Skontaktuj się z Nami Tutaj
Technologie i trendy

Technologia ZERO™ w domu

Technologia LINAK ZERO™ zapewnia zmniejszenie zużycia energii przez meble wypoczynkowe w trybie gotowości do zaledwie 0,1 W, ograniczając w ten sposób poziom emisji CO₂ do niezbędnego minimum.

Technologia ZERO™ – HOMELINE – technologia i trendy
W związku ze wzrostem świadomości społecznej dotyczącej zagadnień zmian klimatu coraz więcej uwagi poświęca się ostatnio emisji CO₂ będącej efektem zużycia energii przez urządzenia utrzymywane w trybie gotowości. 

Opracowana przez firmę LINAK technologia ZERO™ na potrzeby produktów stosowanych w meblach wypoczynkowych ustanawia nowe standardy odpowiedzialnego zużycia energii w trybie gotowości przez różne typy mebli.

Przyłącz się do nas i pomóż chronić klimat
Aby możliwe było natychmiastowe przemieszczenie elementów łóżka wypoczynkowego po naciśnięciu przycisku, łóżko musi znajdować się przez cały czas w stanie gotowości. Technologia ZERO™ zapewnia redukcję zużycia energii w trybie gotowości do poziomu zaledwie 0,1 W.

Skontaktuj się bezpośrednio z firmą LINAK, aby uzyskać więcej informacji na temat technologii ZERO™.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt