Skontaktuj się z Nami Tutaj
Stół operacyjny, fotel zabiegowy, fotel do pobierania krwi, fotel do dializy, inkubator - w otoczeniu.

Zabiegi szpitalne

Rozwiązania na bazie siłowników LINAK zapewniają moc, niezawodność i precyzję działania, niezbędne do stworzenia optymalnych warunków leczenia i opieki, podnosząc poziom dokładności i zwiększając komfort pacjenta dzięki innowacyjnej technologii regulacji położenia.

Systemy siłowników do zastosowań medycznych w szpitalach

W obliczu rosnącego tempa starzenia się społeczeństwa i wzrostu zapadalności na choroby spowodowane niewłaściwym trybem życia, system opieki medycznej potrzebuje zoptymalizowanych warunków do przeprowadzania operacji i zabiegów bez uszczerbku dla ergonomii i efektywności personelu medycznego.

Rozwiązania systemowe LINAK® zapewniają możliwość precyzyjnej regulacji położenia, opartej m.in. na zdefiniowanych wzorcach ruchu i funkcji pamięci położenia, ułatwiając dostosowanie sprzętu do specyfiki każdego zabiegu.

LINAK oferuje systemy siłowników do różnych zastosowań, realizujące - w zależności od potrzeb - podstawowe i zaawansowane wzorce ruchu oraz wyposażone w szereg funkcjonalnych rozwiązań.

Funkcje oparte na komunikacji danych, jak np. protokół komunikacyjny LCi™, umożliwiają wczesne wykrywanie i eliminowanie nieprzewidzianych nieprawidłowości i awarii bez konieczności przerywania zabiegu.

Tworząc systemy idealnie dostosowane do potrzeb zastosowań, takich jak sprzęt operacyjno-zabiegowy, fotele zabiegowe, fotele do pobierania krwi, fotele do dializy i inkubatory, LINAK czerpie ze swoich wysokiej klasy kompetencji i wiedzy specjalistycznej, aby mieć pewność, że dany system sprawdzi się doskonale w każdym zastosowaniu.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt