Skontaktuj się z Nami Tutaj
Referencje klientów

Silna współpraca prowadzi do lepszych łóżek szpitalnych

Pod marką KR firma able nordic od 30 lat współpracuje z firmą LINAK, aby opracowywać najlepsze łóżka szpitalne na rynku. Oznacza to, że firma able nordic uważa obecnie firmę LINAK za silnego i zintegrowanego partnera w zakresie rozwoju — zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i spełnianie wysokich duńskich standardów w zakresie zmywalności sprzętu szpitalnego.

Szczegółowe zdjęcie łóżka szpitalnego OPUS 7 i pilota — symbolizujące 30-letnią współpracę firm able nordic i LINAK. Zmywalność jest kluczowa.

Hadsten, Dania, 2023 r.

W asortymencie firmy able nordic znajduje się wiele różnych łóżek szpitalnych i opiekuńczych. Kiedy w 2018 roku rozpoczęli projektowanie nowego łóżka szpitalnego OPUS 7, zwrócili się do LINAK®, tak jak w przypadku wszystkich innych projektów rozwojowych w ciągu ostatnich trzech dekad. Nowe łóżko musiało zostać zoptymalizowane pod kątem mycia ze względu na zwiększoną częstotliwość mycia łóżek szpitalnych w duńskich szpitalach.

 

Łóżko Opus 7

Jako firma zajmująca się głównie przetargami publicznymi zarówno w Danii, jak i w regionie skandynawskim, spełnienie wymagań przetargowych ma zasadnicze znaczenie dla łóżek szpitalnych able nordic. Według Larsa Philipa Knudsena, dyrektora zarządzającego w marce KR, która jest częścią firmy able nordic:

„W Danii mamy jedne z najwyższych na świecie standardów w zakresie zmywalności, co sprawia, że jest to ważny czynnik w duńskich dokumentach przetargowych. Podczas projektowania łóżka OPUS 7 w wersji skandynawskiej chcieliśmy spełnić te standardy, co wymagało, aby łóżko było zoptymalizowane pod kątem częstego mycia maszynowego jako kluczowy aspekt projektu. Wymóg ten stawiał znaczne wymagania komponentom łóżka — zwłaszcza częściom elektrycznym LINAK.”

OPUS 7 to łóżko szpitalne, które może być używane na wszystkich oddziałach opieki i spełnia najczęstsze potrzeby pacjenta. Dzięki temu można go używać u różnych pacjentów w ciągu dnia. Dlatego ważne jest częste czyszczenie.

Szczegółowy widok pozycji siłownika LINAK LA40 pod łóżkiem szpitalnym, widok z przodu i z boku. Zbliżenie pilota HB80. 

Normy zmywalności

W Danii wymagania dotyczące zmywalności są wysokie z dwóch głównych powodów — higieny i środowiska pracy. Aby zmniejszyć ryzyko zakażeń szpitalnych, higiena musi spełniać najwyższe standardy. Łóżko ma wiele powierzchni, które mają kontakt z wieloma różnymi osobami. Wymagają one czyszczenia. Jednak ręczne czyszczenie łóżka szpitalnego jest czasochłonne i nieergonomiczne. Dlatego duńskie szpitale często wysyłają łóżka szpitalne po użyciu do tunelu myjącego.

„Tunel myjący jest trudny dla komponentów, ale wyraźnie widzimy, że produkty LINAK są niezwykle niezawodne. Nie doświadczyliśmy żadnych incydentów z uszkodzonymi komponentami LINAK spowodowanymi częstym myciem” — mówi Line D. Johansen, kierownik ds. jakości i zgodności w marce KR należącej do able nordic. Jednak zdaniem Line za granicą nie kładzie się tak dużego nacisku na zmywalność, jak w Danii:

„W wielu krajach komponenty muszą mieć stopień ochrony IPX4, gdzie jedynym wymogiem jest możliwość ich wycierania. Jednym z powodów jest to, że automatyczne mycie w szpitalach jest kosztowne. Mamy wrażenie, że na całym świecie coraz więcej uwagi poświęca się zmywalności, ale postępy są powolne” — mówi Line.

Szczegółowe zdjęcia łóżka szpitalnego OPUS 7 wyposażonego w siłowniki LINAK w pozycjach do mycia i suszenia.Łóżko OPUS 7 można łatwo ustawić w pozycjach do mycia i suszenia.
 
 

Współpraca z firmą LINAK

Współpraca między firmą able nordic a firmą LINAK trwała tak długo, ponieważ obie organizacje wykazują wysoki stopień wzajemnego szacunku:

Szczegółowy obraz położenia siłownika LINAK LA40 pod łóżkiem szpitalnym.

„Fakt, że współpracujemy z firmą LINAK od prawie 30 lat, mówi sam za siebie – jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy” — mówi Henning, kierownik produkcji, a dyrektor zarządzający Lars Philip, dodaje: „Widzę zespół LINAK jako integralną część naszej firmy — bardzo ściśle ze sobą współpracujemy i darzymy się wysokim poziomem zaufania”.

Silne partnerstwo jest wynikiem wielu wspólnych projektów rozwojowych. Jak to ujął Henning:

„Istnieje kilka różnych podejść do naszej współpracy. Od czasu do czasu kontaktujemy się z firmą LINAK w sprawie specyfikacji wymagań dotyczących nowego produktu lub projektu. W innych przypadkach firma LINAK prezentuje nowe produkty. Czasami jesteśmy również zaangażowani w prace rozwojowe w LINAK i proszeni o wkład wiedzy i pomysłów w nowe rozwiązania — mówi to również o tym, jak dobrze i blisko współpracujemy.”

 
 

Personalizacja

W KR są zaangażowani w dostosowywanie swoich rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Jeśli różne zarządy regionalne lub szpitale mają określone wymagania, firma able nordic może odpowiednio zaprojektować swoje łóżka. Tak było również podczas dalszego rozwoju systemu OPUS 7 — mówi Lene Dalsgaard, kierownik sprzedaży w marce KR należącej do able nordic w Zachodniej Danii:

„Gdy łóżko OPUS 7 musiało zostać dostosowane do potrzeb klienta po jego wprowadzeniu na rynek, niektórzy użytkownicy podsyłali pomysły i prośby o określone funkcje, a firma LINAK szybko wprowadziła je w życie. Przeprowadziliśmy przegląd funkcji łóżka z kilkoma specjalistami, a wkrótce firma LINAK mogła dostarczyć rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, które dokładnie odpowiadało wymaganiom. Jestem przekonany, że zapotrzebowanie na niestandardowe rozwiązania programowe wzrośnie w przyszłości, dlatego nasza bliska współpraca z firmą LINAK będzie również ważną siłą dla naszej firmy w przyszłości.”

Dowiedz się więcej o firmie able nordic i jej rozwiązaniach dla sektora szpitalnego i opieki medycznej na stronie ablenordic.dk.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt