Skontaktuj się z Nami Tutaj
Technologie i trendy

Duże koboty i jednostki podnoszące: dopełnienie czy alternatywa?

Od 2020 roku coraz powszechniej wykorzystuje się koboty w wielu procesach logistycznych, w tym w procesie paletyzacji. Spektrum zadań, które można zautomatyzować dynamicznie rośnie, podobnie jak oferta marek i modeli kobotów przystosowanych do ich wykonywania. W ostatnim czasie oferta robotów współpracujących powiększyła się o duże koboty. Do niezaprzeczalnych zalet tego rozwiązania należą wszechstronność, która stanowi o ich przewadze nad innymi, jak również zasięg roboczy do 1,8 m i udźwig wynoszący co najmniej 25 kg.

Elektryczna kolumna podnosząca ELEVATE™ do kobotów paletyzujących z rysunkiem przedstawiającym kobota z paletami z kartonami po obu stronach

Systemy paletyzacji z wykorzystaniem kompaktowych kobotów, których zasięg wynosi zwykle około 1,3 m, wymagają zastosowania kolumny podnoszącej lub innego podestu z regulacją wysokości, który umożliwi układanie towarów na wyższych poziomach. Wraz z pojawieniem się dużych kobotów może wydawać się, że jednostki podnoszące koboty staną się zbędne, co jest prawdą, ale tylko w przypadku niektórych konfiguracji.

Duże koboty pozwalają uprościć system paletyzacji, oferując jednocześnie wyższy udźwig i większy zasięg roboczy. W niektórych zastosowaniach nadal konieczne jest wykorzystanie jednostki podnoszącej, ale wymagania w tym zakresie uległy zmianie, ponieważ duże koboty generują większe siły, co wymaga zastosowania jednostki zapewniającej bardziej stabilne podnoszenie.

Aby dostosować się do nowych warunków, zwiększyliśmy długość skoku kolumny podnoszącej ELEVATE™ do kobotów paletyzujących do 1100 mm. W zastosowaniach z użyciem dużych kobotów kolumnę można wysunąć do 900 mm, uzyskując większe zachodzenie profili na siebie dla zapewnienia wymaganej stabilności.

Poniżej prezentujemy różne opcje konfiguracji dla systemów układania na różnych wysokościach i paletyzacji ciężkich towarów. Przyjmując za punkt wyjścia wielkość kobota, podpowiadamy, kiedy warto zastosować jednostkę podnoszącą – w naszym przykładzie jest to kolumna podnosząca ELEVATE oraz kiedy można z niej zrezygnować.

 

Uwzględniając postępującą dywersyfikację rynku rozwiązań do paletyzacji, możliwości jest wiele. Dla ułatwienia ustalenia przydatności kolumny ELEVATE do danej konfiguracji, zebraliśmy dane dotyczące trwałości nominalnej B10, aby sprawdzić, czy szacowany okres eksploatacji kolumny odpowiada wymaganiom systemu paletyzacji. Z kolei dane dotyczące cyklu roboczego mogą pomóc ocenić, czy można dopasować paletyzator wyposażony w kolumnę podnoszącą ELEVATE do czasu cyklu linii produkcyjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika.

Kolumna podnosząca ELEVATE™ do kobotów paletyzujących

 
 

Opcje konfiguracji dla systemów paletyzacji

Ogólnie rzecz biorąc, wielkość robota współpracującego i jednostki, która go podnosi, determinują maksymalną wysokość paletyzacji. Niemniej wiele zastosowań, oprócz większego zasięgu, wymaga spełnienia innych kryteriów, a idealna konfiguracja zależy od kilku czynników. Jednym z elementów o zasadniczym znaczeniu jest zaplanowanie ścieżki roboczej kobota, ponieważ kobot musi pracować w ściśle wyznaczonej przestrzeni, aby nie doszło do kolizji z obiektami znajdującymi się w jego bezpośrednim otoczeniu. Im większy kobot, tym bardziej złożone programowanie. To zadanie można jednak uprościć poprzez wprowadzenie kolumny podnoszącej, która będzie sterować przesuwaniem kobota do zadanej pozycji, utrzymując prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji na niskim poziomie. Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę na etapie konfigurowania systemu paletyzacji, są parametry samej palety. Im szersza paleta, tym mniejsza wysokość robocza. Znaczenie mają również czynniki, takie jak ciężar i rozmiar kartonów oraz konstrukcja elementu chwytającego. Nasza analiza nie uwzględnia wszystkich czynników i dlatego dane, które podajemy, są orientacyjne. W celu dokonania indywidualnej oceny można wykorzystać narzędzie do symulacji systemu paletyzacji MyRobot.cloud z zastosowaniem kolumny podnoszącej ELEVATE i kobota Universal Robot.

 

Układanie na wysokości do 2 m

W przypadku systemów o wysokości paletyzacji do 2 metrów dostępne są dwie możliwości: Najprostszym sposobem jest wybranie dużego kobota o zasięgu około 1,8 metra, który umożliwia układanie towarów na europaletach na wysokości do 2 metrów. Na rynku dostępne są różne modele kobotów o zasięgu około 1,8 m i różnym zakresie udźwigu. Dużą zaletą tego rozwiązania jest mała liczba komponentów wymagających integracji z paletyzatorem, ponieważ samo rozwiązanie nie wymaga zastosowania jednostki podnoszącej. Może się jednak zdarzyć, że na linii produkcyjnej nie ma wystarczająco wolnej przestrzeni dla dużego kobota lub duży model nie jest dostępny w ofercie wybranego producenta. W tych przypadkach można połączyć kompaktowego kobota o zasięgu 1,3 metra z kolumną podnoszącą ELEVATE o długości skoku 900 mm i z wbudowanym mechanizmem regulacji wysokości do 730 mm. W przypadku szerokich palet lub niskich kartonów wysokość 730 mm może z kolei wykluczać możliwość składowania towarów na niższych poziomach. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem może być kolumna ELEVATE o skoku 700 mm i z wbudowanym mechanizmem regulacji wysokości do 630 mm. Połączenie kompaktowego kobota z kolumną podnoszącą jest również bardziej przystępne cenowo.

 

Sięgając wyżej: układanie na wysokości do 2,4 m

Towary przeznaczone do transportu kontenerem lub samochodem ciężarowym przypuszczalnie będą układane w stosy o wysokości około 2,4 m, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń transportową. Ta wysokość jest przyjęta na całym świecie jako standard dla kontenerów i samochodów ciężarowych. Duże koboty o zasięgu roboczym wynoszącym 1,8 m nie mogą osiągnąć tej wysokości samodzielnie, niezależnie od tego, czy towary są ułożone na palecie EURO czy większej, przeznaczonej do układania większej liczby kartonów. W tym przypadku konieczne jest wydłużenie zasięgu ramienia roboczego kobota. Kolumna ELEVATE o skoku 1100 mm (z wysunięciem do 900 mm) umożliwia łatwe układanie towarów na paletach w stosy o wysokości do 2,4 m. Kolumna może obsługiwać duże koboty bez ryzyka utraty stabilności. W przypadku europalet sprawdzi się również kompaktowy kobot o zasięgu 1,3 m. Po połączeniu z kolumną ELEVATE o długości skoku 1100 mm zasięg roboczy systemu paletyzacji będzie wynosić do 2,4 m.

 

Układanie na wysokości powyżej 2,4 m: kompatybilność z innymi systemami automatyzacji

W procesach logistycznych, w których oprócz wózków widłowych wykorzystywane są także autonomiczne roboty mobilne (AMR) lub pojazdy autonomiczne (AGV) z załadunkiem od góry, należy uwzględnić dodatkową wysokość układania. W przypadku większości jednostek AMR/AGV paleta musi znajdować się na wysokości 400 mm nad podłożem – tę wolną przestrzeń należy uwzględnić na etapie planowania całego systemu paletyzacji, aby zapewnić płynną współpracę z tymi jednostkami.

Jeśli towary mają być układane na wysokości do 2,4 m, wysokość paletyzacji musi wynosić 2,8 m, co można uzyskać jedynie przez połączenie dużego kobota z jednostką podnoszącą. Dodanie kolumny ELEVATE o długości skoku 1100 mm (z wysunięciem do 900 mm) pozwoli spełnić wymagane parametry podnoszenia europalety.

Kobot paletyzujący układający kartony na palecie przewożonej robotem mobilnym AMR

 
 

Układanie towarów o masie 25 kg lub większej

Zasadniczo duże koboty można podzielić na dwie grupy: koboty o udźwigu do 20 kg i dużym zasięgu roboczym oraz koboty o udźwigu do 30 kg i krótszym zasięgu. W praktyce oznacza to, że jeśli konieczne jest układanie towarów ważących 25 kg lub więcej na wysokości powyżej 2 metrów, wybór kobotów jest mniejszy, ponieważ niewiele z nich zapewnia wymagany udźwig i zarazem odpowiedni zasięg roboczy.

Jeśli zasięg kobota o udźwigu ponad 25 kg nie spełnia wymaganych parametrów, można go połączyć z kolumną podnoszącą. Kolumna ELEVATE o skoku 1100 mm pozwala układać towary na wysokości do 2,3 m, w zależności od wybranego modelu dużego kobota. W tej konfiguracji można wysunąć kolumnę do 900 mm, aby uzyskując większe zachodzenie profili na siebie dla zachowania wymaganej stabilności, pomimo działania większych sił wytwarzanych przez dużego kobota podczas pracy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kolumny podnoszącej ELEVATE do kobotów paletyzujących, odwiedź stronę dotyczącą zastosowań lub skontaktuj się z lokalnym oddziałem LINAK® i porozmawiaj o opcjach konfiguracji dostępnych dla Twojego systemu.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt