Technologie i trendy

Odporność na mycie pomaga w walce z zakażeniami szpitalnymi

W szpitalach sprawą najwyższej wagi jest przestrzeganie wysokich standardów higieny. Zagadnienie to znajduje się w centrum naszego zainteresowania od ponad 30 lat. Dzisiaj wiele spośród naszych rozwiązań siłownikowych wykazuje pełną odporność na mycie. Pozwala to personelowi na mycie łóżek za pomocą współczesnych zautomatyzowanych systemów myjących przy użyciu gorącej wody i silnych detergentów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku setki milionów pacjentów cierpią na infekcje nabyte w szpitalach. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych taka infekcja dotyka siedmiu na stu pacjentów. W krajach rozwijających się dotyczy to co najmniej dziesięciu pacjentów. 

Wyobraźmy sobie społeczne i ekonomiczne korzyści z obniżenia tego wskaźnika. 

W LINAK traktujemy zagadnienie higieny bardzo poważnie. Norma IEC60601 wymaga, aby urządzenia medyczne wskazane jako odporne na mycie były zdolne do normalnego działania po zakończeniu mycia maszynowego z wykorzystaniem automatycznego systemu myjącego. Jednak dla nas w LINAK to za mało. Pragniemy, aby nasze produkty działały bez zastrzeżeń także po latach częstego mycia za pomocą nowoczesnych systemów myjących. Właśnie z tego powodu nasz test jest znacznie bardziej wymagający niż przewiduje norma z 2017 r.

Rygorystyczne testy sprzętu powinny być obowiązkowe
Od samego początku w LINAK dbamy o komfort i bezpieczeństwo użytkowników końcowych – pacjentów oraz personelu medycznego. Znajduje to swój wyraz w utrzymaniu silnej koncentracji na potrzebach klienta oraz w bezkompromisowym poszukiwaniu jakości i wydajności. Obejmuje to także zapewnienie klientom pomocy w przygotowaniu się na wyzwania przyszłości – wyzwania związane z coraz surowszymi standardami i wymogami w zakresie higieny. 

W poszukiwaniu doskonałości i niezawodności powołaliśmy do życia ośrodek badań i rozwoju z centrum testowym, w którym nasze produkty są poddawane najróżniejszym próbom do granic wytrzymałości. W przypadku rozwiązań odpornych na mycie w LINAK wyznaczamy nowe standardy, wywierając tym samym presję na podnoszenie norm międzynarodowych. W 2017 r. w ramach testu zwiększyliśmy znacząco liczbę cykli mycia, co miało na celu uzyskanie pewności dłuższej żywotności rozwiązań zapewniających ruch w sprzęcie medycznym.

Bardzo dokładnie przyglądamy się wynikom naszych testów, badamy materiały, opracowujemy wytrzymalsze podzespoły, a inżynierowie LINAK poszukują zawsze nowych sposobów zoptymalizowania funkcjonalności i konstrukcji pod kątem intensywnego i częstego mycia przy użyciu silnych detergentów.


Rozwiązania, które spełniają międzynarodowe normy
Produkty LINAK do zastosowań w sektorze opieki medycznej wyprzedzają niektóre normy i standardy. W obszarze odporności na mycie uzyskaliśmy spełnienie szeregu surowych wymogów centrum testowego LINAK, o czym świadczy oznaczenie LINAK IPX6 Washable DURA™. Od tej pory nasza oferta produktów odpornych na mycie będzie spełniać wyjątkowo surowe wymagania związane z tym oznaczeniem. 

Uważamy, że odporne na mycie rozwiązania dla sektora opieki medycznej pozwolą zminimalizować liczbę pacjentów doświadczających zakażeń szpitalnych. Właśnie to jest ostatecznym celem naszych działań!


 

Historia higieny w opiece medycznej
W połowie XIX wieku seria zaskakujących odkryć zmieniła na zawsze podstawowe procedury medyczne. W 1843 r. amerykański lekarz dr Oliver Wendell Holmes opublikował artykuł, w którym napisał: „gorączka połogowa, śmiertelna infekcja dotykająca kobiety w czasie porodu lub krótko po jego zakończeniu, jest przenoszona między pacjentkami przez lekarzy”. Te słowa podważały cały dotychczasowy porządek. 
Holmes twierdził także, że podniesienie poziomu higieny w szpitalach może przynieść znaczące ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia. Pogląd ten napotkał silny opór ze strony niemal całego środowiska lekarskiego. Jednak kilka lat później węgierski lekarz dr Ignaz Semmelweis opublikował badanie, z którego wynikało niezbicie, że dezynfekcja rąk środkiem antyseptycznym przez lekarzy i położne przynosi dramatyczne zmniejszenie liczby zgonów wśród rodzących kobiet. 
Zamknęło to usta krytykom i spowodowało, że higiena stała się podstawowym przedmiotem troski podczas wszelkich procedur medycznych. 
 


LINAK IPX6 Washable DURA™ play-icon

LINAK IPX6 Washable DURA™

Wyznaczanie nowych standardów w dziedzinie produktów przystosowanych do mycia play-icon

Wyznaczanie nowych standardów w dziedzinie produktów przystosowanych do mycia

Pliki

Przegląd produktów MEDLINE & CARELINE

Poznaj szeroki wybór innowacyjnych produktów MEDLINE & CARELINE, które pomogą ci usprawnić sprzęt wykorzystywany w szpitalach i placówkach opieki medycznej.

Więcej o łóżkach medycznych

Łóżko jest naturalnym punktem wyjścia dla poszukiwań innowacyjnych sposobów na zapewnienie osobom chorym większej niezależności. Oferta produktowa LINAK doskonale sprawdza się w rozwiązaniach wykorzystywanych w łóżkach medycznych.

Ulotka poświęcona standardowi LINAK IPX6 Washable DURA™

Odporność na mycie to ważna cecha nowoczesnego sprzętu przeznaczonego do wykorzystania w opiece medycznej. Standard odporności na mycie LINAK IPX6 Washable DURA™ dla sprzętu medycznego – nowy poziom czystości.

Folder rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa

Różne zastosowania wymagają różnych funkcji bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie dla branży medycznej projektujesz, w LINAK znajdziesz szeroką gamę standardowych i opcjonalnych funkcji bezpieczeństwa.

Masz pytanie dotyczące technologii siłowników elektrycznych?

- Nie jesteśmy wyrocznią. Niemniej jesteśmy ekspertami w dziedzinie technologii siłowników i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania z tym związane.