LA40

Siłownik, na którym można polegać

 
 

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w opracowywaniu elektrycznych rozwiązań na bazie siłowników firma LINAK rozumie znaczenie łączenia jakości z bezpieczeństwem, funkcjonalnością i innowacyjnością konstrukcyjną. Aby możliwe było spełnienie najwyższych standardów obowiązujących dla sprzętu medycznego, siłowniki LINAK oferują wiele funkcji bezpieczeństwa, dzięki którym są urządzeniami, na których można zawsze polegać.

Hamulce sprężynowe mechanizmu samoblokowania

Samoblokowanie
Aby zapobiec niezamierzonej zmianie położenia siłownika, co może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, siłowniki LINAK wyposażone są w blokadę samoczynną. Minimalna siła blokady samoczynnej jest zawsze równa maksymalnej sile podnoszenia. W urządzeniach LINAK stosowane są trzy rodzaje blokady: blokada na bazie skoku wrzeciona, magnetycznego hamulca silnika oraz hamulca mechanicznego.

 
Mechaniczne zatrzymanie w położeniu krańcowym

Mechaniczne zatrzymanie w położeniu krańcowym
Jest to dodatkowa funkcja bezpieczeństwa, która sprawia, że​siłownik zapewnia bezpieczeństwo w razie awarii. Jeśli elektryczne zatrzymanie w położeniu krańcowym zawiedzie, w punkcie zatrzymania w położeniu krańcowym aktywowana zostanie niewielka tarcza, która owinie się wokół wrzeciona. Spowoduje to całkowite zatrzymanie ruchu w momencie osiągnięcia punktu mechanicznego zatrzymania w położeniu krańcowym. 

 
Nakrętka bezpieczeństwa

Nakrętka bezpieczeństwa
Nakrętka bezpieczeństwa stanowi zabezpieczenie przed potencjalną awarią nakrętki głównej. Nakrętka bezpieczeństwa to dodatkowa nakrętka poruszająca się wraz z nakrętką główną wewnątrz siłownika. Jeśli nakrętka główna ulegnie zerwaniu, nakrętka bezpieczeństwa natychmiast przeniesie pełne obciążenie, a tym samym zapobiegnie potencjalnie niebezpiecznemu upadkowi. W praktyce nakrętka bezpieczeństwa pozwala na opuszczenie/złożenie siłownika powoli do bezpiecznej pozycji i wezwanie serwisu.

 
Klin z mechanizmem zapadkowym

Klin
Firma LINAK oferuje trzy różne rodzaje klina: mechaniczny, elektryczny i z mechanizmem zapadkowym. Wszystkie trzy zapobiegają przypadkowemu ściśnięciu kończyn pomiędzy ruchomymi elementami rozwiązania, na przykład przez ramę łóżka lub leżankę/stół, gdy siłownik się składa. Ponadto klin zatrzymuje natychmiast opuszczanie oparcia pleców np. w łóżku szpitalnym, jeśli napotka ono przeszkodę, co pozwala zapobiec uszkodzeniu rozwiązania.

 
Mechanizm szybkiego zwolnienia zamknięty i otwarty

Szybkie zwolnienie
Szybkie zwolnienie to ważna funkcja, która zapewnia szybkie opuszczanie rozwiązania w sytuacjach awaryjnych. W łóżkach pozwala ono opiekunom na szybkie obniżenie oparcia pleców do pozycji poziomej w razie konieczności wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

 
 
Ręczne opuszczanie

Ręczne opuszczanie
Produkty wykorzystywane w podnośnikach są skonstruowane w sposób zapewniający łatwe uzyskanie zgodności rozwiązania producenta z normą ISO 10535. Ręczne opuszczanie to standardowa funkcja bezpieczeństwa siłowników podnoszących wykorzystywanych w podnośnikach. Jest ona przydatna w sytuacjach awaryjnych związanych z awarią zasilania.

 
 

Współczynnik bezpieczeństwa
W LINAK pomagamy spełnić obowiązujące wymogi w zakresie współczynnika bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa wskazuje zdolność do utrzymania obciążenia statycznego. Na przykład: współczynnik bezpieczeństwa 2 wskazuje, że siłownik jest zdolny do utrzymania bez uszkodzenia obciążenia statycznego stanowiącego dwukrotność obciążenia dynamicznego.

Wyższy współczynnik bezpieczeństwa
Opcjonalnie firma LINAK oferuje produkty o podwyższonym współczynniku bezpieczeństwa. Pozwalają one na spełnienie przez rozwiązanie rozszerzonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa w ramach określonych standardów


Przegląd funkcji bezpieczeństwa siłowników
Tutaj uzyskasz krótki przegląd standardowych i opcjonalnych funkcji bezpieczeństwa siłowników.

Funkcje bezpieczeństwa
 

Pliki

Folder rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa

Różne zastosowania wymagają różnych funkcji bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie dla branży medycznej projektujesz, w LINAK znajdziesz szeroką gamę standardowych i opcjonalnych funkcji bezpieczeństwa.

Przegląd produktów MEDLINE & CARELINE

Poznaj szeroki wybór innowacyjnych produktów MEDLINE & CARELINE, które pomogą ci usprawnić sprzęt wykorzystywany w szpitalach i placówkach opieki medycznej.

Masz pytanie dotyczące technologii siłowników elektrycznych?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Subskrybuj wiadomości firmy LINAK

Otrzymuj aktualne informacje o tym, w jaki sposób technologia siłowników podąża za współczesnymi megatrendami i stawia czoła wyzwaniom przyszłości.