siłowników IC™.

Aktywację systemu można przeprowadzić w dwojaki sposób:

 1. Pozwolić systemowi aktywować się samoistnie w trybie odzyskiwania ustawień. W tym przypadku siłowniki będą automatycznie wykonywać start i zatrzymanie co 2000 ms do osiągnięcia pełnego zakresu skoku.
 2. Aktywować system manualnie przy pomocy oprogramowania BusLink. Jedynym wyjątkiem jest siłownik w „położeniu utraconym”, w którym to przypadku system należy aktywować poprzez przemieszczenie siłownika w jednym kierunku do mechanicznego zatrzymania w położeniu krańcowym.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących napędu równoległego IC można znaleźć w sekcji Jak rozwiązywać problemy dotyczące napędu równoległego na bazie siłowników IC™.

Napęd równoległy na bazie siłowników IC - Jak rozwiązywać problemy

Jak rozwiązywać problemy dotyczące napędu równoległego na bazie siłowników IC™.

Jeżeli siłownik utracił swoje położenie, napęd równoległy przejdzie w tryb odzyskiwania ustawień i dokona samoistnej aktywacji. W przypadku gdy system nie zadziała w trybie odzyskiwania ustawień, należy wykonać następującą procedurę:

 1. Sprawdzić okablowanie, zasilanie i przesył sygnałów komunikacyjnych między siłownikami.
 2. Podłączyć każdy siłownik do oprogramowania BusLink i sprawdzić na podstawie kodów błędów, który siłownik spowodował zatrzymanie systemu.

Jeżeli przyczyną błędu jest nadmierny pobór prądu, konieczny jest restart systemu poprzez uruchomienie go w kierunku przeciwnym.

Jeżeli system zgłasza jeden z poniższych błędów, siłownik należy wymienić: błąd mostka H, błąd zasilacza impulsowego lub błąd hallotronu.

Nie udało się rozwiązać problemu? Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem produktów LINAK®.

Więcej informacji na temat aktywacji napędu równoległego na bazie siłowników IC można znaleźć w sekcji  Jak aktywować napęd równoległy na bazie siłowników IC™.

 

Masz pytanie dotyczące technologii siłowników elektrycznych?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Subskrybuj wiadomości firmy LINAK

Otrzymuj aktualne informacje o tym, w jaki sposób technologia siłowników podąża za współczesnymi megatrendami i stawia czoła wyzwaniom przyszłości.