Polityka prywatności LINAK


Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności. Kontynuując korzystanie z naszych usług, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki naszej Polityki prywatności.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności. W treści niniejszej Polityki prywatności wyjaśniamy, kiedy, dlaczego i jakie informacje gromadzimy, gdy użytkownik komunikuje się z nami, korzysta z naszych usług lub odwiedza którąś z naszych Stron internetowych. Opisujemy również specyficzne przypadki wykorzystania i ujawniania informacji. W pełni respektujemy wolę zachowania poufności przekazywanych nam danych osobowych i zdajemy sobie sprawę z potrzeby zapewnienia im odpowiedniej ochrony oraz odpowiedniego zarządzania nimi. Wykluczamy jakąkolwiek możliwość sprzedaży informacji na temat użytkowników.

Kim jesteśmy?
LINAK Group to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji systemów elektrycznych siłowników liniowych. Siedziba spółki LINAK A/S znajduje się w duńskiej miejscowości Guderup. Oddziały i dystrybutorzy firmy prowadzą działalność w wielu krajach na całym świecie. Listę podmiotów wchodzących w skład grupy LINAK można znaleźć tutaj: oddziały i dystrybutorzy firmy LINAK na świecie.

Strony internetowe znajdują się pod kontrolą spółki LINAK A/S, chyba że na stronie internetowej lub w treści jej warunków zamieszczono informację o tym, że znajduje się ona pod kontrolą innego podmiotu grupy LINAK.

Jakie dane osobowe gromadzimy na temat użytkownika?
W LINAK gromadzimy informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonu (o ile zostaną przekazane) i zainteresowania produktami. Dane te są gromadzone wyłącznie pod warunkiem, że zostaną oną przekazane dobrowolnie przez użytkownika oraz że wyrazi on na to zgodę.

Możemy także gromadzić inne dane na różne sposoby: W LINAK rejestrujemy informacje przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach internetowych na potrzeby przetwarzania uwag, pytań i sugestii użytkowników lub w przypadku zapisania się do newslettera.

Ponadto automatycznie gromadzimy dane dotyczące odwiedzin na stronie internetowej i wykorzystania strony internetowej przez użytkowników. Danymi osobowymi mogą być: adres IP, system operacyjny i platforma, identyfikator przeglądarki, informacje o otwieranych stronach i inne informacje dotyczące interakcji z naszą stroną internetową, takie jak wyświetlenia reklam LINAK przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i/lub skorzystaniem z naszych formularzy kontaktowych.

Współpracujemy z osobami trzecimi (m.in. partnerami handlowymi, podwykonawcami, dostawcami analiz i dostawcami informacji o wyszukiwaniu) i możemy pozyskiwać od nich anonimowe dane. Nasz dystrybutor biuletynów online monitoruje działania naszych użytkowników po otwarciu przez nich biuletynu.

Prosimy o nieujawnianie nam żadnych danych wrażliwych, takich jak informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przekonaniami politycznymi, wyznawaną religią, poglądami, stanem zdrowia, cechami biometrycznymi lub genetycznymi, popełnionymi przestępstwami lub członkostwem w związkach zawodowych. Nie gromadzimy danych wrażliwych, chyba że jest to wymagane przepisami prawa lub odbywa się za zgodą użytkownika.

Nasza działalność ani związane z nią usługi oraz strony internetowe nie są skierowane do osób poniżej 18. roku życia.

Jak możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika:
Dane użytkownika mogą być przetwarzane, aby móc:

 • skontaktować się z nim w sprawie sprzedaży produktów i usług,
 • zrealizować zobowiązania wynikające z umów zawartych przez nas z użytkownikiem oraz dostarczyć mu zamówione u nas produkty i usługi,
 • przeprowadzać ankiety mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług,
 • doskonalić świadczone usługi,
 • dostosować i zoptymalizować nasze działania marketingowe tak, aby dostarczać użytkownikowi tylko te informacje, które go interesują,
 • odpowiadać na inne wyrażone przez niego potrzeb.

Komu przekazujemy dane osobowe użytkownika:
W LINAK możemy przekazywać dane osobowe użytkownika wewnętrznie dowolnym podmiotom grupy LINAK zgodnie z wyżej wymienionymi celami. Wynika to z celu, jakim jest zapewnienie użytkownikowi jak najlepszej obsługi.

Dane osobowe użytkownika mogą także zostać przekazane stronom trzecim, gdy:

 • korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie hostingu naszej strony internetowej i innych usług;
 • korzystamy z zewnętrznego systemu e-mail marketingu do obsługi biuletynów dotyczących różnych tematów związanych z marketingiem i sprzedażą;
 • korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach;
 • korzystamy z systemu CRM do zarządzania danymi osobowymi użytkowników;
 • przetwarzamy zamówienia w naszym systemie ERP w oparciu o minimalny zestaw danych osobowych;
 • korzystamy z usług zewnętrznych operatorów procesów logistycznych i innych dostawców usług;
 • korzystamy z zewnętrznego systemu do gromadzenia wystawionych przez klientów ocen naszej działalności;
 • jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika.

W LINAK korzystamy z usług zewnętrznych procesorów danych. Zewnętrzni procesorzy danych oraz firma LINAK podejmą współpracę w zakresie dostarczania zamówionych treści i usług, zapewniając jednocześnie zachowanie poufności danych oraz wprowadzając niezbędne środki techniczne i organizacyjne. Na bieżąco dostosowujemy podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa do zmian wynikających z rozwoju technicznego.

W jaki sposób korzystamy z ciasteczek własnych i stron trzecich:
Przetwarzamy informacje zebrane na podstawie ciasteczek w celach związanych z:

 • funkcjonowaniem witryny oraz usprawnieniem i optymalizacją jej działania, a także poprawą doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z naszego serwisu i jego funkcji;
 • przeprowadzaniem analiz i segmentacji dotyczących klientów i użytkowników dla lepszego zrozumienia zachowań osób odwiedzających nasze strony internetowe i przez to umożliwienia nam świadczenia usług lepiej dostosowanych do ich potrzeb;
 • tworzeniem statystyk;
 • personalizacją materiałów reklamowych: razem z naszymi partnerami reklamowymi wykorzystujemy narzędzia remarketingowe serwisów społecznościowych, takie jak Facebook Pixel i LinkedIn Pixel. Dane zebrane podczas odwiedzin użytkowników na naszych Stronach internetowych pozwalają nam analizować sposób korzystania przez nich z naszego serwisu i na tej podstawie podnosić jakość naszej oferty i zapewniać bardziej spersonalizowane informacje reklamowe.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować lub wycofać swoją zgodę na korzystanie z ciasteczek LINAK i stron trzecich. Informacje o blokowaniu i usuwaniu ciasteczek zostały podane w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics, której dostawcą jest firma Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe cookie (ciasteczka), które są umieszczane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania przez niego z naszej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez ciasteczka są przekazywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

W ramach naszej strategii marketingowej korzystamy także z usługi Google Ads w celu oceny stopnia zainteresowania użytkowników naszymi produktami i usługami. Po kliknięciu przez użytkownika reklamy, Google dodaje pliki cookie do jego komputera, co stanowi zarówno dla Google, jak i dla nas jako klienta Google informację o konwersji z danej reklamy do naszej Strony internetowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów analizy i optymalizacji naszych reklam. Nie identyfikują natomiast osoby odwiedzającej stronę, dopóki nie wyrazi ona woli subskrypcji naszego biuletynu lub nie nawiąże z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w inny sposób. Aby zrezygnować z dostępu do reklam Google Ads, należy wprowadzić zmiany w ustawieniach plików cookie. Niemniej nadal będziemy otrzymywać anonimowe dane statystyczne dotyczące przeglądanych stron. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Google Tag Manager to rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie tagami (znacznikami) strony internetowej za pomocą interfejsu internetowego. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną, która nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które ze swojej strony mogą gromadzić dane w pewnych okolicznościach. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.
Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Tag Manager na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

W celu ochrony naszej witryny przed niepożądaną reklamą elektroniczną i nadużyciami korzystamy z mechanizmu reCAPTCHA zapewnianego przez Google. Stosujemy zaawansowane techniki analizy ryzyka, które pozwalają odróżnić człowieka od robota. Wtyczka bierze pod uwagę m.in. adres IP oraz ewentualnie inne dane wymagane przez Google dla usługi Google reCAPTCHA. W tym celu dane wprowadzone przez użytkownika zostają przesłane do Google i tam wykorzystane. Adresy IP naszych użytkowników są pobierane w formie zanonimizowanej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP może zostać przekazany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i skrócony dopiero tam. Adres IP użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Gromadzenie tych danych podlega zapisom polityki prywatności firmy Google. Korzystając z usługi reCAPTCHA użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych dotyczących jego osoby w sposób i w celach określonych powyżej. Więcej informacji o Polityce prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy.

W jaki sposób korzystamy z platform mediów społecznościowych:
W celu optymalizacji naszej aktywności w serwisach społecznościowych, takich jak LinkedIn i Facebook, odpłatnie korzystamy z reklam kontaktowych, funkcji Facebook Custom Audiences oraz podobnych narzędzi, które pozwalają nam zidentyfikować odpowiednich odbiorców naszych treści wykorzystując do tego informacje na temat preferencji użytkownika zapisane w jego profilu lub wcześniej odwiedzanych witryn. Kryteria personalizacji treści są ustalane przez nas lub serwis społecznościowy. W serwisach społecznościowych odpłatne materiały reklamowe są oznaczone jako „Sponsorowane”. Interakcja użytkownika z opublikowanym przez nas materiałem zostanie przez nas odnotowana.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika:
W LINAK będziemy przechowywać dane użytkownika tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne ze względu na cel ich gromadzenia. Firma LINAK może zostać zobowiązana do zachowania danych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych. Dane mogą zostać zachowane w zanonimizowanej postaci do celów statystycznych.

Jak zapewniamy ochronę danych użytkownika:
Wprowadziliśmy niezbędne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą i uszkodzeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie poddawane weryfikacji i dostosowywane do zmian wynikających z rozwoju technicznego.

Uprawnienia użytkownika w zakresie dysponowania danymi:
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych. W tym celu należy użyć odsyłacza do rezygnacji z subskrypcji zamieszczonego w treści wiadomości. Natychmiast zastosujemy się do woli użytkownika. Użytkownik musi we własnym zakresie usunąć ciasteczka, zastosowane przez dostawcę naszej strony internetowej - firmę Sitecore, ze swojego komputera. W przeciwnym razie firma LINAK będzie nadal otrzymywać dane statystyczne o odwiedzinach użytkownika na Stronach LINAK, skorelowane w naszym systemie z jego nazwą i adresem e-mail. Te dane statystyczne zostaną usunięte na twoją prośbę.

W razie uwag lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź chęci uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich zaktualizowania, zmodyfikowania albo usunięcia, można skontaktować się z nami tutaj.

Adres pocztowy spółki LINAK A/S:
Oddział w Polsce
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa, Polska

Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, może złożyć skargę do duńskiego Urzędu Ochrony Danych (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., DK - 1300 Copenhagen K lub innego urzędu właściwego ze względu na obywatelstwo użytkownika.

Zmiany:
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do treści niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie aktualizacje i zmiany zostaną opublikowane na niniejszych stronach internetowych.

Ostatnia aktualizacja:
15 stycznia 2019 r.