Skontaktuj się z Nami Tutaj

Biznes

Przywiązanie do wartości, na których oparta jest nasza kultura, stanowi podstawę funkcjonowania firmy LINAK. Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w proces podejmowania decyzji i towarzyszenia klientom w pokonywaniu stojących przed nimi wyzwań. Zaufanie naszych klientów jest dla nas kwestią najważniejszą i szczycimy się tym, że na całym świecie jesteśmy uznawani za partnera godnego zaufania. Nasze zasady etyki biznesowej, polityki zgodności z obowiązującymi przepisami i kodeks postępowania stanowią fundament, na którym budujemy to zaufanie.

 

Kodeks postępowania i zasady etyki biznesowej

 

Nasze zasady dotyczące sposobu prowadzenia działalności oraz nasz kodeks postępowania stanowią gwarancję, że nasze działania biznesowe są etyczne i systematyczne, poparte przejrzystymi procedurami i sprawiedliwym przyjmowaniem odpowiedzialności. Dotyczy to pracowników zatrudnianych zarówno bezpośrednio przez nas, jak i przez partnerów handlowych występujących w naszym imieniu.

 
 

Pracownicy LINAK w zakładzie produkcyjnym

 
 

Polityki

Chronimy zdrowie, dobrobyt i bezpieczeństwo naszych pracowników i wszystkich interesariuszy oraz dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Poprzez nasze polityki zapewniamy pracownikom poczucie celu pracy oraz wspieramy ich w dążeniu do sukcesu w życiu osobistym i zawodowym, przyczyniając się jednocześnie do realizacji własnych celów w zakresie wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

Polityka dotycząca środowiska, jakości i środowiska pracy

 

Odpowiedzialność korporacyjna

Wiarygodność i niezawodność we współpracy sprawiły, że zarówno nasza firma, jak i nasze produkty cieszą się dużym zaufaniem wśród klientów, nie tylko ze względu na swoją jakość, ale także wysokie standardy środowiskowe i społeczne. Zawdzięczamy to nieustannemu doskonaleniu produktów i rozwiązań poprzez innowacje technologiczne i w nie mniejszym stopniu bardziej odpowiedzialne podejście do procesu ich produkcji. Podejmujemy decyzje, opierając się na zdrowym rozsądku i sukcesywnym samodoskonaleniu. Pięć poniższych kwestii ma dla firmy LINAK® szczególne istotne znaczenie:

  • Poprawiamy jakość Twojego życia
  • Troszczymy się o dobro innych
  • Dbamy o środowisko naturalne
  • Aktywni lokalnie, myślimy globalnie
  • Wyznaczamy wysokie standardy
 

Odpowiedzialność korporacyjna §99a - 2024

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt