Skontaktuj się z Nami Tutaj
Diagnostyka obrazowa

Ramię C

Zapotrzebowanie na funkcjonalne napędy, które zapewniają precyzyjną regulację ruchu, sprawiło, że rozwiązania z ramieniem C stały się pożądaną technologią. Zastosowanie rozwiązań na bazie siłowników LINAK zapewnia większą swobodę projektowania i większe możliwości personalizacji ramion C w celu uzyskania wydajnego ruchu, optymalnej funkcjonalności i maksymalnego bezpieczeństwa.

Siłowniki LINAK do szpitalnej aparatury rentgenowskiej lub chirurgicznej z ramieniem C

Rozwiązania systemowe do sprzętu rentgenowskiego z ramieniem C

Ramię C musi odznaczać się doskonałą precyzją ruchu i zarazem zapewniać personelowi medycznemu ergonomiczne warunki pracy.

Ramię C z dostępem do rozmaitych opcji ruchu i dodatkowych funkcji pomaga zapewnić wysokiej jakości obsługę w trakcie wykonywania badań. Elektryczne napędy LINAK® oferują wielostopniową regulację wysokości oraz mocy na potrzeby pchania i ciągnięcia. Dzięki wydajnym i precyzyjnym napędom personel medyczny zyskuje lepszą ergonomię pracy. Ruchy wspomagane przez siłowniki elektryczne LINAK pozwalają szybko i sprawnie ustawić ramię C w odpowiednim położeniu.

Rozwiązania na bazie siłowników elektrycznych LINAK to źródło wielu korzyści, takich jak:

  • Lepsza ergonomia dzięki możliwości wykonywania pracy w optymalnych warunkach
  • Bezpieczeństwo i komfort
  • OneConnect™ - rozwiązanie cyfrowe z możliwością serwisowania urządzeń w trybie zdalnym dla zapewnienia długiego okresu sprawnego działania

Nie jest tajemnicą, że sektor opieki medycznej boryka się z problemem niewystarczającej liczby personelu opiekuńczego. Dla służby zdrowia jest to dodatkowe obciążenie i wymaga wprowadzenia rozwiązań technicznych, które będą mogły wspomagać wykonywanie codziennych zabiegów.

 

Lepsza ergonomia

Elektryczny ruch w ramionach C zapewnia możliwość jednoczesnej regulacji urządzenia zarówno w pionie, jak i poziomie. Aby uzyskać prawidłowe ustawienie, wystarczy zdefiniować proste lub złożone schematy ruchu siłowników. Dzięki temu wykonywanie zabiegów staje się wygodniejsze i bardziej ergonomiczne.

 

Bezpieczeństwo i komfort

Podczas wykonywania badań aparaturą rentgenowską z ramieniem C niezmiernie ważna jest możliwość precyzyjnego i łatwego ustawienia aparatury. Rozwiązania systemowe LINAK zapewniają płynną i niezawodną regulację ruchu:

  • szybkie i precyzyjne pozycjonowanie pozwala skutecznie wykonać badanie
  • przycisk szybkiego ustawienia urządzenia w pozycji awaryjnej zwiększa bezpieczeństwo i komfort zarówno pacjenta, jak i personelu
 

Serwisowanie w trybie zdalnym dla zapewnienia długiego okresu sprawnego działania

Firma LINAK słynie z niezawodnych produktów, które odznaczają się długotrwałym i nieskomplikowanym działaniem. Aby zapewnić możliwie najwyższą wydajność, oferujemy rozwiązania, łączymy optymalnie zaprojektowane i działające rozwiązania systemowe z niezawodnym dostępem do wsparcia technicznego. Rozwiązanie cyfrowe LINAK OneConnect™ zapewnia zdalny dostęp do danych serwisowych, umożliwiając szybkie i sprawne rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca na świecie. W ten sposób zapewniamy długi czas sprawnego działania ramion C.

Czytaj więcej

Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a każde użycie tych znaków i logotypów przez firmę LINAK® jest objęte licencją.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt