Referencje klientów

Kolumna podnosząca LC3 idealna dla mobilnych robotów transportowych

W pełni zautomatyzowane systemy magazynowe, złożone przenośniki i systemy transportu bezobsługowego — w ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwój technologiczny w dziedzinie logistyki wewnątrzzakładowej był naprawdę imponujący. Nowe technologie znacznie poprawiają wydajność produkcji, a w pełni autonomiczne roboty wykonujące zadania transportowe stają się coraz powszechniejsze w halach produkcyjnych. Firma Smart Robotics wykorzystuje elektryczną kolumnę podnoszącą LINAK w swoich robotach transportowych logiCON|Lift.

Gama produktów niemieckiego przedsiębiorstwa Smart Robotics, należącego do grupy ESCAD (w Pfullendorf), obejmuje zarówno rozwiązania dla potrzeb logistyki wewnątrzzakładowej, jak i systemy lekkich robotów. Ich rozwiązania są oparte na mobilnych robotach przemysłowych, a Smart Robotics opracowuje standardowe lub niestandardowe komponenty dla robotów mobilnych MiR. Ponieważ na przykład w przemysłowych halach produkcyjnych nie ma standardów wysokości, roboty te muszą podczas przemieszczania i dostarczania produktów dopasowywać się do różnych wysokości. W przypadku robota transportowego logiCON|Lift jest to możliwe dzięki konstrukcji opartej na elektrycznej kolumnie podnoszącej firmy LINAK®.

Nie tylko wysokość punktów załadunku i dostawy w zakładach produkcyjnych jest  różna , ale tak samo,  jak  zadania, zróżnicowany jest także cały proces produkcyjny, w którym uczestniczą  roboty transportowe. Smart Robotics oferuje systemy dostosowane do potrzeb klienta, które spełniają wszystkie wymagania.

„Wyzwaniem dla naszego rozwiązania logiCON|Lift był projekt. Mieliśmy minimalne wymiary montażowe, ale potrzebowaliśmy najwyższego możliwego podnośnika. A kolumna podnosząca, której potrzebowaliśmy, musiała być bardzo stabilna” — mówi Daniel Moritz, projektant z logiCON|Lift.

Bardzo pomocny okazał się boczny sposób prowadzenia kabli, który jest możliwy w przypadku kolumny podnoszącej LINAK LC3. W zależności od zastosowania robot podczas pracy będzie narażony na pył i spryskanie wodą. I w tym zakresie kolumna LC3 o stopniu ochrony IPX4 spełnia wymagania. Opcjonalnie dostępny jest nawet stopień ochrony IPX6.

Technicy z firmy Smart Robotics przeanalizowali wiele dostępnych na rynku elektrycznych kolumn podnoszących i wybrali model LC3 firmy LINAK.

Załoga przetestowała również inne możliwości regulacji elektrycznej. Firma LINAK wprowadziła na rynek model LC3 w 2018 roku i oferuje go w trzech różnych wersjach: 4000 N, 5000 N lub 6000 N siły pchania. Kompaktowy wymiar montażowy w wersji standardowej wynosi tylko 320 mm przy długości kolumny 400 mm. To otwiera drogę dla wielu możliwych zastosowań.

Kolumna podnosząca LC3
 

„Początkowo próbowaliśmy wdrożyć regulację wysokości za pomocą standardowych kolumn podnoszących, podobnych do tych stosowanych w sektorze meblarskim. Jednak szybko okazało się, że nie spełniają one naszych wymagań” — mówi Hendrick Pierburg, menedżer projektu w Smart Robotics GmbH.

Dobre właściwości w zakresie stabilności i kompaktowych wymiarów montażowych ostatecznie wskazały na kolumnę podnoszącą LC3. Robot transportowy musi obsługiwać produkty i umieszczać je z wielką precyzją, a jego konstrukcja musi być stabilna, aby wytrzymać przebiegi, wyboje i ogólnie rzecz biorąc, codzienną produkcję.

„Jeśli dana kolumna ma zbyt duży luz, to nie nadaje się do większości zastosowań” — mówi Pierburg.

Robota transportowego łatwo jest uruchomić i zaprogramować za pomocą interfejsu internetowego. Robot, poruszając się w swoim otoczeniu, tworzy pewnego rodzaju mapę, która jest podstawą jego własnej nawigacji. Poszczególne etapy pracy są następnie po prostu zestawiane w interfejsie. Projektanci Smart Robotics bardzo łatwo połączyli LC3 bezpośrednio z systemem sterowania robota. Informacja zwrotna o położeniu jest przekazywana za pomocą potencjometru, a jako opcja są również dostępne czujniki Halla.

„Zalety kolumny podnoszącej sa przekonujące. Dużą zaletą dla większości zastosowań jest również niski poziom hałasu” — mówi Manuel Kramer, kierownik działu inżynierii elektrycznej i wsparcia technicznego w firmie Smart Robotics.

Oprócz wykorzystania w robocie mobilnym, kolumna LC3 została również zastosowana w lekkim robocie. W tym przypadku wymagane było podczas pracy przesunięcie całego ramienia robota do góry.

Kolumna podnosząca LC3 idealna dla mobilnych robotów transportowych
 

„Stabilność jest bardzo ważna, zwłaszcza w tym zastosowaniu, ponieważ czynności robota muszą być wykonywane z niezwykłą precyzją” — mówi Hendrick Pierburg. Podczas opracowywania modelu LC3 firma LINAK położyła duży nacisk na stabilność, co oznacza, że kolumna może być wykorzystywana także do takich zastosowań, jak stoły operacyjne lub inny zaawansowany sprzęt medyczny. Dynamiczny moment zginający kolumny wynosi do 1400 Nm statycznie do 3000 Nm i mieści się w granicach wymagań.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

Pliki

Więcej o automatyce przemysłowej

W broszurze przedstawiono różnorodne warianty wykorzystania systemów siłowników z myślą o podniesieniu funkcjonalności rozwiązań automatyki przemysłowej.

Masz pytanie dotyczące technologii siłowników elektrycznych?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.