Skontaktuj się z Nami Tutaj
Technologie i trendy

Badanie: Przypomnienia zachęcają do efektywnego korzystania z regulacji wysokości w biurkach

Badanie i raport wykonane przez firmę LINAK® we współpracy z jej partnerami dowodzą, że przypomnienia zachęcają użytkowników do częstszego korzystania z biurek z regulacją wysokości.

Raport: Przypomnienia zachęcają do efektywnego korzystania z regulacji wysokości w biurkach

Czy dyskretne przypomnienia mogą skłonić użytkowników biurek do efektywnego korzystania z regulacji wysokości i częstszej zmiany pozycji z siedzącej do stojącej? Firma LINAK postanowiła to sprawdzić.

Raport pozwolił znaleźć skuteczny sposób motywowania użytkowników  
W LINAK zwróciliśmy się do duńskiego biura projektowania behawioralnego – KL.7 – z prośbą, aby zbadało ono sposób wykorzystania biurek z regulacją wysokości oraz dowiedziało się, jakie czynniki motywują użytkowników do korzystania z nich. Badanie zostało przeprowadzone w trzech zakładach pracy na grupie łącznie 65 osób i obejmowało różne rodzaje przypomnień oraz ich wpływ na decyzję pracowników o zmianie pozycji ciała podczas pracy.

Przypomnienia wyraźne poprawiają korzystanie z biurek z regulacją wysokości
Badanie pokazało, że czas korzystania wśród użytkowników, którzy zwykle nie korzystają z funkcji regulacji wysokości, wzrósł średnio do 12 minut dziennie. Ustalono ponadto, że dzięki przypomnieniom czas korzystania wśród użytkowników, którzy rzadko korzystają z funkcji regulacji wysokości, wzrósł średnio o 43 min dziennie. 

Badanie pokazało wartość rozwiązania LINAK przypominającego o korzystaniu z możliwości regulacji wysokości biurka 
Badanie zostało przeprowadzone w celu sprawdzenia faktycznego efektu motywacyjnego funkcji przypomnienia. Miało pokazać, czy rozwiązanie LINAK przypominające o korzystaniu z możliwości regulacji wysokości biurka skutecznie wpływa na decyzje użytkowników o zmianie pozycji z siedzącej na stojącą. Badaniem zostało objętych 40 pracowników niemieckiej firmy Diamant Software. Przeprowadził je niemiecki ‘Institut für Gesundheit und Ergonomie’ we współpracy z firmą LINAK. 

Grupa testowa potwierdza, że przypomnienia motywują do korzystania z regulacji wysokości w biurkach
Osoby biorące udział w badaniu zostały podzielone na dwie grupy. Jedna z nich otrzymała zestaw akcesoriów niezbędnych do korzystania z funkcji przypominania (panel biurkowy DPG z funkcją przypomnienia oraz aplikację Desk Control™ wraz z oprogramowaniem do wyświetlania komunikatów), natomiast druga grupa kontynuowała pracę przy zwykłym biurku. Na podstawie zgromadzonych wyników stwierdzono, że pracownicy mający dostęp do zestawu akcesoriów z funkcją przypomnienia ocenili funkcjonalność biurek z regulacją wysokości jako dobrą i równocześnie zwiększyli częstotliwość korzystania z możliwości zmiany pozycji z siedzącej na stojącą. Innymi słowy: zmienili swoje zachowanie. Szczególną popularnością wśród grupy badanych pracowników cieszyło się oprogramowanie Desk Control, które przypomina o konieczności zmiany pozycji poprzez komunikaty wyświetlane na monitorze komputera.

Dowiedz się więcej o funkcji przypomnienia o zmianie pozycji podczas pracy przy biurku z elektryczną regulacją wysokości
Oczywiście należy pamiętać, że na kształtowanie nowych nawyków wpływ ma wiele czynników indywidualnych. Niemniej nasze badanie i raport wyraźnie pokazują, że funkcja przypomnienia wydaje się być obiecującym narzędziem do dyspozycji użytkowników biurek, którzy chcą efektywnie korzystać z możliwości regulacji wysokości. 

Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat przeprowadzonego badania i wniosków płynących z raportu.

 
play-icon

Panele biurkowe DPG – Zaprojektowane, aby kształtować dobre nawyki

Pliki

Przykład realizacji: Pomiar skuteczności przypomnień o zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą

Sprawdzamy siłę wpływu przypomnień na motywację do zmiany pozycji przy pracy wśród użytkowników biurek z elektryczną regulacją wysokości

Dbając o zdrowie pracowników biurowych (pełna treść raportu)

Raport z badania poświęconego skuteczności przypomnień w zachęcaniu pracowników biurowych do korzystania z biurek z regulacją wysokości.

Dbając o zdrowie pracowników biurowych (streszczenie raportu)

Streszczenie raportu podsumowujące najważniejsze wnioski z badania poświęconego wpływowi przypomnień na korzystanie przez pracowników biurowych z biurek z regulacją wysokości.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt