Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 1 lutego 2017

Firma LINAK zapewni pomoc w modernizacji oczyszczalni ścieków w Chicago

Wraz z kilkoma innymi duńskimi podmiotami firma LINAK będzie uczestniczyć w nowatorskim projekcie modernizacji chicagowskiej oczyszczalni ścieków.

Nowoczesne technologie i zupełnie nowe sposoby finansowania ekologicznych rozwiązań zyskują na popularności w zakładach w całych Stanach Zjednoczonych.

Niebawem rozpocznie się modernizacja zakładu Glenbard Wastewater Facility w Chicago. W projekcie uczestniczyć będzie kilka duńskich przedsiębiorstw – w tym firma LINAK, która dostarczy wiedzę i technologie. 

Zainicjowany przez zrzeszenie Water Technology Alliance (WTA) z siedzibą w Chicago projekt ma na celu przetarcie szlaku dla transformacji sektora oczyszczania ścieków w całych Stanach Zjednoczonych, zmierzającej do uczynienia go bardziej efektywnym i ekologicznym. 

Wkład firmy LINAK polega na dostarczeniu najwyższej klasy siłowników elektrycznych, które umożliwią wprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę automatyzacji regulacji zaworów. 

Oczywiście jestem ogromnie podekscytowany udziałem firmy LINAK w tym prestiżowym projekcie” – wyjaśnia Peter Vestergaard, kierownik ds. rozwoju działalności w LINAK.

Będzie to dla nas doskonała okazja do pokazania światu trwałości naszych rozwiązań”. 

Kilka sposobów na zminimalizowanie kosztów eksploatacji
Jako niezwykle trwałe i odporne na warunki atmosferyczne urządzenia siłowniki LINAK stanowią doskonałą odpowiedź na potrzeby firmy AVK, duńskiego producenta zaworów odcinających nożowych, które zostaną wprowadzone w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Nasze siłowniki są testowane i badane pod kątem przydatności do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach” – zapewnia Peter Vestergaard.

Nasze konstrukcje pozwalają wyeliminować wiele typowych słabych punktów, takich jak stosowane w innych systemach węże i pompy. Rozwiązania LINAK zapewniają dokładną informację zwrotną dotyczącą położenia, a ich integracja z centralnymi systemami sterowania nie nastręcza żadnych trudności. Nasze siłowniki idealnie nadają się do zastosowania w nowoczesnej oczyszczalni ścieków”. 

Rozwiązania z zastosowaniem siłowników LINAK są już wykorzystywane w najlepszych oczyszczalniach ścieków na terenie Danii. 

Nowy sposób finansowania jako sposób na przyspieszenie procesu

Innym raczej unikalnym aspektem projektu jest model finansowania (ESCO). Zwalnia on właściciela zakładu z konieczności zgromadzenia funduszy i zapewnia inwestorom zwrot z inwestycji, którego źródłem są oszczędności na kosztach eksploatacji po modernizacji. 

Zakończenie projektu WTA planowane jest na 2019 r. Do tego czasu zakład Glenbard Wastewater Facility będzie żywym przykładem tego, w jaki sposób innowacyjne duńskie technologie mogą być sposobem na uczynienie oczyszczalni ścieków bardziej wydajnymi i ekologicznymi. 

W Danii oczyszczalnie ścieków wychwytują azot i fosfor, co jest ogromnie ważne z punktu widzenia potrzeb ochrony wód i środowiska. Dzięki optymalizacji efektywności energetycznej zmodernizowane zakłady wytwarzają o 50% więcej energii niż zużywają. Korzyści związane ze zmniejszeniem napięcia eksploatacyjnego z 220V do 24V zostaną osiągnięte dzięki rozwiązaniom z zastosowaniem zaworów AVK na bazie technologii LINAK. 

Fakty:
Zakład Glenbard Wastewater Facility przerabia do 180 milionów litrów wody dziennie. W USA istnieje około 4000 innych oczyszczalni ścieków wymagających pilnej modernizacji. 

Wsparcie dla projektu w postaci pokrycia 10% kosztów opracowania rozwiązania zaoferowały Duńska Rada Handlowa oraz Duńskie Ministerstwo Środowiska. Inne duńskie firmy zaangażowane w projekt to: Danfoss, Grundfos, AVK, Landia, Nissen Energiteknik oraz DHI Group.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.