Skontaktuj się z Nami Tutaj
Technologie i trendy

Organizacja prowadzenia kabli – udoskonalona konstrukcja, montaż i czyszczenie

Czy to w przypadku montażu foteli zabiegowych, aparatury rentgenowskiej czy innych zaawansowanych urządzeń medycznych, dobra organizacja prowadzenia kabli otwiera drogę do szeregu dodatkowych korzyści.

Organizacja prowadzenia kabli w kolumnie podnoszącej LINAK® LC została bardzo wnikliwie przemyślana. Przede wszystkim, dobra organizacja kabli znacznie upraszcza dalsze prace montażowe. Ukrycie kabli w kolumnie jest także praktyczne z punktu widzenia utrzymania czystości. Ukryte kable przyczyniają się do ograniczenia występowania bakterii, co ma istotne znaczenie w przypadku szpitali i innych placówek świadczących usługi medyczne. Co niemniej ważne, niewidoczne kable znacznie podnoszą wartość estetyczną całego rozwiązania.

Kable w modelu LC3 – w wersji dwu- i trzyczęściowej – są widoczne jedynie w miejscu podłączenia innych produktów lub zasilania sieciowego. Nie pogarsza to w żaden sposób funkcjonalności systemu ani nie ogranicza możliwości projektowych – wprost przeciwnie.

Dwa kable prowadzone w kolumnie i kilka wersji płyt górnej i dolnej pozwalają na skonstruowanie wielu różnych aplikacji. W rzeczywistości, w LC3 wprowadzono 30 wariantów prowadzenia kabla przez kolumnę, w tym m.in. kabla zasilającego, pilota, silnika lub uziemienia profilu.

Prosto, szybko, estetycznie i higienicznie!

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.