Skontaktuj się z Nami Tutaj
Rolnictwo

Rozwiązania dla rolnictwa

Siłowniki elektryczne umożliwiają regulację klimatu, optymalizację zautomatyzowanego procesu podawania paszy i inteligentne sterowanie pracą układów wentylacji w budynkach inwentarskich na całym świecie.

Zrównoważony rozwój w trosce o zdrowe rolnictwo

Współczesna hodowla wymaga wiedzy na temat sposobów zapewnienia dobrostanu zwierząt, planowania procesów i zarządzania nimi oraz optymalizacji przedsięwzięć biznesowych. Zrównoważona produkcja, zdrowie zwierząt i minimalizacja strat muszą iść w parze z bardziej efektywną pracą. Rozwiązania na bazie siłowników elektrycznych umożliwiają:

  • ograniczenie strat w procesach podawania paszy i transportu zboża,
  • poprawę warunków w budynkach inwentarskich z korzyścią dla zwierząt i personelu,
  • wzrost wydajności dzięki elastycznym układom sterowania pracą siłowników.

Odpowiednie warunki bytowania zwierząt, optymalny klimat wewnątrz budynków, precyzyjne dozowanie paszy i bezpieczeństwo transportu zbóż to elementy dochodowych modeli biznesowych współczesnej hodowli. Jednak hodowla zwierząt i transport zbóż wymagają obecnie elastycznych i niezawodnych systemów kontroli. Rozwiązania na bazie siłowników z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb mogą zapewnić zarówno bezpieczną obsługę drzwi magazynowych i elewatorów, jak i prawidłowo funkcjonujące układy wentylacji i regulacji klimatu w budynkach inwentarskich.

Mniejsze straty zboża i paszy
Aby utrzymać się na rynku, rolnicy muszą minimalizować straty i jak najefektywniej wykorzystywać dostępne zasoby. W instalacjach do transportu zbóż o wysokim stopniu zapylenia siłowniki elektryczne odgrywają kluczową rolę. Zainstalowane w podnośnikach i zaworach rozdzielających, pomagają osiągnąć doskonałe efekty przy ograniczeniu strat do absolutnego minimum. W obszarze karmienia zautomatyzowane systemy dozowania paszy pozwalają hodowcom nieustannie regulować przepływ i ilość paszy w zależności od sytuacji.

Idealny mikroklimat w budynkach inwentarskich
Podobnie jak w przypadku ludzi zapewnienie zwierzętom optymalnych warunków jest ważne dla ich rozwoju. Rozwiązania z zastosowaniem siłowników LINAK umożliwiają płynną integrację z prawie wszystkimi układami wentylacji i klimatyzacji w budynkach hodowlanych, regulując pracę takich elementów, jak m.in. zawory wlotowe, klapy wentylacyjne i podnośniki pokryw. Przetestowane pod kątem pracy w trudnych warunkach siłowniki elektryczne są odporne na kurz, wilgoć i rozbryzgi wody, zapewniając łączność z użytkownikiem w razie awarii zasilania w formie sygnałów zwrotnych i komunikatów alarmowych.

Optymalna wydajność dzięki elastycznym rozwiązaniom
Siłowniki elektryczne nie tylko zużywają mniej energii, ale także nie wymagają wcale lub wymagają minimum konserwacji przez cały okres eksploatacji. Pozwala to obniżyć koszty, ograniczyć do minimum przestoje i zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych. Informacje zwrotne z siłownika pozwalają zachować optymalne położenie, a elastyczność rozwiązań LINAK sprawia, że można je łatwo dostosować do specyfiki danego zastosowania w sektorze nowoczesnej hodowli.

 
Niezniszczalne play-icon

Niezniszczalne

Zintegrowany sterownik i magistrala komunikacyjna oferują możliwość monitorowania pracy siłowników od momentu ich podłączenia play-icon

Zintegrowany sterownik i magistrala komunikacyjna oferują możliwość monitorowania pracy siłowników od momentu ich podłączenia

Pliki

Więcej o wentylacji w budynkach hodowlanych

Siłownik elektryczny LINAK nadaje się do eksploatacji w trudnych warunkach, tj. w obecności wilgoci i pyłów oraz w warunkach częstych zmian temperatury. W LINAK wiemy, jak ważne jest prawidłowe działanie układu wentylacyjnego w budynkach hodowlanych.

Przegląd produktów TECHLINE

Odkryj szeroki wybór wytrzymałych produktów o dużej mocy z segmentu TECHLINE. Produkty te zapewniają najwyższą trwałość i niezawodność na potrzeby eksploatacji w trudnych warunkach.

Broszura poświęcona testom w LINAK

Każdy podzespół siłownika poddawany jest serii testów przeprowadzanych w centrum badawczym LINAK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderze.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt