Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 25 czerwca 2019

W oczyszczalni ścieków oszczędza się energię dzięki zastosowaniu liniowych siłowników elektrycznych.

Stabilna i precyzyjna kontrola przepływu powietrza w zbiornikach pomogła lokalnej oczyszczalni ścieków w Danii zmniejszyć zużycie energii koniecznej do napowietrzania. Szereg siłowników LINAK® otwiera i zamyka teraz klinowe zasuwy nożowe, co okazało się bardzo efektywne.

W oczyszczalni ścieków oszczędza się energię dzięki zastosowaniu liniowych siłowników elektrycznych.

Każdego dnia przez zakład przepływa ponad 20 000 m³ ścieków. Oczyszczalnia „Renseanlæg Vest” przetwarza ścieki z miasta Esbjerg, piątego co do wielkości w Danii. Aby spełnić wymogi prawne, kierownictwo stale poszukuje sposobów optymalizacji przeprowadzanych procesów i utrzymania kosztów na minimalnym poziomie.

DIN Forsyning jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej zarządzającym oczyszczalnią, a jednym z ostatnich działań jego pracowników było zainstalowanie serii siłowników elektrycznych LINAK® do otwierania i zamykania zasuw wlotowych do zbiorników napowietrzających.

Jednym z głównych wyzwań w procesie napowietrzania jest utrzymanie niskiego poziomu amoniaku. Jest to proces bardzo energochłonny, a absolutna kontrola nad regulacją dopływu tlenu jest niezbędna. Prawie jedna trzecia całkowitego zużycia energii w oczyszczalni wynika z działania samych zbiorników napowietrzających.

Przejście na najnowocześniejsze siłowniki
Poszukując zamienników starych tradycyjnych siłowników, kierownictwo DIN Forsyning wykorzystało pomysł użycia liniowych siłowników elektrycznych do automatyzacji zasuw z innej oczyszczalni ścieków na południe od Esbjerg. Ich zastosowanie od razu okazało się być właściwym rozwiązaniem.

Siłowniki LINAK są tańsze. Są one również znacznie łatwiejsze w montażu i zdalnej obsłudze. Poza tym są testowane pod kątem wytrzymałości do tego stopnia, że konserwacja jest niepotrzebna.

To z pewnością zachęciło kierownictwo do wprowadzenia siłowników LINAK w innych miejscach na terenie zakładu, a także do przyjrzenia się innym oczyszczalniom ścieków w okolicy.

W artykule „Zmniejszenie zużycia energii związanego z napowietrzaniem” można przeczytać całą historię o przejściu na sterowanie zasuwami za pomocą liniowych siłowników elektrycznych w Esbjerg. Zapraszamy również do odwiedzenia lokalnego oddziału firmy LINAK, aby dowiedzieć się więcej na temat siłowników przemysłowych.

 
Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt