Skontaktuj się z Nami Tutaj
Czworo pracowników LINAK siedzących przed halą produkcyjną.

Zrównoważony rozwój

Racjonalizatorski projekt, który miał pomóc usprawnić wózek inwalidzki, doprowadził do powstania firmy o globalnym zasięgu. Dzisiaj poprawiamy jakość życia ludzi na całym świecie poprzez rozwiązania, które wprowadzają ruch do każdej przestrzeni ich życia. W realizacji tego celu nie ograniczamy się jednak wyłącznie do samych produktów – dokładamy wszelkich starań, aby znalazł on odzwierciedlenie w każdym aspekcie naszej działalności.

Funkcjonowanie naszej firmy opiera się na silnych wartościach, głęboko zakorzenionych w duńskiej kulturze i rodzinnych tradycjach. To one stanowią o tym, że przy dokonywaniu wyborów kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych klientów, pracowników i naszej planety. Wprawdzie nasze decyzje od zawsze oparte są na zasadzie zrównoważonego rozwoju, niemniej nie poprzestajemy na tym i podejmujemy odpowiednie kroki, stawiając na równi potrzeby naszej planety i poprawianie jakości życia ludzi poprzez nasze produkty.

Niezależnie od tego, co robimy, z kim i nad czym pracujemy lub w którym miejscu na świecie prowadzimy działalność, musimy dbać o środowisko naturalne i do minimum ograniczać negatywny wpływ, jaki na nie wywieramy.

 
Bent Jensen, prezes zarządu i właściciel, LINAK A/S

W roku 2012 wspólnie z rodziną podjąłem ważną decyzję dotyczącą przyszłości firmy LINAK®. Rozpoczęliśmy realizację planu pokoleniowego, aby zabezpieczyć sukcesję przedsiębiorstwa, a wraz z nią dalsze kultywowanie wartości, które definiują naszą rodzinną firmę. W kontekście inwestycji myślimy długofalowo. W LINAK czujemy się odpowiedzialni za naszych pracowników i najbliższe otoczenie, dlatego też siedziba główna i produkcja pozostają w Danii i poprzez swoją działalność będą wspierać lokalną społeczność. W równym stopniu czujemy się odpowiedzialni za naszych klientów. To dzięki nim istniejemy.

Bent Jensen, prezes zarządu i właściciel, LINAK A/S
 

2025

100% neutralności węglowej w zakresie zaopatrzenia siedziby głównej LINAK w energię elektryczną i 90% w zakresie ogrzewania.

32%

Wielkość redukcji zużycia gazu ziemnego w siedzibie głównej w porównaniu z 2010 r.

9,1 lat

Długość stażu pracy w oddziałach firmy LINAK na całym świecie (2023 r.)

94%

Liczba pracowników deklarujących równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (2022 r.)

 
 

Od słów do czynów

Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny istotności postanowiliśmy skoncentrować nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w sześciu obszarach priorytetowych, zdefiniowanych w ramach koncepcji ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) i obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i biznesowe, zbieżne z celami zrównoważonego rozwoju (SDG) przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Uwzględniając te inicjatywy we wszystkim, co robimy, od rozwoju produktów przez produkcję po łańcuch dostaw i współpracę z klientami, osiągniemy jeszcze większy wpływ na środowisko naturalne i ludzi na całym świecie, którym nasze produkty poprawiają jakość życia każdego dnia.

Logo SDGFirma LINAK jest partnerem na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

 
Inicjatywy priorytetowe LINAK
Środowisko

Ikony Zrównoważony rozwój/Środowisko

Emisje gazów cieplarnianych - emisje pochodzące z naszych zakładów (Zakresy 1 i 2) oraz związane z pozyskiwaniem komponentów, obsługą logistyczną i korzystaniem z naszych produktów (Zakres 3).

Projektowanie cyrkularne - utrzymanie wartości i przeciwdziałanie marnotrawstwu poprzez produkty i podejście do ich projektowania.

Gospodarka cyrkularna - efektywne i cyrkularne wykorzystanie surowców oraz przetwarzanie opakowań i odpadów zamiast ich generowania

Społeczeństwo

Ikony Zrównoważony rozwój/Społeczeństwo

Zaangażowanie pracowników - budowanie więzi i zaangażowania pracowników w pracę i organizację oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty jako elementu, który sprzyja poprawie motywacji, produktywności i satysfakcji z pracy. 

Biznes

Ikony Zrównoważony rozwój/Biznes

Zrównoważony łańcuch dostaw - zrównoważone zaopatrzenie w surowce i zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw m.in. poprzez zapobieganie zagrożeniom dla środowiska, naruszeniom praw człowieka oraz geopolitycznym zakłóceniom łańcuchów dostaw.

Oczekiwania klientów w kontekście ESG - umiejętność dostosowania się do coraz wyższych oczekiwań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia strategii i rozwiązań pozwalających spełnić aktualne potrzeby.

 
Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt