Skontaktuj się z Nami Tutaj
Ciężarówka LINAK i panele fotowoltaiczne z produktami LINAK

Nasze zobowiązanie do ochrony środowiska

Idea odpowiedzialnego rozwoju towarzyszy nam od samego początku. Stanowi ona integralną część naszej duńskiej kultury organizacyjnej, rodzinnych tradycji i tego, kim jesteśmy. Kilka lat temu przyłączyliśmy się do Projektu Zero realizowanego pod patronatem organizacji Bright Green Business. Angażujemy się w pomaganie lokalnej społeczności, prowadząc działania na rzecz wzrostu efektywności energetycznej. Jako sygnatariusz Porozumienia Paryskiego wyznaczamy cele zgodne z dowodami naukowymi (ang. Science Based Targets) i tworzymy plany działań krótkoterminowych, które pomagają nam wdrożyć naszą strategię i przekształcić zobowiązania w mierzalne efekty.

Aby móc zatrzymać wzrost średniej temperatury na świecie na poziomie 1,5°C, Porozumienie Paryskie zobowiązuje przedsiębiorstwa do podejmowania działań w kierunku:

  • dekarbonizacji działalności własnej;
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw;
  • współpracy z klientami na rzecz ograniczenia ich śladu węglowego.
 

32%

Wielkość redukcji zużycia gazu ziemnego w siedzibie głównej w porównaniu z 2010 r.

16%

Roczna ilość energii elektrycznej przetworzona z energii słonecznej na potrzeby siedziby głównej w 2022 roku

 
 

Inicjatywy dla bardziej ekologicznej przyszłości

W LINAK koncentrujemy się na zmniejszeniu własnego zużycia energii, jednocześnie wytwarzając zrównoważone rozwiązania w oparciu o wymagania projektowe i rynkowe.

Aby ograniczyć negatywny wpływ, jaki nasza działalność może wywierać na środowisko naturalne, wprowadziliśmy szereg istotnych zmian do sposobu, w jaki pracujemy i realizujemy nasze procesy. W roku 2004 rozpoczęliśmy realizację określonych projektów zmierzających do redukcji bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych z własnej działalności (Zakres 1), na gruncie których podejmujemy dalsze działania w kierunku zrównoważenia i ograniczenia emisji pośrednich (Zakresy 2 i 3).

Obecnie rozpoczynamy obliczanie śladu węglowego dla siedziby głównej, aby następnie objąć pomiarami wszystkie zakłady i obiekty LINAK na całym świecie. Ma to istotne znaczenie dla oceny możliwości i sposobu współpracy na rynkach lokalnych w zakresie ustalania nowych standardów i celów spójnych z inicjatywami ESG.

Inicjatywy dla bardziej ekologicznej przyszłości

 
 

Zrównoważony rozwój zaczyna się na etapie projektowania

 

Długi okres eksploatacji stanowi dobry punkt wyjścia do stworzenia zrównoważonego produktu. Wymaga to najwyższego poziomu jakości. Dokładnie takiego, jakim odznaczają się produkty LINAK. Odkąd tylko rozpoczęliśmy produkowanie siłowników liniowych i kolumn podnoszących, dokładamy wszelkich starań do ciągłego doskonalenia jakości wszystkich naszych produktów. Dzięki temu wiele z nich pozostaje w użyciu przez dziesiątki lat.

Przeczytaj więcej o historii naszych siłowników

Projektowanie bliższe naturze

 
 

Jednym ze sposobów na wydłużenie okresu eksploatacji produktów jest zapewnienie wysokiego poziomu zgodności. LINAK kieruje się zasadą kompatybilności produktów począwszy od wczesnych innowacji technicznych w obszarach elektroniki i mechaniki. Oznacza to, że biurkowa kolumna podnosząca z 1998 roku może być również obsługiwana za pomocą współczesnego systemu sterowania. Produkty, które można na bieżąco dostosowywać do zarówno aktualnych, jak i przyszłych potrzeb i możliwości, ograniczają ryzyko konieczności wielokrotnej wymiany wraz z upływem czasu.

Kolumny podnoszące i akcesoria

 
 
 

Pomagamy zarządzać cyklem życia produktów

Funkcjonalność i niezawodność to szczególne istotne cechy maszyn eksploatowanych w warunkach przemysłowych. Z dążeniem do ich zapewnienia wiąże się regularna wymiana podzespołów, która często nie jest konieczna. Napędy przemysłowe LINAK dostarczają użytkownikowi wiarygodnych danych o stanie technicznym, eliminując zbędne straty operacyjne i materiałowe.

Zarządzanie cyklem życia produktu

 

Zarządzanie cyklem życia z siłownikami LINAK® IC™ oszczędza środki
Kiedy zachodzi potrzeba wymiany siłownika liniowego? Dawniej udzielenie dokładnej odpowiedzi na to pytanie nie było możliwe. Ze względów bezpieczeństwa nadal wiele podzespołów profilaktycznie wymienia się na nowe dla uniknięcia niepotrzebnych przestojów. Dotyczy to również elektrycznych napędów liniowych.

Wprowadzenie siłowników LINAK ze zintegrowanym sterownikiem (IC) odwróciło tę tendencję. Obecnie, dzięki możliwości monitorowania danych znacznie łatwiej jest ocenić realną potrzebę wymiany napędu i na bieżąco weryfikować przewidywany okres eksploatacji.

Jak to działa? Siłowniki ze zintegrowanym sterownikiem (IC) są wyposażone we wbudowane elektroniczne układy sterowania, które z jednej strony zapewniają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, a z drugiej do danych historycznych, pozwalających uzyskać szerszą perspektywę. Podczas gdy dane generowane w czasie rzeczywistym zapewniają dobry wgląd w poszczególne parametry, tak dane historyczne oferują możliwość uzyskania dogłębnej wiedzy dotyczącej wydajności w obrębie całego okresu eksploatacji. Analiza tych informacji pozwala na wprowadzanie nieustannych ulepszeń dla zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji maszyny.

W niektórych przypadkach można statystycznie oszacować długość okresu eksploatacji siłownika w określonych warunkach. Szacowanie przeprowadzane jest najczęściej przed dokonaniem wyboru modelu siłownika, na wczesnym etapie badań i rozwoju produktu. Najnowsze siłowniki ze zintegrowanym sterownikiem (IC) oferują dostęp do danych o pozostałym okresie użytkowania, dzięki zastosowaniu wewnętrznych algorytmów wspomagających. Jest to rozwiązanie oparte na danych historycznych i parametrach eksploatacyjnych monitorowanych podczas pracy siłownika. Sygnał zwrotny z siłownika przybiera wartość od 0 do 100%, działając na zasadzie wskaźnika poziomu paliwa w samochodzie. Na podstawie tych informacji generowane są alarmy i powiadomienia o konieczności wymiany napędu na nowy.

Odczyt danych pozwala przewidywać i planować cykle przeglądów i konserwacji, eliminując zbędną wymianę podzespołów. Dzięki temu klienci nie tylko oszczędzają czas i pieniądze, ale także postępują zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Na tym polega technologia LINAK.

ReadMoreButton

 
 
 

Bliskość klienta jako siła zmian

Nasza lokalna obecność i globalny zasięg sprawiają, że jesteśmy zawsze blisko klienta. Dzięki sześciu zakładom produkcyjnym i ponad 30 oddziałom na całym świecie nasze produkty i usługi są szybko dostępne dla odbiorców.

Ze względu na bliskość klientów możemy ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwości dla środowiska naturalnego generowane przez obsługę logistyczną.

Wytwarzamy nasze produkty i utrzymujemy nasze obiekty przy zastosowaniu coraz bardziej ekologicznych technologii, od paneli fotowoltaicznych w Stanach Zjednoczonych i Danii po energooszczędne oświetlenie we wszystkich oddziałach. Wszystkie zakłady, działy i zespoły czują się odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie naszych procesów na każdym poziomie działalności.

 

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt