Skontaktuj się z Nami Tutaj

Zjawisko starzenia się społeczeństwa

Obecne zmiany demograficzne wskazują na wzrost odsetka ludzi starszych w przyszłości. Stawia to przed sektorem opieki medycznej szereg wyzwań, które będzie można przezwyciężyć jedynie przy pomocy nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Cztery trendy współczesnej opieki zdrowotnej

Szacunki Duńskiego Urzędu Statystycznego1 wskazują, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat liczba osób starszych znacznie wzrośnie. W ciągu najbliższych 10 lat zwiększy się o 150 tys. liczba osób w wieku 80 lat, z kolei liczba osób w wieku od 65 do 79 lat wzrośnie o 58 tys. do roku 2028. Spoglądając w przyszłość, w roku 2053 jeden na dziesięciu mieszkańców dożyje wieku 80 lat.

Rosnące zapotrzebowanie na opiekę medyczną
Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem dla systemu opieki medycznej. Proces starzenia się zmienia nasz organizm, sprawiając, że coraz więcej osób będzie wymagać opieki ze względów zdrowotnych. Niestety przy znaczącym wzroście osób w podeszłym wieku zauważa się równocześnie spadek liczby ludzi młodych. W ślad za tym idzie niedobór personelu medycznego, który nie jest w stanie zapewnić wsparcia tak dużej grupie osób starszych. To powoduje, że nowe aplikacje i nowe technologie jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu, aby móc wszystkim zapewnić opiekę i uwagę w należytym stopniu.

Nowy rodzaj opieki
Na szczęście jest wiele organizacji, których celem jest opracowywanie nowych produktów wspierających opiekę nad osobami starszymi z korzyścią dla personelu medycznego. Niemniej nie kosztem ilości ani jakości opieki! Jedyna różnica polega na sposobie jej świadczenia. Większa liczba urządzeń wspomagających pomoże uzyskać wyższy poziom efektywności pracy personelu przy równoczesnym zapewnieniu większej niezależności i samodzielności starszym podopiecznym. 

Równie ważne stają się aspekty, na które uwagę zwraca trend nr 2, ‘godność i niezależność’. Osoby starsze pragną zachować samodzielność i pozostać w domu możliwie jak najdłużej. Są one skłonne zainwestować w rozwiązania, które pozwolą im godnie funkcjonować na co dzień, ograniczając wsparcie ze strony personelu do niezbędnego minimum. 

Dane źródłem cennych informacji
Jedną z technologii, które mogą zmienić życie licznej grupy osób starszych jest ‘Internet Rzeczy’ (trend nr 1). Łącząc rozwiązania przeznaczone do zastosowań w opiece medycznej z Internetem, możliwe jest na przykład gromadzenie danych o stanie pacjenta i pracy samego rozwiązania. W ten sposób można skutecznie zaplanować niezbędną opiekę i proaktywnie serwisować urządzenia wspomagające.

LINAK współpracuje z firmami, które opracowują innowacyjne produkty, przydatne w szczególności dla osób starszych. Ponadto opracowaliśmy narzędzie pomocne w zbieraniu danych, które można stosować z różnymi produktami medycznymi, aby jeszcze bardziej podnieść skuteczność opieki.

1Statisk Danmark - Duński Urząd Statystyczny, agencja rządowa w resorcie gospodarki i spraw wewnętrznych 

 

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt