Skontaktuj się z Nami Tutaj

Polityka prywatności LINAK

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszej polityki prywatności. Kontynuując korzystanie z naszych usług, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki naszej polityki prywatności.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z treścią naszej polityki prywatności. W treści niniejszej polityki prywatności wyjaśniamy, kiedy, dlaczego i jakie informacje gromadzimy, gdy użytkownik komunikuje się z nami, korzysta z naszych usług lub odwiedza którąś z naszych stron internetowych. Opisujemy również specyficzne przypadki wykorzystania i ujawniania informacji. W pełni respektujemy wolę zachowania poufności przekazywanych nam danych osobowych i zdajemy sobie sprawę z potrzeby zapewnienia im odpowiedniej ochrony oraz odpowiedniego zarządzania nimi. Wykluczamy jakąkolwiek możliwość sprzedaży informacji na temat użytkowników.

Kim jesteśmy?
LINAK Group to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji systemów elektrycznych siłowników liniowych. Siedziba spółki LINAK A/S znajduje się w duńskiej miejscowości Guderup. Oddziały i dystrybutorzy firmy prowadzą działalność w wielu krajach na całym świecie. Lista podmiotów wchodzących w skład grupy LINAK znajduje się tutaj: oddziały i dystrybutorzy firmy LINAK na świecie.

Strony internetowe znajdują się pod kontrolą spółki LINAK A/S, chyba że na stronie internetowej lub w treści jej warunków zamieszczono informację o tym, że znajduje się ona pod kontrolą innego podmiotu grupy LINAK.

Jakie dane osobowe gromadzimy na temat użytkownika?
W LINAK gromadzimy informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak imiona i nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mail, numery telefonów (o ile zostaną przekazane) i zainteresowania produktami. Dane te są gromadzone wyłącznie pod warunkiem, że zostaną oną przekazane dobrowolnie przez użytkownika oraz że wyrazi on na to zgodę.

Możemy także gromadzić inne dane na różne sposoby: W LINAK rejestrujemy informacje przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach internetowych na potrzeby przetwarzania uwag, pytań i sugestii użytkowników lub w przypadku zapisania się do newslettera.

Ponadto automatycznie gromadzimy dane dotyczące odwiedzin na stronie internetowej i wykorzystania strony internetowej przez użytkowników. Danymi osobowymi mogą być: adres IP, system operacyjny i platforma, identyfikator przeglądarki, informacje o otwieranych stronach i inne informacje dotyczące interakcji z naszą stroną internetową, takie jak wyświetlenia reklam LINAK przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i/lub skorzystaniem z naszych formularzy kontaktowych.

Współpracujemy z osobami trzecimi (m.in. partnerami handlowymi, podwykonawcami, dostawcami analiz i dostawcami informacji o wyszukiwaniu) i możemy pozyskiwać od nich anonimowe dane. Nasz dystrybutor biuletynów online monitoruje działania naszych użytkowników po otwarciu przez nich biuletynu.

Prosimy o nieujawnianie nam żadnych danych wrażliwych, takich jak informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przekonaniami politycznymi, wyznawaną religią, poglądami, stanem zdrowia, cechami biometrycznymi lub genetycznymi, popełnionymi przestępstwami lub członkostwem w związkach zawodowych. Nie gromadzimy danych wrażliwych, chyba że jest to wymagane przepisami prawa lub odbywa się za zgodą użytkownika.

Nasza działalność, związane z nią usługi i strony internetowe nie są skierowane ani zaprojektowane dla dzieci.

Jak możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika:
Dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • kontakt z użytkownikiem w sprawie sprzedaży produktów i usług;
 • realizacja zobowiązań wynikających z umów zawartych przez nas z użytkownikiem oraz dostarczenie mu zamówionych u nas produktów i usług;
 • kontakt w sprawie wydarzeń i zaproszeń na targi;
 • przeprowadzenie ankiet na potrzeby ulepszania naszych usług;
 • doskonalenie świadczonych usług;
 • dostosowanie i zoptymalizowanie naszych działań marketingowych tak, aby dostarczać użytkownikowi tylko te informacje, które go interesują lub
 • odpowiadanie na inne wyrażone przez niego potrzeby.

Komu przekazujemy dane osobowe użytkownika:
W LINAK możemy przekazywać dane osobowe użytkownika wewnętrznie dowolnym podmiotom grupy LINAK zgodnie z wyżej wymienionymi celami. Wynika to z celu, jakim jest zapewnienie użytkownikowi jak najlepszej obsługi. Dane osobowe użytkownika udostępniane są tylko pracownikom, których praca związana jest z koniecznością dostępu do tych danych w celu wykonania zadań.

Dane osobowe użytkownika mogą także zostać przekazane stronom trzecim, gdy:

 • korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie hostingu naszej strony internetowej i innych usług;
 • korzystamy z zewnętrznego systemu do wysyłania e-mailem newsletterów z informacjami marketingowymi i sprzedażowymi;
 • korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach;
 • korzystamy z systemu CRM grupy LINAK do zarządzania danymi osobowymi użytkowników;
 • przetwarzamy zamówienia w systemie ERP grupy LINAK wykorzystując minimalną ilość niezbędnych danych osobowych;
 • korzystamy z usług zewnętrznych operatorów procesów logistycznych i innych dostawców usług;
 • korzystamy z zewnętrznego systemu do gromadzenia wystawionych przez klientów ocen naszej działalności lub
 • gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika.

W LINAK korzystamy z usług zewnętrznych procesorów danych. Zewnętrzne firmy przetwarzające dane współpracują z nami podczas udostępniania użytkownikom zamówionych treści i usług. W ten sposób zapewniają jednocześnie zachowanie poufności danych oraz wprowadzają niezbędne środki techniczne i organizacyjne. Na bieżąco dostosowujemy podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa do zmian wynikających z rozwoju technicznego.

Dane osobowe użytkownika będą również przetwarzane przez naszych partnerów zewnętrznych spoza UE. W wymianie tych danych z naszymi partnerami serwisowymi spoza UE stosujemy wymagane zabezpieczenia prawne.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie własnych i stron trzecich:
Przetwarzamy informacje zebrane na podstawie plików cookie w celach związanych z:

 • funkcjonowaniem witryny oraz usprawnieniem i optymalizacją jej działania, a także poprawą doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z naszego serwisu i jego funkcji;
 • gromadzeniem anonimowych informacji zwrotnych i używanych danych, aby zrozumieć użytkowników oraz zapewnić lepsze i bardziej dopasowane usługi strony internetowej;
 • poprawą bezpieczeństwa i blokowaniem możliwego spamu;
 • tworzeniem statystyk;
 • personalizacją materiałów reklamowych: razem z naszymi partnerami reklamowymi wykorzystujemy narzędzia remarketingowe serwisów społecznościowych, takie jak Facebook Pixel i LinkedIn Pixel lub
 • gdy dane zebrane podczas odwiedzin użytkowników na naszych stronach internetowych pozwalają nam analizować sposób korzystania przez nich z naszego serwisu. Korzystamy z tych informacji i innych danych osobowych, aby podnosić jakość naszej oferty i zapewniać bardziej spersonalizowane informacje reklamowe.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować lub wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie LINAK i stron trzecich. Informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie zostały podane w polityce dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej.

W niektórych krajach możemy wysyłać do użytkownika materiały reklamowe dotyczące produktów podobnych do tych, które poprzednio zamówił. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z takich informacji anulując subskrypcję.

LINAK reklamuje swoje produkty w oparciu o zainteresowanie użytkowników. Akceptując marketingowe pliki cookie LINAK, można zobaczyć reklamy LINAK na różnych innych platformach.
Aby dowiedzieć się więcej o wyborach użytkowników i możliwości rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez firmy członkowskie, można odwiedzić jedną z następujących witryn internetowych:

W jaki sposób korzystamy z platform mediów społecznościowych:
W celu optymalizacji naszej aktywności w serwisach społecznościowych, takich jak LinkedIn i Facebook, odpłatnie korzystamy z reklam kontaktowych, funkcji Facebook Custom Audiences oraz podobnych narzędzi, które pozwalają nam zidentyfikować odpowiednich odbiorców naszych treści wykorzystując do tego informacje na temat preferencji użytkownika zapisane w jego profilu lub wcześniej odwiedzanych witryn. Kryteria personalizacji treści są ustalane przez nas lub serwis społecznościowy. W serwisach społecznościowych odpłatne materiały reklamowe są oznaczone jako „Sponsorowane”. Interakcja użytkownika z opublikowanym przez nas materiałem zostanie przez nas odnotowana.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika:
W LINAK będziemy przechowywać dane użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne ze względu na cel ich gromadzenia. Firma LINAK może zostać zobowiązana do zachowania danych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych. Zamiast usunąć dane, możemy zachować je w postaci zanonimizowanej na potrzeby tworzenia statystyk.

Jak zapewniamy ochronę danych użytkownika:
Wprowadziliśmy niezbędne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą i uszkodzeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie poddawane weryfikacji. Będziemy dostosowywać te środki do zmian wynikających z rozwoju technicznego.

Uprawnienia użytkownika w zakresie dysponowania danymi:
Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania marketingowej korespondencji mailowej od nas w dowolnym momencie przez łącze anulowania subskrypcji znajdujące się w materiałach marketingowych. Natychmiast zastosujemy się do woli użytkownika. Użytkownik musi we własnym zakresie usunąć pliki cookie ze swojego komputera. Jeżeli użytkownik pozostawi pliki cookie wstawione przez dostawcę naszej witryny Sitecore, firma LINAK będzie nadal otrzymywać dane statystyczne o odwiedzinach użytkownika na Stronach LINAK, skorelowane w naszym systemie z jego nazwą i adresem e-mail. Te dane statystyczne zostaną skasowane po otrzymaniu prośby od użytkownika.

W razie uwag lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź chęci uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich zaktualizowania, zmodyfikowania albo usunięcia, można skontaktować się z nami tutaj.

Adres pocztowy spółki LINAK A/S:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Dania
Dania
Numer rejestracyjny firmy: 66365328

Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, może złożyć skargę do duńskiego Urzędu Ochrony Danych (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., DK - 1300 Kopenhaga K lub innego urzędu właściwego ze względu na obywatelstwo użytkownika.

Zmiany:
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do treści niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie aktualizacje i zmiany zostaną opublikowane na niniejszych stronach internetowych.

Ostatnia aktualizacja:
6 września 2021