Skontaktuj się z Nami Tutaj
 

Position feedback

Aby uzyskać optymalną wydajność w obrębie danego zastosowania, konieczna jest znajomość położenia siłownika.

 

Animacja Position feedback

 

Position feedback siłownika pozwala dokładnie określać jego położenie. Informacja ta jest niezbędna do uzyskania optymalnej wydajności w przypadku większości zastosowań. Jest to funkcja wchodząca w skład interfejsu LINAK® I/O™, będąca jednocześnie jedną z wielu opcji, o które można wzbogacić swój siłownik w celu czerpania korzyści z posiadania jeszcze inteligentniejszego napędu liniowego.

Poniżej przedstawiamy przegląd funkcji dostępnych dzięki opcji Position feedback. Wszystkie z tych funkcji można skonfigurować w oferowanym przez nas konfiguratorze Actuator Connect™.

 
 

Ikona oprogramowania Actuator Connect™

Siłowniki ze zintegrowanym sterownikiem IC Integrated Controller™ firmy LINAK® to wszechstronne rozwiązanie, które zapewnia możliwość dostosowania go do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta. Skonfiguruj swój siłownik za pomocą intuicyjnego konfiguratora Actuator Connect™.

Tutaj pobierzesz bezpłatną wersję najnowszego konfiguratora Actuator Connect.

 
 

Odczyt położenia siłownika

w postaci różnicowego analogowego sygnału zwrotnego położenia

Sygnały analogowe, to powszechnie stosowany rodzaj sprzężenia zwrotnego stosowany w przemysłowych systemach obsługi.

Firma LINAK oferuje możliwość korzystania zarówno z prądowych (mA), jak i z napięciowych (V) sygnałów zwrotnych. Domyślne zakresy to 4-20 mA lub 0-10 V. Możliwe jest także dostosowanie zakresu sygnałów wyjściowych, co ułatwia integrację z systemem sterowania.

Pozycjonowanie siłownika zostało oparte na różnicowym analogowym sprzężeniu zwrotnym położenia, co oznacza, że obwód sprzężenia zwrotnego posiada oddzielne zasilanie, zapewniając tym samym stabilny sygnał wyjściowy. Takie rozwiązanie umożliwia również wykorzystywanie w środowiskach przemysłowych dłuższych kabli, bez uszczerbku dla jakości sygnału.

Konfigurując wirtualne wartości graniczne wybierz skalowanie sygnału sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu zyskasz pewność, że wyjście sygnału zwrotnego zostanie wyregulowane zgodnie z nowym położeniem krańcowym.

 

Konfiguruj oba wyjścia cyfrowe dokładnie według swoich potrzeb

dzięki kilku opcjom cyfrowych wyjść położenia

Omawiany siłownik oferuje kilka opcji cyfrowych wyjść położenia, zapewniających możliwość skonfigurowania ich zgodnie z własnymi potrzebami.

W przypadku zastosowań wykorzystujących sygnał cyfrowy zamiast analogowego sygnału zwrotnego położenia, oferujemy rozwiązania Single Hall XOR i Dual Hall. Są to precyzyjne sygnały zwrotne położenia, odporne na zakłócenia zewnętrzne, pochodzące na przykład z innych podzespołów danego urządzenia.

Jako uzupełnienie analogowego sygnału zwrotnego położenia lub funkcji autonomicznej, istnieje możliwość wyboru sygnałów położenia krańcowego, które będą informować o całkowitym złożeniu lub wysunięciu siłownika. Podczas pracy siłownika możliwe jest również odbieranie sygnałów cyfrowych. Funkcję tę można wykorzystać, na przykład, w celu włączania diody LED wskazującej, iż w danym zastosowaniu wystąpiły jakieś problemy.

W niektórych przypadkach warto także wiedzieć, kiedy siłownik osiągnie zdefiniowaną strefę zatrzymania krańcowego. Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie strefy, w której siłownik może wysyłać sygnał cyfrowy, gdy znajdzie się w obrębie danej strefy lub osiągnie ograniczenie natężenia prądu dla tej strefy. Eliminuje to konieczność projektowania swoich zastosowań w sposób wymagający osiągnięcia fizycznego ogranicznika krańcowego przed otrzymaniem sygnału sterownika PLC.

W celu ułatwienia integracji w kontekście danego zastosowania, w przypadku większości tego typu sygnałów cyfrowych istnieje możliwość wybrania aktywnego sygnału wysokiego lub aktywnego sygnału niskiego.

 

Poznaj zalety funkcji Position Feedback siłownika I/O

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego interfejsu I/O, zapraszamy tutaj. Natomiast o pozostałych opcjach I/O dowiesz się więcej poniżej.

Pliki

Broszura I/O™

Dzięki wprost przełomowej wszechstronności uniwersalnego interfejsu I/O firmy LINAK, przekuwanie innowacyjnych pomysłów związanych z zastosowaniem siłowników w rzeczywistość stało się prostsze i o wiele sprawniejsze.

Instrukcja użytkownika Interfejsu I/O™

W niniejszej instrukcji użytkownika znaleźć można informacje dotyczące funkcjonalności Interfejsu LINAK I/O.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt