Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 12 czerwca 2023

Firma LINAK zobowiązała się do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony

Firma LINAK realizuje postulaty Porozumienia Paryskiego i podejmuje inicjatywy mające na celu zapobieganie zmianom klimatycznym, budowanie silnych społeczności LINAK na całym świecie oraz zapewnienie klientom poczucia pewności, że ich wysokiej jakości produkty spełniają wszystkie obowiązujące standardy środowiskowe i społeczne.

Kolaż zdjęć powiązanych z każdą kategorią ESG LINAK

Nasze wartości stanowią o naszej sile

W realizacji tego celu nie ograniczamy się jednak wyłącznie do samych produktów – dokładamy wszelkich starań, aby znalazł on odzwierciedlenie w każdym aspekcie naszej działalności. Funkcjonowanie naszej firmy opiera się na silnych wartościach, głęboko zakorzenionych w duńskiej kulturze i rodzinnych tradycjach. To one stanowią o tym, że przy dokonywaniu wyborów kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych klientów, pracowników i naszej planety. Wprawdzie nasze decyzje od zawsze oparte są na zasadzie zrównoważonego rozwoju, niemniej nie poprzestajemy na tym i podejmujemy odpowiednie kroki, stawiając na równi potrzeby naszej planety i poprawianie jakości życia ludzi poprzez nasze produkty.

 

Od słów do czynów

Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny postanowiliśmy skoncentrować nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w sześciu obszarach priorytetowych, zdefiniowanych w ramach koncepcji ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i biznesowe, zbieżne z celami zrównoważonego rozwoju (SDG) przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Uwzględniając te inicjatywy we wszystkich działaniach, od rozwoju produktów przez produkcję po łańcuch dostaw i współpracę z klientami, osiągniemy jeszcze większy wpływ na korzyść środowiska naturalnego i ludzi na całym świecie. Nasze produkty poprawiają jakość życia każdego dnia.

Logo SDGFirma LINAK jest partnerem na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

 
Inicjatywy priorytetowe LINAK

Ikony Zrównoważony rozwój/Środowisko

Środowisko

  • Emisje gazów cieplarnianych
  • Projektowanie cyrkularne
  • Gospodarka cyrkularna

Ikony Zrównoważony rozwój/Społeczeństwo

Społeczeństwo

  • Zaangażowanie pracowników

Ikony Zrównoważony rozwój/Biznes

Biznes

  • Zrównoważony łańcuch dostaw
  • Oczekiwania klientów w kontekście ESG
 
 

Wypełnianie postulatów Porozumienia Paryskiego

Jako sygnatariusz Porozumienia Paryskiego wyznaczamy cele zgodne z dowodami naukowymi (ang. Science Based Targets) i tworzymy plany działań krótkoterminowych, które pomagają nam wdrożyć naszą strategię i przekształcić zobowiązania w mierzalne efekty. Aby móc zatrzymać wzrost średniej temperatury na świecie na poziomie 1,5°C, Porozumienie Paryskie zobowiązuje przedsiębiorstwa do podejmowania działań w kierunku dekarbonizacji działalności własnej, redukcji emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw i współpracy z klientami na rzecz ograniczenia ich śladu węglowego.

Poznaj nasze inicjatywy i dowiedz się, w jaki sposób zmieniamy świat na lepszy.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt