Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 12 października 2016

Zapotrzebowanie na jeszcze lepsze produkty

Rosnące oczekiwania w stosunku do produktów segmentu TECHLINE stawiają przed nami nowe wyzwania, w odpowiedzi na które w LINAK inwestujemy w nowe zaawansowane narzędzia.

Zapotrzebowanie na jeszcze lepsze produkty

Claus Hegelund Sørensen, kierownik działu ds. badań i rozwoju w segmencie TECHLINE

Nasze już teraz zaawansowane produkty muszą być stale ulepszane.
W ostatnich latach skupialiśmy uwagę przede wszystkim na rozwiązaniach dla branży rolniczej i budowlanej. Udało nam się zdobyć uznanie jako dostawca produktów będących alternatywą dla rozwiązań hydraulicznych.

Oznacza to, że ważni gracze w tej grupie klientów coraz częściej oczekują od naszych rozwiązań nowych właściwości i większej trwałości. Nie ustajemy w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych oczekiwań.

Do rozwiązań wprowadzonych dzięki bliskiej współpracy z klientami zaliczyć można interfejs regulacji proporcjonalnej LINbus oraz możliwość eksploatacji w skrajnie niskich i wysokich temperaturach. Ponadto obserwujemy duże zapotrzebowanie na elektronikę oferującą kompatybilność elektromagnetyczną, kontrolę impulsów obciążenia itp. 

Bardzo wysokie oczekiwania
Obecnie jednym z największych wyzwań są oczekiwania w stosunku do odporności na drgania. Dlaczego jest to tak ważne?

Wystarczy wyobrazić sobie warunki pracy ciągnika rolniczego, aby zrozumieć, dlaczego zamontowane w nim siłowniki muszą odznaczać się najwyższą wytrzymałością.

Odporność na drgania można oceniać w odniesieniu do szeregu parametrów. Z tego powodu trudno przeprowadzić bezpośrednie porównanie różnych testów.

W uproszczeniu można powiedzieć, że obecne oczekiwania w stosunku do odporności na drgania są około pięciokrotnie większe niż wyniki uzyskiwane przez nas do tej pory w testach. Jak widać, nie będzie łatwo.

Co to są drgania?
Drganie to złożona zmienna definiowana przez poniższe parametry:

  • kierunek drgań (X,Y,Z);
  • niska / wysoka częstotliwość (Hz);
  • czas trwania (godziny);
  • poziom (g2/Hz).

Trudno opisać oddziaływanie poszczególnych parametrów na pracę siłownika. Można je udokumentować wyłącznie na podstawie testów.

Eliminowanie najsłabszych punktów
Do tej pory ograniczaliśmy się jedynie do testów produktów pod kątem zgodności z oczekiwaniami. Jednak obecnie w związku z istotnym wzrostem oczekiwań inwestujemy w narzędzia obliczeniowe i symulacyjne, z pomocą których możemy symulować różne poziomy obciążenia produktów w poszukiwaniu najsłabszych punktów. Wyznaczyliśmy także osobę wyspecjalizowaną w tym zagadnieniu, która otrzymała zaawansowane szkolenie i która odpowiada za udzielanie fachowych odpowiedzi na zapytania klientów.

Nieustanne doskonalenie
Pomimo możliwości wykonywania obliczeń i symulacji na potrzeby tworzenia lepszych rozwiązań, nie rezygnujemy z testów. Pragnąc sprostać coraz surowszym międzynarodowym wymaganiom w stosunku do testów, zainwestowaliśmy w nowe, większe stanowisko do badania drgań, które pozwala na przeprowadzanie prób zgodnie ze standardami, jakich od nas oczekują klienci. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i trafnie oceniać zmiany konstrukcyjne. 

Opisane oczekiwania wydają się trudne do spełnienia, ale jestem przekonany, że przy odpowiednim wysiłku będziemy w stanie zrealizować swoje cele i w ten sposób umocnić swoją pozycję na rynku.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt