Piloty

Aplikacje Desk Control™

Za pomocą aplikacji Desk Control możesz połączyć panel biurkowy LINAK® z urządzeniami mobilnymi w systemie iOS i Android. Automatyczne łączenie, motywacyjne powiadomienia i statystyki pomagają aktywniej wykorzystywać regulację biurka - ostatecznie poprawiając nawyki pracy użytkownika. Dostępna jest obsługa technologii bezprzewodowej Bluetooth®.

play-icon

Rozbudowane statystyki w nowej wersji aplikacji LINAK Desk Control

Aplikacje Desk Control™

Desk Control™ to aplikacja stworzona z myślą o użytkownikach biurek do pracy siedząco-stojącej. Umożliwia ona nawiązanie połączenia bezprzewodowego
w technologii Bluetooth® oraz motywuje do efektywnego wykorzystania biurka. Aplikacja śledzi wykorzystanie biurka oraz pomaga użytkownikowi w osiągnięciu celów dobowych, wysyłając mu przypomnienia na urządzenie przenośne.

Pobierając aplikację Desk Control, użytkownik biurka wykonuje krok w stronę zerwania z nawykiem długotrwałego siedzenia na rzecz budowania takich zachowań w pracy, które promują zdrowie. Przypomnienia o zmianie pozycji i statystyki wskazujące dzienne osiągnięcia ułatwiają korzystanie z aplikacji.

Poprzez aplikację biurko można również regulować a użytkownik ma możliwość dostosowania jego wysokości zgodnie z zapisanymi przez siebie ustawieniami.

Aplikacja dostępna jest w 8 wersjach językowych na dwie platformy: dla systemu iOS w telefonach iPhone i iPad, a także w wersji na smartfony i tablety
z systemem Android.

Aplikacje można pobrać ze sklepów:

Pobierz aplikację Desk Control na system iOS.

Apple Store

Pobierz aplikację Desk Control na system Android.

Google Play

Aplikacja Desk Control

Zobacz kartę danych produktu w wersji online lub pobierz dokument w formacie PDF.

Instrukcja użytkownika paneli DPG i aplikacji Desk Control

W niniejszej instrukcji użytkownika znaleźć można informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji produktów z segmentu LINAK DESKLINE®.

Przegląd produktów DESKLINE

System regulacji wysokości z wykorzystaniem siłownika elektrycznego to najlepszy sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz korzyści biznesowych dla każdego producenta biurek, stołów lub blatów roboczych.

Więcej o stołach biurowych

Elektryczna regulacja stołu biurowego idealnie harmonizuje z dynamicznym i nowoczesnym stylem pracy.

MOVE – W jaki sposób biurka do pracy siedząco-stojącej przyczyniają się do poprawy wydajności pracy

Zmniejsz liczbę dni nieobecności w pracy spowodowanej chorobą i stwórz nowoczesne środowisko biurowe dzięki biurkom do pracy siędząco-stojącej z napędem elektrycznym. Atrakcyjna inwestycja dla pracodawców i ich pracowników.

Panele biurkowe DPG - innowacyjny sposób regulacji ustawienia biurek

Ta seria intuicyjnych paneli biurkowych obsługiwanych przez odchylenie powstała z myślą o kształtowaniu dobrych nawyków u osób pracujących przy biurku. Modele w wersji zaanwasowanej oferują wizualne powiadomienia o konieczności zmiany pozycji z siedzjącej na stojącą, pamięć ustawień, łączność w technologii Bluetooth® oraz wiele innych opcji.

Aplikacje do biurek

Którą wybrać? Aplikację LINAK Desk Control™ czy aplikację Desk Control™ personalizowaną własną marką? W wyborze może Ci pomóc ta broszurka.

Aplikacja Desk Control™ – jak zapisać pozycje w pamięci

Zapisywanie bieżącego położenia
Wciśnij przycisk oznaczony gwiazdką. Wybierz „Zapisz”. Wybrana pozycja została zapisana i uwidoczniona w przycisku.

Zapisywanie do 4 pozycji w pamięci
Ustaw blat w pożądanym położeniu (do tego celu użyj przycisków oznaczonych strzałką w aplikacji lub panelu biurkowym). Zapisz wybraną pozycję.

Ustawianie biurka w zapisanym położeniu
Przytrzymaj wciśnięty przycisk pamięci, aż osiągnięte zostanie zapisane położenie.

Napęd automatyczny i zapisane położenia
(Jeśli posiadany panel biurkowy jest wyposażony w funkcję napędu automatycznego i funkcja ta została włączona).
Naciśnij jednokrotnie przycisk zapisanego położenia. Blat biurka zostanie automatycznie ustawiony w wybranym położeniu.

Zmiana zapisanych położeń
Przejdź do strony ustawień. Wybierz „Zmień zapisane położenia”. Kliknij położenie, które chcesz zmienić. Zmień wysokość i kliknij „Zapisz położenie”.

Aplikacja Desk Control™ – opcje menu ustawień

Zmiana zapisanego położenia
Nadpisz istniejące zapisane położenia lub zapisz nowe.

Sposoby otrzymywania przypomnień
Wybierz sposób otrzymywania przypomnień o konieczności wstania. Za pomocą przycisków włącz/wyłącz powiadomienia wyświetlane w osobnym oknie (na urządzeniu mobilnym) lub w formie sygnalizacji świetlnej (na panelu biurkowym).

Ustalanie nazwy biurka
Aby móc łatwo znaleźć biurko i nawiązać z nim połączenie, zapisz je pod indywidualną nazwą. Wpisz nazwę, pod jaką chcesz zapisać biurko. Wróć do menu, aby zapisać wybraną nazwę.

Ustalanie wysokości biurka
Jeśli wysokość biurka nie jest wyświetlana prawidłowo, można ją ustawić ręcznie. Możliwe jest wskazanie wartości w centymetrach lub calach.

Tylko to biurko
Aby zastosować własne ustawienia do kilku biurek, wybierz „nie”. Od tej pory inne biurka także będą korzystały z Twoich własnych ustawień zapamiętanych przez aplikację.

Napęd automatyczny
Panele biurkowe wyposażone w funkcję napędu automatycznego (tylko pełne wersje) mogą korzystać z tej funkcji do regulacji wysokości biurka w oparciu o zapisane położenia.

Wybór języka
Wybierz język, w jakim ma być wyświetlany interfejs aplikacji.

Korzyści płynące ze zmiany pozycji w czasie pracy
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących ze zmiany pozycji z siedzącej na stojącą.

Zasady korzystania
Zapoznaj się z zasadami korzystania z aplikacji.

O firmie
Dowiedz się więcej o aplikacji i jej poszczególnych funkcjach. Skorzystaj z odsyłaczy zapewniających dostęp do informacji na temat produktu i argumentów przemawiających za wykorzystaniem biurka oraz narzędzi wsparcia.

Aplikacja Desk Control™ – jak aktywować funkcję napędu automatycznego i korzystać z niej

Jeśli posiadany panel biurkowy jest wyposażony w funkcję automatycznego napędu (tylko pełne wersje), funkcję tę można aktywować w aplikacji.

Aktywacja funkcji napędu automatycznego
Przejdź do menu „Ustawienia”. Wybierz „Napęd automatyczny”.

Naciśnij przyciski ruchu w górę i w dół, akceptując jednocześnie zasady korzystania.

Wykorzystanie funkcji napędu automatycznego
Przejdź do sekcji „Obsługa” i wybierz zapisane położenie. 
Jeśli w pamięci zapisano dwa lub więcej położeń, blat biurka może być automatycznie przemieszczany pomiędzy tymi położeniami.

Aplikacja Desk Control™ - jak połączyć adapter Bluetooth® z aplikacją

Podłącz adapter Bluetooth® (BLE2LIN) do skrzynki kontrolnej. 
Dioda adaptera zacznie pulsować w niebieskim kolorze.

Otwórz pobraną aplikację Desk Control™ i nawiąż połączenie z biurkiem. 
Z listy biurek w pobliżu w aplikacji wybierz prawidłowy identyfikator biurka.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Aplikacja Desk Control™ – jak nawiązać połączenie z aplikacją

Włącz moduł Bluetooth® w smartfonie lub tablecie. Uruchom aplikację Desk Control™. Wyszukaj identyfikator biurka i kliknij „Połącz”.

Aby ustawić położenie biurka ręcznie, przytrzymaj wciśnięty przycisk oznaczony strzałką w górę lub w dół.

Aplikacja Desk Control™ – jak ustalić cele i aktywować przypomnienia o zmianie pozycji na stojącą

Ustalanie celów w zakresie pozostawania w pozycji stojącej
Przejdź do sekcji „Ty” i wybierz swój cel. Możesz skorzystać z trzech domyślnie zaprogramowanych przedziałów czasowych lub wprowadzić własne ustawienia.

Ustalanie własnych celów
Naciśnij przycisk ustawień w sekcji „Twój cel”. Przy pomocy przycisków ze strzałkami ustaw odstępy czasowe między zmianami pozycji z siedzącej na stojącą. Aby zapisać ustawienia, kliknij „Gotowe”, a następnie „Zapisz”.

Wybór sposobu otrzymywania przypomnień
Przypomnienia mogą być odbierane jako komunikat wyświetlany w osobnym oknie na urządzeniu mobilnym i/lub w formie sygnalizacji świetlnej na panelu biurkowym.

Przejdź do sekcji „Ustawienia”. Kliknij „Sposób otrzymywania przypomnień”. Kliknij przyciski włączenia/wyłączenia powiadomień.
Aby zobaczyć przykładowe ustawienie, kliknij „Wypróbuj”.

Panel biurkowy DPG1M – jak nawiązać połączenie z aplikacją

Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Bluetooth®
Dioda LED zacznie pulsować w niebieskim kolorze.

Otwórz pobraną aplikację i nawiąż połączenie z biurkiem.
Z listy biurek w pobliżu wybierz prawidłowy identyfikator biurka.

Po podłączeniu dioda LED będzie świecić niebieskim światłem.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DPG – jak nawiązać połączenie z aplikacją

Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Bluetooth®. Pasek świetlny zacznie pulsować w niebieskim kolorze. Na wyświetlaczu wskazany zostanie identyfikator biurka.

Otwórz pobraną aplikację i nawiąż połączenie z biurkiem. Wyszukaj prawidłowy identyfikator na liście biurek w pobliżu. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Masz pytanie dotyczące technologii siłowników elektrycznych?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Subskrybuj wiadomości firmy LINAK

Otrzymuj aktualne informacje o tym, w jaki sposób technologia siłowników podąża za współczesnymi megatrendami i stawia czoła wyzwaniom przyszłości.