Skontaktuj się z Nami Tutaj
Technologie i trendy

Czym jest stopień ochrony (ang. Ingress Protection, IP) i co oznacza?

Międzynarodowe oznaczenie klasy ochrony wskazuje stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed dostępem ciał stałych i cieczy w trudnych warunkach otoczenia.

Stopień ochrony IP jest międzynarodowym standardem (IEC 60529) służącym do określania stopnia ochrony lub szczelności obudowy urządzenia elektrycznego przed ingerencją ciał stałych, wody i pyłu, a także przed niezamierzonym dotknięciem urządzeń znajdujących się w obudowie. Klasyfikacja IP jest zgodna z normą EN 60529.

Kod IP zawsze składa się z liter IP (Ingress Protection) i następujących po nich dwóch cyfr charakterystycznych. Za drugą charakterystyczną cyfrą może także występować litera dodatkowa (nieobowiązkowa). Dwie cyfry charakterystyczne i ostatnia litera kodu wskazują stopień ochrony zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Czym jest stopień ochrony (ang. Ingress Protection, IP) i co oznacza?

Pierwsza cyfra charakterystyczna: Ochrona przed kontaktem z ciałami stałymi

Pierwsza cyfra charakterystyczna, która następuje po literach IP, oznacza, że obudowa urządzenia zabezpiecza je przed przedostaniem się do jego wnętrza obcych ciał stałych, a także chroni użytkowników przed bezpośrednim kontaktem z niebezpiecznymi częściami, np. będącymi pod napięciem.

Stopień ochrony

Wielkość/rodzaj ingerencji

Rodzaj ochrony

 

X

-

X oznacza brak danych dostępnych do określenia stopnia ochrony

 

O

Bez ochrony

Bez ochrony przed dotknięciem i obcymi ciałami stałymi

 

1

Średnica > 50 mm

Każda duża powierzchnia ciała
Bez ochrony przed zamierzonym dotknięciem

 

2

Średnica > 12,5 mm

Palce lub przedmioty o podobnej wielkości

 

3

Średnica > 2,5 mm

Narzędzia, grube druty itp.

 

4

Średnica > 1 mm

Druty, śruby, itp.

 

5

Ochrona przed pyłem

Wnikanie pyłu w ilości zakłócającej pracę urządzenia
Całkowita ochrona przed dostępem

 

6

Ochrona pyłoszczelna

Brak wnikania pyłu
Całkowita ochrona przed dostępem

 

Druga cyfra charakterystyczna: Ochrona przed wnikaniem wody

Druga cyfra charakterystyczna, która następuje po symbolu IP, oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed wnikaniem wody do wnętrza urządzenia.

Stopień ochrony

Wielkość/rodzaj ingerencji

Rodzaj ochrony

 

X

-

X oznacza brak danych dostępnych do określenia stopnia ochrony

 

O

Bez ochrony

Bez ochrony przed wnikaniem wody

 

1

Padające krople wody

Krople wody padające w pionie

 

2

Padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu

Krople wody padające w pionie przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu

 

3

Natryskiwanie wodą

Natryskiwanie wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu

 

4

Bryzgi wody

Bryzgi wody padające na obudowę z dowolnego kierunku

 

5

Struga wody

Struga wody (6,3 mm) lana na obudowę z dowolnej strony

 

6

Silna struga wody

Silna struga wody (dysza 12,5 mm) lana na obudowę z dowolnej strony

 

7

Zanurzenie w wodzie do 1 m powyżej spodu

Wnikanie wody na skutek krótkotrwałego zanurzenia (do 1 m powyżej spodu obudowy)

 

8

Zanurzenie w wodzie powyżej 1 m od spodu

Wnikanie wody na skutek ciągłego zanurzenia w wodzie (powyżej 1 m od spodu obudowy)

 

9K*

Silna struga wody o wysokiej temperaturze

Zalanie silną strugą wody pod ciśnieniem i o wysokiej temperaturze
*Klasa IPx9 wg normy IEC 60529. Wszystkie testy oznaczone literą „K” zostały zdefiniowane w normie ISO 20653.

 

Siłowniki LINAK® ze stopniami ochrony IP66 i IP69K

Siłowniki przemysłowe bardzo często pracują w trudnych warunkach, w których są narażone na działanie wody i ingerencję ciał stałych. Z tego względu wszystkie nasze siłowniki, które posiadają obudowę z aluminium, są poddawane próbom potwierdzającym ich zgodność ze stopniami ochrony IP66 i IP69K. Dzięki temu mogą być wykorzystywane w bardzo wielu zastosowaniach.

Siłowniki o stopniu ochrony IP66 są całkowicie odporne na wnikanie pyłu i działanie silnych strumieni wody lanych na ich obudowę z dowolnej strony. To sprawia, że mogą być stosowane na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Do zastosowań, które wymagają wysokociśnieniowego czyszczenia w wysokich temperaturach, zaleca się stosowanie napędów z obudową o stopniu ochrony IP69K. Przykładem takiego zastosowania są maszyny rolnicze, w których siłownik nie zawsze posiada osłonę lub inne zabezpieczenie. Siłowniki montowane w maszynach rolniczych są narażone na kontakt z zanieczyszczeniami i nawozami, a po zakończeniu prac polowych są poddawane częstemu myciu w warunkach wysokiego ciśnienia.

IP66

  • Całkowita odporność na wnikanie pyłu
  • Odporność na działanie silnych strumieni wody lanych na obudowę z dowolnej strony

IP69K

  • Całkowita odporność na wnikanie pyłu
  • Odporność na czyszczenie strumieniem pary
 

Zobacz, jak testujemy i oznaczamy stopień ochrony w LINAK


Logo LINAK Actuator Academy

Więcej informacji na temat technologii siłowników elektrycznych i ich podzespołów

znajdziesz w Actuator Academy™ — bazie wiedzy o siłownikach przemysłowych.

 

Pliki

Broszura poświęcona testom w LINAK

Każdy podzespół siłownika poddawany jest serii testów przeprowadzanych w centrum badawczym LINAK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderze.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt