Skontaktuj się z Nami Tutaj
Technologie i trendy

Produktywność i zadowolenie z pracy dzięki biurkom do pracy siedząco-stojącej

Środowisko, które pozwala pracownikom dbać o zdrowie i zachęca ich do aktywności fizycznej, przyczynia się do poprawy wydajności ich pracy. Biurka do pracy siedząco-stojącej są źródłem wielu korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Produktywność i zadowolenie z pracy dzięki biurkom do pracy siedząco-stojącej

Wprawdzie biurka do pracy siedząco-stojącej cieszą się coraz większym uznaniem na całym świecie, tym niemniej nadal istnieje wiele miejsc pracy, w których zmiana jeszcze nie nastąpiła. Oznacza to, że zarówno duża liczba pracowników, jak i firm, dla których pracują, traci potencjalne korzyści wynikające z wprowadzenia ruchu do codziennej pracy. W artykule dla „Society for Human Resource Management”, James Levine, dyrektor Instytutu Przeciwdziałania Otyłości w Klinice Mayo Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, podkreśla, że z każdego 1 dolara zainwestowanego przez firmę w działania mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej personelu w miejscu pracy zwrot z inwestycji wynosi zazwyczaj od 3 do 7 dolarów1 Innymi słowy, biurka do pracy siedząco-stojącej są w równym stopniu korzystne dla pracodawców, jak i pracowników.

Tych, którzy jeszcze nie dokonali zmiany lub rozważają możliwość wprowadzenia biurek do pracy siedząco-stojącej, zachęcamy do obejrzenia filmów z naszej najnowszej serii poświęconej zaletom tych rozwiązań.

Ten film pokazuje, w jaki sposób przestrzeń biurowa pozbawiona możliwości regulacji wysokości może spowolnić pracę pracowników.

Wyższa wydajność
50 studentów uczelni wyższych wzięło udział w badaniu, które miało sprawdzić efekty, jakie uzyskujemy, odpowiednio, stojąc i siedząc. Wyniki pokazały, że szybkość reakcji badanych była większa, gdy pracowali oni w pozycji stojącej niż siedzącej2. Aktywność fizyczna wydaje się również poprawiać funkcjonowanie poznawcze, i to bez względu na stan zdrowia. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie wykazało, że aktywność fizyczna ma znaczący pozytywny wpływ na procesy myślowe i sprawność umysłową nie tylko u osób zdrowych, ale także i chorych, dla których porównano wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie osób z chorobą Parkinsona i bez.3

Ten film pokazuje, w jaki sposób wprowadzenie ruchu do przestrzeni biurowej może pomóc w tworzeniu komfortowego miejsca pracy, które pozytywnie wpływa na samopoczucie pracowników i zmniejsza ilość absencji z powodu choroby.

Lepsza frekwencja
W ramach długoterminowego, bo trwającego łącznie ponad 6 lat badania, wybrana grupa pracowników znanej niemieckiej firmy otrzymała biurka do pracy siedząco-stojącej i równocześnie odbyła szkolenie z zakresu ergonomii. Badani pracownicy stwierdzili, że odczuli poprawę samopoczucia odpowiednio o 65 procent (w badaniu 3-miesięcznym) i 70 procent (w badaniu 6-letnim) – pomimo częstszej pracy przy komputerze. Równocześnie liczba dni nieobecności w pracy z powodu np. bólu pleców spadła o 60 procent. Firma obliczyła, że jej zwrot inwestycji (ROI) wyniósł 10 EUR z każdego 1 euro zainwestowanego w biurka do pracy siedząco-stojącej i szkolenie z zakresu ergonomii.4

 

Ten film pokazuje, jak zaprojektować przestrzeń biurową, aby zachęcać, a nie zniechęcać pracowników do wykonywania powierzonych im zadań.

Większa produktywność
W ramach innego badania sprawdzono wpływ, jaki na pracę personelu telecentrum miało korzystanie przez okres 6 miesięcy z biurek do pracy siedząco-stojącej w porównaniu z tradycyjnymi biurkami stacjonarnymi. Wyniki badania świadczą o tym, że wydajność pracowników korzystających z biurek z możliwością pracy w pozycji stojącej była każdego dnia o 45 procent wyższa w porównaniu z wydajnością osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej. Co więcej, ich produktywność wraz z upływem czasu znacznie rosła.5

Ten film pokazuje, w jaki sposób biurka z regulacją wysokości pomagają w większym stopniu stymulować współpracę w grupie.

Lepsza współpraca
Dobre pomysły i rozwiązania często pojawiają się spontanicznie. Przy biurku z podnoszonym blatem można w prosty i szybki sposób zorganizować spotkanie i przeprowadzić dyskusję. Ruchome stanowiska biurowe nie tylko pobudzają nasz organizm do większej aktywności fizycznej w miejscu pracy, ale też przyczyniają się do tworzenia otoczenia sprzyjającego współpracy. Sprawnie prowadzone spotkania i większa mobilność stanowią naturalną zachętę do częstszego korzystania z biurek do pracy siedząco-stojącej, co w równym stopniu przekłada się na większą skłonność pracowników do współpracy w grupach, jak i na wzrost aktywności fizycznej w ciągu dnia pracy.

 

Ten film pokazuje, jak wprowadzenie biurek z regulacją wysokości może przyczynić się do zmniejszenia liczby zwolnień chorobowych i pomóc pracownikom zadbać o zdrowie.

Poprawa stanu zdrowia
Dobre zmotywowanie pracowników do zmiany pozycji na stojącą ma zasadnicze znaczenie w zachęcaniu ich do większej aktywności fizycznej w ciągu dnia pracy. Jako że kształtowanie nowych nawyków nie jest proste, duńskie biuro zbadało, jakie czynniki są najbardziej ku temu motywujące. Na podstawie wyników badania stwierdzono, że najskuteczniejszym sposobem na wyrobienie w użytkownikach biurek zdrowego nawyku zmiany pozycji z siedzącej na stojącą są przypomnienia. Badanie pokazało, że dzięki funkcji przypomnienia czas korzystania wśród użytkowników, którzy zwykle nie korzystają z funkcji regulacji wysokości (przebywają w pozycji stojącej 20 procent ich czasu pracy lub krócej), wzrósł dwukrotnie.6 Te wyniki potwierdza także badanie przeprowadzone z inicjatywy firmy LINAK przez niemiecki Institut für Gesundheit und Ergonomie, które dowiodło, że pracownicy korzystający z biurek do pracy stojącej wyposażonych w funkcję przypomnienia o zmianie pozycji znacznie poprawili korzystanie z biurka i stali się bardziej aktywni w ciągu dnia pracy.7

Ten film pokazuje, w jaki sposób biurka do pracy siedząco-stojącej mogą pomóc obniżyć stres i poprawić zdrowie psychiczne.

Niższy poziom stresu
Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Tasmańskiego na ponad 3 tys. uczestników w ramach większego projektu badawczego pokazało, że przebywanie w pozycji siedzącej przez ponad 6 godzin dziennie nie tylko negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychofizyczne, ale też zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym.8

 

Gotowy na zmiany?
Jednym z najlepszych sposób połączenia aktywności fizycznej z pracą umysłową jest wprowadzenie biurek z regulacją wysokości. Odpowiednie biurko do pracy siedząco-stojącej z funkcją przypomnienia i intuicyjną obsługą może być doskonałym fundamentem dla budowania dobrego samopoczucia pracowników w miejscu pracy. Należy przy tym pamiętać, że ruch można wykorzystać w dowolnym miejscu przestrzeni biurowej.

Od stojaków z pojedynczą nogą po duże stoły konferencyjne - możliwości wprowadzenia ruchu do mebli biurowych są praktycznie nieograniczone. To co należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności, to miejsca, w których przebywają pracownicy w czasie pracy. Prawdopodobnie nie siedzą przy biurku przez cały dzień. Oprócz miejsc, w których odbywają się spotkania robocze, praca w grupach i rozmowy towarzyskie, istnieje wiele innych obszarów, w których mobilność, a wraz z nią funkcjonalność, mogą mieć korzystne działanie. Wyjdź temu naprzeciw i wprowadź ruch do codziennej pracy.

 

Publikacje źródłowe

  1. Lytle, T. (2017, February 22). Promote an Active Workforce with Standing Desks. Pobrano ze strony Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
  2. Rosenbaum, D., Mama, Y., & Algom, D. (2017). Stand by Your Stroop: Standing Up Enhances Selective Attention and Cognitive Control. Psychological Science
  3. Hazamy, A., Altmann, L., Stegemöller, E., Bowers, D., Lee, H. K., Wilson, J., . . . Hass, C. (2017, Apr). Improved Cognition While Cycling in Parkinson’s Disease Patients and Healthy Adults. Brain Cogn.(113), 23-31.
  4. Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N., & Dunstan, D. (2012). Reducing prolonged sitting in the workplace. An evidence review: full report. Melbourne, Australia: Victorian Health Promotion Foundation. 
  5. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S., & Zhao, H. (2016). Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, pp. 188-195
  6. Institut für Gesundheit und Ergonomie. (2018). Pomiar skuteczności przypomnień o zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą. LINAK.
  7. KL. 7 (2017): Dbając o zdrowie pracowników biurowych: Badanie w obszarze zdrowia publicznego, ukierunkowane na zachęcenie pracowników biurowych do częstszego korzystania z biurek z regulacją wysokości, przeprowadzone na zlecenie firmy LINAK
  8. Kilpatrick, M., Sanderson, K., Blizzard, L., Teale, B., & Venn, A. (2013). Cross-sectional associations between sitting at work and psychological distress: Reducing sitting time may benefit mental health. Mental Health and Physical Activity, 6(2), 103-109.

Pliki

MOVE – W jaki sposób biurka do pracy siedząco-stojącej przyczyniają się do poprawy wydajności pracy

Zmniejsz liczbę dni nieobecności w pracy spowodowanej chorobą i stwórz nowoczesne środowisko biurowe dzięki biurkom do pracy siedząco-stojącej z napędem elektrycznym. Atrakcyjna inwestycja dla pracodawców i ich pracowników.