Skontaktuj się z Nami Tutaj

CAN SAE J1939® – jeden standard dla terenowych maszyn jezdnych

Dzięki opcji sterowania ruchem za pośrednictwem magistrali CAN SAE J1939 klienci otrzymują wszystko w jednym pakiecie. Siłowniki LINAK® z obsługą magistrali CAN zapewniają prosty montaż i konfigurację w wielu ciężkich maszynach, np. rolniczych czy budowlanych.

 

Co to jest CAN SAE J1939?

Magistrala CAN SAE J1939 jest znormalizowaną metodą komunikacji dla jednostek sterowania elektronicznego ECU (ang. Electronic Control Units), opracowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych (Society of Automotive Engineers, SAE) i zapewnia wspólny język wszystkim producentom CAN SAE J1939 wykorzystuje protokół wyższej warstwy (HLP), który bazuje się na warstwie fizycznej sieci CAN.

Ten protokół jest obecny na rynku od kilkudziesięciu lat i jest powszechnie stosowany w terenowych maszynach jezdnych do automatyzacji procesów budowy, transportu materiałów i prac leśnych.

 

Siłowniki LINAK ze zintegrowaną magistralą CAN SAE J1939

We współczesnych maszynach rolniczych i budowlanych oraz mobilnych urządzeniach eksploatowanych na zewnątrz Istnieje ogromne zapotrzebowanie na regulację i kontrolę.

Rozwiązanie jest zasilane elektrycznie i obsługuje zaawansowaną komunikację w ramach magistrali. To z tego powodu w LINAK obraliśmy kurs na bardziej zautomatyzowane i autonomiczne obszary, wprowadzając kilka siłowników ze zintegrowaną magistralą CAN w standardzie SAE J1939, które zaspokajają szerokie spektrum potrzeb w zakresie wielkości i moc.

Magistrala CAN SAE J1939 jest częścią asortymentu rozwiązań LINAK ze zintegrowanym sterownikiem (IC™) . Dzięki zastosowaniu tego popularnego standardu komunikacji możliwe jest włączenie siłownika liniowego do systemu CAN bez modyfikacji elektroniki.

Logo CAN J1939
 

Siłowniki z obsługą magistrali CAN zapewniają prosty montaż i konfigurację w wielu ciężkich maszynach, np. rolniczych czy budowlanych. Dzięki magistrali CAN zachodzi komunikacja i wymiana danych w czasie rzeczywistym między układem sterującym a siłownikiem.

 

Łatwa integracja i szerokie możliwości regulacji

Dzięki niewielkiej liczbie podzespołów i prostemu okablowaniu siłowniki z magistralą CAN SAE J1939 zapewniają mniej skomplikowany montaż i łatwiejsze podłączanie do magistrali CAN maszyny nadrzędnej. Ponadto każdy rodzaj siłownika może zostać skonfigurowany do innych zadań w obrębie tej samej maszyny bez większych zmian programu.

 

Funkcje i zalety

Dzięki zastosowaniu tego standardu siłownik dostarcza informacji zwrotnych, które umożliwiają opłacalne pod względem kosztów planowanie czynności serwisowych, diagnostykę i rozwiązywanie problemów.

Oprócz kompleksowego sterowania położeniem, siłowniki z magistralą CAN oferują także dostęp do sygnałów zwrotnych położenia tłoka, danych serwisowych i pełnej diagnostyki.

Funkcje siłowników z interfejsem CAN SAE J1939

 

Funkcja

Opis


 

Adresowanie sprzętowe i programowe

Wystarczy zmienić konfigurację pinów, aby utworzyć siedem niepowtarzalnych adresów CAN. Instalacja i wymiana są dzięki temu szybkie, a ten sam siłownik może zostać wykorzystany do kilku celów.

Adres CAN może zostać zdefiniowany w narzędziu serwisowym LINAK lub module diagnostycznym J1939.

 

Dynamiczna regulacja prędkości

Prędkość ruchu siłownika może być modyfikowana w trakcie pracy, a wartości prędkości można odczytać bezpośrednio z magistrali CAN.

 

Płynny start i płynne zatrzymanie

Czasy płynnego startu i płynnego zatrzymania można zdefiniować bezpośrednio w poleceniu CAN. Aby ograniczyć obciążenia mechaniczne, jakim poddawana jest maszyna, można zadać takie wartości czasu rampy, które zapewnią łagodny rozruch urządzenia.

 

Większa kompatybilność

Dostępne są różne prędkości transferu danych oraz tryb Autobaud, które gwarantują większą kompatybilność z różnymi maszynami.

 

 
 
 

Siłowniki LINAK ze zintegrowaną magistralą CAN SAE J1939 zapewniają szereg wymiernych korzyści

  • Kontrola położenia siłowników w czasie rzeczywistym
  • Dostęp do informacji zwrotnych i danych dotyczących stanu, prędkości, czasu działania i innych parametrów
  • Pełna diagnostyka i przegląd programu konserwacji z uwzględnieniem danych bieżących i historycznych
  • Mniej elementów, nieskomplikowane okablowanie i łatwa integracja z maszyną nadrzędną
  • Większa elastyczność dostosowania tego samego siłownika do potrzeb różnych aplikacji
  • Dane serwisowe umożliwiające szybsze rozwiązywanie problemów i uprawniające konserwację
 
 

Chcesz wiedzieć więcej?

Ikona kontaktu

Nasz zespół z przyjemnością udzieli wszelkich informacji dotyczących siłowników z magistralą J1939 lub innym protokołem komunikacyjnym.

Skontaktuj się z nami

 
 
„Dostępność magistrali CAN SAE J1939 w ofercie firmy LINAK umożliwia stosowanie otwartych standardów przesyłania danych i komunikacji w pojazdach użytkowych. Protokół CAN pozwala na znormalizowane i funkcjonalne programowanie parametrów komunikacji, które można dostosować do indywidualnych potrzeb rozmaitych aplikacji".
Thomas Møller, inżynier ds. zastosowań w segmencie TECHLINE.
 
 

Materiały poświęcone magistrali komunikacyjnej w standardzie CAN:

Podręcznik użytkownika produktu w standardzie CAN - oprogramowanie wer. 1
Podręcznik użytkownika produktu w standardzie CAN - oprogramowanie wer. 3

Dla łatwiejszej konfiguracji dostępny jest plik CAN DBC (baza danych CAN). Składa się z pliku tekstowego, który zawiera informacje do dekodowania nieprzetworzonych danych magistrali CAN do „wartości fizycznych”.

Sprawdź tutaj, której wersji magistrali CAN używasz.

 
 

BusLink

BusLink

Siłowniki ze zintegrowanym sterownikiem LINAK IC można konfigurować przy pomocy oprogramowania do konfiguracji komunikacji BusLink.

Pobierz bezpłatnie najnowszą wersję oprogramowania BusLink do konfiguracji siłownika i odczytu danych serwisowych. Opis podstawowych funkcji można znaleźć tutaj. Ponadto każdy protokół komunikacyjny oferuje możliwość rozbudowy o funkcje dodatkowe, które zostały opisane w odnośnych instrukcjach.

 

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt