Skontaktuj się z Nami Tutaj
Panel biurkowy DPG1B

Pierwsze kroki z nowym intuicyjnym biurkiem do pracy siedząco-stojącej

Panel biurkowy DPG1B

Twoje biurko jest wyposażone w intuicyjny panel biurkowy zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i utrzymaniu aktywności przez cały dzień pracy. Dowiedz się, jak z niego korzystać, jak zapisywać własne preferowane pozycje pracy siedząco-stojącej, jak otrzymywać powiadomienia, kiedy należy wstać oraz jak sparować biurko z aplikacją Desk Control™ i śledzić osobiste statystyki. Zaczynajmy!

Podstawowe funkcje

 

Funkcja przypominania o zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą

 

Nawiązywanie połączenia z aplikacją

 

Zerowanie

 
 

Regulacja biurka

Wystarczy sięgnąć ręką i delikatnie odchylić cały panel — w górę lub w dół — i biurko podniesie się lub opuści. Naciskaj, aż znajdzie się na preferowanej wysokości. I gotowe!

Jeśli ustawisz preferowaną wysokość, to po jej osiągnięciu biurko zatrzyma się automatycznie na około 1 sekundę. Jeśli nadal będziesz naciskać panel, pulpit biurkowy będzie się przesuwać do momentu zwolnienia nacisku.

 
 

Zapamiętaj swoje preferowane pozycje pracy siedząco-stojącej

Dla panelu można zapamiętać dwie różne wysokości biurka. Dzięki temu biurko zawsze znajduje się na preferowanej wysokości — gdy siedzisz i gdy stoisz — oraz zapewnia optymalną ergonomię pracy.

Aby zapamiętać położenie biurka, zacznij od przesunięcia go do żądanej pozycji. Następnie spójrz na krawędź panelu biurka. Z prawej strony widać przycisk z gwiazdką ⭐. Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 2 sekundy. Podczas zapisywania lampka mignie dwa razy. Gdy dioda LED zacznie świecić białym ciągłym światłem, oznacza to, że bieżąca pozycja użytkownika została zapisana i można zwolnić przycisk.

 

 
 

Nadpisz istniejące pozycje

Jeśli są już zapisane 2 pozycje i chcesz je nadpisać, wystarczy ustawić biurko w nowej pozycji i zapisać ustawienie, naciskając i przytrzymując przycisk z gwiazdką ⭐ przez 2 sekundy. Zapisana wcześniej pozycja najbliższa tej wysokości zostanie nadpisana.

 

Zerowanie zapamiętanych pozycji

Aby wyczyścić wszystkie zapisane pozycje, naciśnij i przytrzymaj przycisk z gwiazdką ⭐ przez osiem sekund. Gdy pasek świetlny na krawędzi panelu miga na czerwono, oznacza to, że czynność została zakończona. Teraz można zacząć od początku i zapisać nowe pozycje.

 
 

Ustawianie biurka w zapisanych pozycjach

Po zapisaniu jednej lub większej liczby preferowanych pozycji ustawianie biurka pomiędzy tymi pozycjami jest naprawdę łatwe. Naciśnij i przechyl panel biurkowy — w górę lub w dół — i naciskaj, aż biurko zatrzyma się w pozycji, która została zapamiętana.

Pozwala to na zmianę z pozycji siedzącej na stojącą (i z powrotem) bez konieczności obserwowania panelu biurka.

 
 

Korzystaj z napędu automatycznego (funkcja opcjonalna)

Jeśli jest to pełna wersja panelu biurkowego, biurko może się automatycznie przemieszczać między preferowanymi pozycjami („automatyczny napęd”). Funkcję można aktywować przez połączenie biurka z aplikacją Desk Control.

Teraz wystarczy dwukrotnie nacisnąć panel w górę lub w dół, a biurko przesunie się do najbliższej z zapamiętanych pozycji. Aby przerwać lub zatrzymać ruch, zanim panel dotrze do zapamiętanej pozycji, wystarczy ponownie przechylić/nacisnąć panel biurkowy, a natychmiast przestanie się ono poruszać.

Dwukrotnie naciśnij panelu biurkowy, aby automatycznie ustawić biurko w zapamiętanej pozycji

 
 

Gotowy na ruch? Uzyskaj przypomnienia o zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą

Chcesz dostawać przypomnienia, o tym aby wstać i zadbać o zdrowie w ciągu dnia? Panel biurkowy zapewnia funkcję przypominania — jest to pasek świetlny pokazujący, kiedy należy wstać:

Panel biurkowy DPG
Panel biurkowy DPG
 
 • Kolor zielony: Zachowujesz równowagę — jeszcze nie musisz wstawać!
 • Kolor pomarańczowy: Podnieś biurko, nadszedł czas, aby wstać!
 • Po zmianie pozycji światło pomarańczowe zmieni się na zielone.
 

Samodzielnie określasz odstępy między zmianami pozycji

Samodzielnie decydujesz, jak często chcesz dostawać przypomnienia o tym, aby wstać i jak długo stać. Dostępne są wstępnie skonfigurowane interwały, z których można skorzystać. Ale można ustawić też swoje własne. Polecamy rozpocząć od stania przez pięć minut co godzinę. Z czasem można wydłużyć ten odstęp do 10 lub 15 minut.

Uwaga: Zbyt długie stanie też nie jest dobre. To właśnie zmiana pozycji między siedzącą a stojącą zapewni Ci wszystkie korzyści.

 

Jak ustawić przypomnienie

Ustawianie „przypomnienia” jest łatwe. Spójrz na krawędź panelu — po lewej stronie znajduje się przycisk z dzwonkiem 🔔.
Naciśnij go, aby wybrać jeden z trzech przedziałów czasowych:

 • Odstęp czasowy 1 (jedno białe pole): „Przypomnij po 55 minutach w pozycji siedzącej”
 • Odstęp czasowy 2 (dwa białe pola): „Przypomnij po 50 minutach w pozycji siedzącej”
 • Odstęp czasowy 3 (trzy białe pola): „Przypomnij po 45 minutach w pozycji siedzącej”

Domyślnie panel biurkowy jest ustawiony na „odstęp czasowy 1”. Jeśli żadne z białych pól nie jest podświetlone, oznacza to, że funkcja przypomnienia jest wyłączona.

 
 

Parowanie z aplikacją Desk Control

Jeśli chcesz zaprojektować własne odstępy czasowe, pobierz aplikację Desk Control™  na swój smartfon.

 

Jak nawiązać połączenie

Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Bluetooth®, aby uruchomić tryb parowania. Dioda zacznie pulsować na niebiesko. Na wyświetlaczu zostanie następnie wyświetlony identyfikator Bluetooth® biurka (składający się z wyrazu „DESK” i czterocyfrowego numeru). Otwórz aplikację Desk Control i poszukaj identyfikatora swojego biurka na liście „Biurka w pobliżu”.

 
 

Pobierz aplikację Desk Control (bezpłatnie)

Apple Store Google Play

 

Wyzeruj panel biurkowy

Do wyzerowania panelu biurkowego dostępne są trzy opcje:

 1. Zerowanie zapamiętanych położeń
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk z gwiazdką ⭐ przez 8 sekund do momentu, gdy lampka zacznie migać na czerwono.
 2. Zerowanie przypomnień
  Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk z dzwonkiem 🔔, aż lampka zacznie migać na czerwono.
 3. Zerowanie ustawień fabrycznych
  Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk z gwiazdką ⭐oraz przycisk z dzwonkiem 🔔, aż lampka zacznie migać na czerwono.

 

Czy jesteś gotowy wykorzystać pełen potencjał swojego biurka do pracy siedząco-stojącej?

Korzystanie z biurka do pracy siedząco-stojącej sprzyja zachowaniu aktywności w trakcie pracy. Na dobry początek przygotowaliśmy garść faktów i wskazówek, które pomogą Ci znaleźć motywację. Sprawdź, w jaki sposób zmiana pozycji może poprawić Twoje samopoczucie i pomóc Ci odzyskać energię w trakcie pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz interesujący Cię artykuł spośród prezentowanych poniżej.

Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a każde użycie tych znaków i logotypów przez firmę LINAK® jest objęte licencją.

DPG – jak aktywować regulację biurka play-icon

Panel biurkowy DPG1C – jak aktywować regulację biurka

Jak nawiązać połączenie z aplikacją play-icon

Panel biurkowy DPG1C – jak nawiązać połączenie z aplikacją

DPG – jak zapisać do czterech pozycji pamięci i wyzerować pamięć play-icon

Panel biurkowy DPG1C – jak zapisać do 4 pozycji w pamięci i wyzerować pamięć

DPG – jak korzystać z funkcji pamięci play-icon

Panel biurkowy DPG1C – jak korzystać z funkcji pamięci oraz napędu automatycznego

DPG – pasek świetlny funkcji przypomnienia play-icon

Panel biurkowy DPG1C – jak korzystać z funkcji przypomnienia (pasek świetlny LED)

DPG – możliwości zerowania play-icon

Panel biurkowy DPG1C – jak wyzerować ustawienia pilota

Pliki

Instrukcja użytkownika paneli DPG i aplikacji Desk Control

W niniejszej instrukcji użytkownika znaleźć można informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji produktów z segmentu LINAK DESKLINE®.

Panele biurkowe DPG - innowacyjny sposób regulacji ustawienia biurek

Ta seria intuicyjnych paneli biurkowych obsługiwanych przez odchylenie powstała z myślą o kształtowaniu dobrych nawyków u osób pracujących przy biurku. Modele w wersji zaawansowanej oferują wizualne powiadomienia o konieczności zmiany pozycji z siedzącej na stojącą, pamięć ustawień, łączność w technologii Bluetooth® oraz wiele innych opcji.

MOVE – W jaki sposób biurka do pracy siedząco-stojącej przyczyniają się do poprawy wydajności pracy

Zmniejsz liczbę dni nieobecności w pracy spowodowanej chorobą i stwórz nowoczesne środowisko biurowe dzięki biurkom do pracy siedząco-stojącej z napędem elektrycznym. Atrakcyjna inwestycja dla pracodawców i ich pracowników.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt