Skontaktuj się z Nami Tutaj
 

Protection

Decyduj o ograniczeniu funkcjonalności swojego siłownika w celu zapewnienia swojemu rozwiązaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

 

Animacja Protection

 

Protection pomaga zapobiegać uszkodzeniom i awariom poprzez zabezpieczenie Twojego rozwiązania przed nieprawidłowym użytkowaniem. Jest to funkcja wchodząca w skład interfejsu LINAK® I/O™, będąca jednocześnie jedną z wielu opcji, o które można wzbogacić swój siłownik w celu czerpania korzyści z jeszcze inteligentniejszego napędu liniowego.

Poniżej przedstawiamy przegląd funkcji dostępnych dzięki opcji Protection. Wszystkie z tych funkcji można skonfigurować w oferowanym przez nas konfiguratorze Actuator Connect™.

 
 

Ikona oprogramowania Actuator Connect™

Siłowniki ze zintegrowanym sterownikiem IC Integrated Controller™ firmy LINAK® to wszechstronne rozwiązanie, które zapewnia możliwość dostosowania go do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta. Skonfiguruj swój siłownik za pomocą intuicyjnego konfiguratora Actuator Connect™.

Tutaj pobierzesz bezpłatną wersję najnowszego konfiguratora Actuator Connect.

 
 

Zapobiegaj uszkodzeniom i awariom

ustalając limit dopuszczalnego zużycia prądu przez siłownik

Definiując nowe ograniczenie zużycia prądu, użytkownik zyskuje pewność co do automatycznego zatrzymania siłownika w przypadku napotkania przeszkody lub utrudnień w obrębie danego zastosowania, co pozwala chronić zarówno zastosowanie, jak i sam siłownik. Wartości graniczne zużycia prądu można modyfikować w obie strony. Limity te można skonfigurować zgodnie z określonymi wymaganiami danego zastosowania, co pozwala na zwiększony pobór mocy w przypadku niskich temperatur.

W przypadku nieco bardziej specyficznych potrzeb istnieje możliwość zdefiniowania aż do 10 zmiennych dla wartości granicznych prądu w obu kierunkach. Odbywa się to poprzez podzielenie długości skoku na przedziały 10%, co zapewnia możliwość skonfigurowania unikalnych wartości granicznych prądu dla każdego z poszczególnych przedziałów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli oczekuje się od siłownika, aby w zależności od położenia pobiegał różną ilość prądu. Gwarantuje to pełną kontrolę nad siłownikiem oraz zapewnia bardziej zaawansowany sposób zarządzania wartościami granicznymi natężenia prądu.

 

Unikaj nagłych skoków i ciesz się płynnym działaniem

dzięki możliwości stopniowego zwiększania i zmniejszania prędkości

Firma LINAK oferuje funkcję płynnego startu i płynnego zatrzymania, która stanowi alternatywę dla funkcji natychmiastowego zatrzymania. Funkcja płynnego startu i zatrzymania polega odpowiednio na stopniowym zwiększaniu prędkości aż do maksimum lub zmniejszaniu prędkości ruchu siłownika. Możesz zdecydować się na wybór ustawień domyślnych oferowanych przez firmę LINAK lub wprowadzić własne ustawienia zwiększania i zmniejszania prędkości. Dzięki temu zyskasz większą płynność ruchu, jednocześnie zmniejszając obciążenie swojego zastosowania i wydłużając przy tym znacząco okres eksploatacji siłownika.

Tradycyjnie siłowniki stosują funkcję płynnego zatrzymania dopiero w przypadku ręcznego wyeliminowania sygnału pracy (w takim przypadku działanie nadal jest kontynuowane). W ramach rozszerzonej funkcjonalności masz możliwość dokonania wyboru płynnego zatrzymania, gdy siłownik porusza się w kierunku ogranicznika, co gwarantuje spowolnienie ruchu, gdy siłownik zacznie zbliżać się do fizycznego lub wirtualnego ogranicznika krańcowego.

 

Zmniejsz liczbę komponentów zewnętrznych

poprzez dodanie trzeciego wejścia cyfrowego przeznaczonego dla operacji aktywowanych warunkowo

W niektórych przypadkach uruchomienie siłownika może być warunkowane spełnieniem określonych warunków zewnętrznych. Trzecie wejście cyfrowe może zostać wykorzystane jako element zewnętrzny warunkujący aktywację ruchu.

Sygnał przekazywany jest bezpośrednio do siłownika i przed aktywacją sprawdza, czy spełnione zostały określone warunki. W ten sposób firma LINAK zmniejsza złożoność sterownika PLC, co w przypadku prostych zastosowań pozwala zmniejszyć liczbę dodatkowych komponentów.

 

Poznaj zalety funkcji Protection siłownika I/O

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego interfejsu I/O, zapraszamy tutaj. Natomiast o pozostałych opcjach I/O dowiesz się więcej poniżej.

Pliki

Broszura I/O™

Dzięki wprost przełomowej wszechstronności uniwersalnego interfejsu I/O firmy LINAK, przekuwanie innowacyjnych pomysłów związanych z zastosowaniem siłowników w rzeczywistość stało się prostsze i o wiele sprawniejsze.

Instrukcja użytkownika Interfejsu I/O™

W niniejszej instrukcji użytkownika znaleźć można informacje dotyczące funkcjonalności Interfejsu LINAK I/O.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt