Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 27 listopada 2018

Badanie pokazuje wartość rozwiązania przypominającego o korzystaniu z możliwości zmiany pozycji na stojącą lub siedzącą

Badanie przeprowadzone przez niemiecki Institut für Gesundheit und Ergonomie’ (IGR) dowodzi, że przypomnienia w biurkach z regulacją wysokości motywują użytkowników do bardziej systematycznej zmiany pozycji ciała podczas pracy.

Badanie pokazuje wartość rozwiązania przypominającego o korzystaniu z możliwości zmiany pozycji na stojącą lub siedzącą

Czy można zachęcić użytkowników do częstszego korzystania z regulacji wysokości w biurkach, z korzyścią zarówno dla wydajności pracy, jak i poprawy stanu ich zdrowia? Tak, można!

W badaniu przeprowadzonym z inicjatywy firmy LINAK® przez niemiecki ‘Institut für Gesundheit und Ergonomie’ (IGR) wzięło udział 40 pracowników firmy informatycznej Diamant Software GmbH, aby sprawdzić skuteczność rozwiązania LINAK przypominającego o zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą.  O ile wszyscy uczestnicy badania byli zaznajomieni z funkcją elektrycznej regulacji wysokości biurek do pracy siedząco-stojącej, to większość z nich korzystała z tej możliwości sporadycznie.  

Badaniu poddano różne rozwiązania przypominające o korzystaniu z możliwości zmiany pozycji ciała podczas pracy przy biurku
Aby sprawdzić, czy przypomnienia faktycznie zachęcają użytkowników biurek do zmiany pozycji na stojącą, osoby biorące udział w badaniu zostały podzielone na dwie grupy. Jedna z nich otrzymała zestaw akcesoriów niezbędnych do korzystania z funkcji przypominania, obejmujący bezprzyciskowy panel biurkowy DPG z paskiem świetlnym funkcji przypomnienia oraz aplikację Desk Control™ z oprogramowaniem Desk Control™ do wyświetlania komunikatów na telefonie komórkowym lub monitorze komputera użytkownika. Druga grupa kontynuowała pracę przy zwykłym biurku do pracy siedząco-stojącej bez dostępu do funkcji przypominania. 

Przypomnienia pomagają kształtować zdrowy nawyk zmiany pozycji z siedzącej na stojącą 
Na podstawie wyników badania stwierdzono, że przypomnienia o zmianie pozycji są pomocnym narzędziem dla użytkowników biurek. Dzięki skrzynce kontrolnej możliwe było prześledzenie częstotliwości wykorzystania funkcji regulacji w każdym biurku w czasie badania oraz przez trzy miesiące po jego zakończeniu. Wyniki okazały się być zaskakująco jednolite i pokazały, że grupa testowa mająca dostęp do zestawu akcesoriów z funkcją przypomnienia zwiększyła częstotliwość korzystania z możliwości zmiany pozycji z siedzącej na stojącą o 74%. Ci sami pracownicy zauważyli ponadto, że ich czas przebywania w pozycji stojącej w trakcie pracy wzrósł o 62%. 

Wprawdzie okres trzech miesięcy jest zbyt krótki, aby zdefiniować długofalowe efekty działania funkcji przypomnienia, ale pozwolił wykazać, że w grupie osób objętych badaniem przypomnienia motywowały je do wstania i sprzyjały zachowaniu aktywności polegającej na zmianie pozycji z siedzącej na stojącą. 

Wygoda i złe nawyki to największe bariery w zmianie pozycji na stojącą
Wyzwaniem z punktu widzenia badanej firmy, Diamant Software GmbH, było nakłonienie pracowników do korzystania z funkcji elektrycznej regulacji wysokości ich biurek. W okresie poprzedzającym badanie, pracownicy Diamant Software, zapytani o przyczyny niekorzystania z funkcji regulacji, podawali najczęściej „wygodę” i „zapomnienie”.  
„Przedtem wewnętrzny głos mówił mi: - Nie chce mi się wstawać. Wolę posiedzieć tutaj, w swoim wygodnym fotelu. Teraz moje podejście znacznie się zmieniło", przyznaje Klaus Artmeyer, pracownik działu sprzedaży, w ocenie przeprowadzonego badania. 

Wyniki badania pokrywają się z wnioskami z opublikowanego wcześniej raportu przygotowanego przez duńskie biuro projektowania behawioralnego KL.7. W raporcie „Dbając o zdrowie pracowników biurowych”: badanie w obszarze zdrowia publicznego, ukierunkowane na zachęcenie pracowników biurowych do częstszego korzystania z biurek z regulacją wysokości", firma KL.7 także stwierdza, że przypomnienia są skutecznym sposobem na wyrobienie zdrowego nawyku korzystania z biurek z regulacją wysokości. 
Aby dowiedzieć się więcej na temat wartości funkcji przypominania w nowoczesnych biurkach do pracy siedząco-stojącej, pobierz artykuł poświęcony badaniu IGR oraz raport KL.7, oba dostępne na naszej stronie poświęconej zagadnieniu funkcji przypomnienia Technologie i Trendy

 

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt