Skontaktuj się z Nami Tutaj

Polityka prywatności LINAK®

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą polityką prywatności. W LINAK szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, dlatego też w treści niniejszej polityki wyjaśniamy kiedy, dlaczego i jakie dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób możemy je wykorzystywać i komu udostępniać. Przedstawiamy także prawa, jakie przysługują klientom i użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.

Dla ułatwienia, treść polityki prywatności została podzielona na kilka kategorii, z których każda jest poświęcona jednej z najczęstszych form kontaktu lub komunikacji z firmą LINAK jako administratorem/podmiotem przetwarzającym dane. Mogą wystąpić okoliczności, które będą wchodzić w zakres więcej niż jednej kategorii. W takiej sytuacji zastosowanie będą mieć postanowienia odnoszące się do jednej lub kilku kategorii jednocześnie.

Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje danych osobowych pracowników firmy LINAK, osób ubiegających się o pracę za pośrednictwem naszego portalu rekrutacyjnego ani innych relacji, które podlegają odrębnym przepisom dotyczącym ochrony prywatności (ujawnianych w stosownych przypadkach).

Prosimy o nieujawnianie nam żadnych danych wrażliwych, takich jak informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przekonaniami politycznymi, wyznawaną religią, poglądami, stanem zdrowia, cechami biometrycznymi lub genetycznymi, popełnionymi przestępstwami lub członkostwem w związkach zawodowych. Nie gromadzimy danych wrażliwych, chyba że odbywa się to za zgodą użytkownika lub zbieranie takich danych jest wymagane przepisami prawa.

Nasza działalność, związane z nią usługi i strony internetowe nie są skierowane ani zaprojektowane dla dzieci.

Kim jesteśmy?
LINAK Group to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji systemów elektrycznych siłowników liniowych. Siedziba spółki LINAK A/S znajduje się w duńskiej miejscowości Guderup. Oddziały i dystrybutorzy firmy prowadzą działalność w ponad 30 krajach na całym świecie. Lista podmiotów wchodzących w skład grupy LINAK znajduje się tutaj: oddziały i dystrybutorzy firmy LINAK na świecie.

Strony internetowe znajdują się pod kontrolą spółki LINAK A/S. W większości przypadków spółka LINAK A/S jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych. Jeśli zbierane lub przetwarzane dane pochodzą od osób, które występują w roli klienta lub odbiorcy materiałów marketingowych, wówczas lokalny oddział firmy LINAK jest współadministratorem danych osobowych wraz ze spółką LINAK A/S.

Nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności.

 

Dane osobowe gromadzone przez firmę LINAK – co, jak i dlaczego

 

Użytkownicy stron internetowych
Gdy użytkownik odwiedza którąkolwiek z naszych stron internetowych, automatycznie gromadzimy jego dane osobowe. Danymi osobowymi mogą być:

 • adres IP, system operacyjny i platforma, identyfikator przeglądarki, informacje o otwieranych stronach i inne informacje dotyczące interakcji z naszą stroną internetową, takie jak wyświetlenia reklam LINAK przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i/lub skorzystaniem z naszych formularzy kontaktowych;
 • dane przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i region geograficzny oraz inne informacje przekazane dobrowolnie przez użytkownika w przesłanym zgłoszeniu;
 • informacje podane w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach i badaniach satysfakcji klientów.

Dane osobowe użytkowników stron internetowych gromadzimy na podstawie plików cookie, w zakresie w jakim użytkownik wyraził na to zgodę przez zaakceptowanie poszczególnych kategorii plików cookie (marketingowe, statystyczne i pliki cookie dotyczące preferencji). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Firma LINAK reklamuje swoje produkty w oparciu o zainteresowanie użytkowników. Akceptując marketingowe pliki cookie LINAK w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej, można zobaczyć reklamy LINAK na różnych innych platformach. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszych stron internetowych w celach związanych z:

 • funkcjonowaniem witryny oraz usprawnieniem i optymalizacją jej działania, a także poprawą doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z naszego serwisu i jego funkcji;
 • gromadzeniem anonimowych informacji zwrotnych i używanych danych, aby zrozumieć użytkowników oraz zapewnić lepsze i bardziej dopasowane usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej;
 • poprawą bezpieczeństwa i blokowaniem możliwego spamu oraz usuwaniem błędów oprogramowania i serwisem technicznym;
 • tworzeniem statystyk;
 • personalizacją materiałów reklamowych (w przypadku zaakceptowania marketingowych plików cookie): razem z naszymi partnerami reklamowymi wykorzystujemy narzędzia remarketingowe serwisów społecznościowych, takie jak Facebook Pixel i LinkedIn Pixel;
 • wypełnieniem zobowiązań prawnych, jakim możemy podlegać.

Pokaż więcej

 

Odbiorcy materiałów marketingowych
Od użytkowników, którzy zamówili subskrypcję materiałów marketingowych LINAK, zbieramy dane osobowe, które wykorzystujemy w celu dostarczania im informacji o nowościach, rozwiązaniach, wydarzeniach i ofertach, aby zapewnić im jak najlepsze i najpełniejsze doświadczenia jako odbiorców materiałów marketingowych LINAK.

W niektórych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, możemy wysyłać do użytkowników materiały reklamowe wykraczające poza zakres zamówionej subskrypcji, niemniej każdy użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z takich informacji anulując subskrypcję.

Dane osobowe, które firma LINAK gromadzi i przetwarza w określonych powyżej celach, to m.in.:

 • dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz preferowany język;
 • dane kontaktowe, takie jak adres (miejsca pracy), region geograficzny, numer telefonu i adres e-mail;
 • informacje związane z wykonywaną pracą, takie jak branża, stanowisko, pracodawca i obszary zainteresowania;
 • informacje podane w treści zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i określające możliwe formy kontaktu z użytkownikiem, dane dotyczące skuteczności działań marketingowych, preferencji marketingowych, wyszukiwanych produktów i zainteresowań oraz dane potrzebne do kontaktu w sprawie wizyt handlowych, wydarzeń i zaproszeń na targi;
 • dane potrzebne do kontaktu w sprawie zaproszeń do udziału w loteriach i konkursach;
 • informacje dotyczące aktywności w mediach społecznościowych (na podstawie wyrażonej zgody/preferencji zapisanych w profilu użytkownika/akceptacji plików cookie);
 • informacje podane w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach i badaniach satysfakcji klientów (jeśli nie są anonimowe) oraz opinie przekazywane firmie LINAK lub jej przedstawicielom;
 • informacje, które umożliwiają optymalizację działań marketingowych, w tym m.in. analizy potrzeb klientów do celów personalizacji materiałów reklamowych i informowania o produktach uzupełniających;
 • dane niezbędne do optymalizacji i rozwoju usług serwisowych;
 • dane niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak przepisy marketingowe i przepisy o ochronie danych.

Pokaż więcej

 

Klienci
W przypadku klientów firmy LINAK i ich pracowników gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu dostarczania im istotnych informacji na temat firmy LINAK i jej produktów, przetwarzania zamówień i reklamacji oraz w celach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych.

Dane osobowe, które firma LINAK gromadzi i przetwarza w określonych powyżej celach, to m.in.:

 • dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz preferowany język;
 • dane kontaktowe, takie jak adres miejsca pracy, region geograficzny, numer telefonu i adres e-mail;
 • informacje związane z wykonywaną pracą, takie jak branża, stanowisko, pracodawca i obszary zainteresowania;
 • informacje potrzebne do kontaktu w sprawie sprzedaży produktów i usług (w zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe) w formie m.in. korespondencji e-mail, zapowiedzi wizyt handlowych i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez firmę LINAK, danych dotyczących bieżących i wcześniejszych zakupów/zamówień, ofert cenowych, adresów dostawy, rabatów i zachęt;.
 • informacje o produktach (w zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe), takie jak specyfikacje produktowe, arkusze danych i roszczenia z tytułu gwarancji;
 • informacje z zakresu obsługi klienta, w formie m.in. korespondencji e-mail, notatek z rozmów telefonicznych i danych przekazanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • informacje dotyczące transakcji i rozliczeń z klientem (w zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe), takie jak informacje fakturowe, dane bankowe i kredytowe;
 • dane dotyczące odwiedzin w firmie LINAK (w zakresie określonym lub zapewnionym przez firmę LINAK), takie jak rejestry osób odwiedzających i dokumenty podróży;
 • informacje podane w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach i badaniach satysfakcji klientów (jeśli nie są anonimowe) oraz opinie przekazywane firmie LINAK.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, gromadzimy wyłącznie w zakresie niezbędnym i istotnym dla budowania współpracy i utrzymania wzajemnych stosunków między klientem i firmą LINAK. Zasadniczo gromadzimy dane bezpośrednio od klientów i ich pracowników, którzy udostępniają je w procesie składania zamówień lub w ramach trwających stosunków handlowych.

Korzystamy z odpowiednich danych osobowych, aby budować spersonalizowane relacje z klientami w oparciu o ich preferencje i charakter współpracy z firmą LINAK. Ponadto możemy wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:

 • zarządzanie relacjami z klientami, w tym monitorowanie, analiza, kierowanie i bieżąca obsługa klientów;
 • optymalizacja działań marketingowych i sprzedażowych;
 • komunikacja;
 • planowanie, realizacja i nadzorowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych przez nas z klientem;
 • wypełnianie zobowiązań prawnych, np. dotyczących kontroli eksportu i sankcji handlowych.

Pokaż więcej

 

Użytkownicy korporacyjni produktów cyfrowych LINAK
Firma LINAK oferuje klientom szereg produktów cyfrowych, takich jak m.in. oprogramowanie w postaci aplikacji (aplikacje) i cyfrowe platformy produktowe.

Uwaga: W przypadku prywatnych/profesjonalnych użytkowników końcowych produktów cyfrowych LINAK zastosowanie mają informacje podane w części „Użytkownicy końcowi aplikacji (aplikacje) LINAK”. Poprzez ofertę produktów cyfrowych pragniemy zapewniać klientom firmy LINAK jeszcze lepsze doświadczenia i więcej możliwości korzystania z naszych produktów. Niektóre, choć nie wszystkie produkty cyfrowe przetwarzają dane osobowe użytkowników. Część z nich jedynie zapisuje i przetwarza dane na urządzeniu użytkownika i nie udostępnia ich firmie LINAK ani jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez wybrany produkt cyfrowy można znaleźć w polityce prywatności i regulaminie danej oferty cyfrowej.

 • Produkt cyfrowy może gromadzić następujące dane:
 • dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika/login, hasło i preferowany język;
 • dane kontaktowe, takie jak adres miejsca pracy, numer telefonu, adres e-mail i położenie geograficzne;
 • sposób korzystania z produktu cyfrowego, w tym wykorzystanie dostępnych funkcji, łączność i aktywność produktu, parametry eksploatacyjne, dane diagnostyczne i statystyczne, typ urządzenia, system operacyjny, wybrane ustawienia i zapisane funkcje;
 • dane dotyczące lokalizacji (z których korzysta m.in. funkcja Bluetooth®).

Dane, o których mowa powyżej, są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym i istotnym dla zamierzonego działania produktu cyfrowego. Dane gromadzimy bezpośrednio od użytkowników i/lub w trakcie korzystania z produktu cyfrowego.

Pokaż więcej

 

Użytkownicy końcowi produktów cyfrowych LINAK
Firma LINAK ma w swojej ofercie szereg produktów cyfrowych, takich jak m.in. oprogramowanie, aplikacje i cyfrowe platformy produktowe („Produkty Cyfrowe”), które są przeznaczone do obsługi niektórych produktów LINAK i pozwalają zapewnić użytkownikom więcej możliwości i lepsze doświadczenia. Niektóre, choć nie wszystkie Produkty Cyfrowe przetwarzają dane osobowe użytkowników.

Część Produktów Cyfrowych jedynie zapisuje i przetwarza dane na urządzeniu użytkownika i nie udostępnia ich firmie LINAK ani jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez wybrany Produkt Cyfrowy można znaleźć w polityce prywatności i regulaminie danego produktu.

Produkt cyfrowy może gromadzić następujące dane:

 • dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika/login, hasło i preferowany język;
 • dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail i lokalizacja geograficzna;
 • sposób korzystania z aplikacji, w tym wykorzystanie dostępnych funkcji, łączność i aktywność produktu, parametry eksploatacyjne, dane diagnostyczne i statystyczne, typ urządzenia, system operacyjny, wybrane ustawienia i zapisane funkcje;
 • dane dotyczące lokalizacji (z których korzysta m.in. funkcja Bluetooth®).

Dane, o których mowa powyżej, są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym i istotnym dla zamierzonego działania Produktu Cyfrowego. Dane gromadzimy bezpośrednio od użytkowników i/lub w trakcie korzystania z produktu cyfrowego.

Pokaż więcej

 

Dostawcy
W przypadku dostawców firmy LINAK możemy gromadzić dane osobowe ich pracowników na potrzeby związane z utrzymaniem wzajemnych relacji biznesowych.

Dane osobowe, które firma LINAK gromadzi i przetwarza w określonych powyżej celach, to m.in.:

 • dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz preferowany język;
 • dane kontaktowe, takie jak adres miejsca pracy, region geograficzny, numer telefonu i adres e-mail;
 • informacje związane z wykonywaną pracą, takie jak branża, stanowisko i pracodawca;
 • dane dotyczące współpracy z dostawcą (w zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe), takie jak korespondencja e-mail, specyfikacje produktowe, dane dotyczące zamówień i roszczenia z tytułu gwarancji;
 • informacje dotyczące transakcji i rozliczeń z dostawcą (w zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe), takie jak informacje fakturowe, dane bankowe i kredytowe;

Dane, o których mowa powyżej, gromadzimy wyłącznie w zakresie niezbędnym i istotnym dla budowania współpracy i utrzymania wzajemnych stosunków między dostawcą i firmą LINAK. Zasadniczo gromadzimy dane bezpośrednio od klientów i ich pracowników, którzy udostępniają je w procesie składania zamówień lub w ramach trwających stosunków handlowych.

Korzystamy z odpowiednich danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej działalności w ramach trwających stosunków handlowych i możemy je wykorzystywać m.in. w następujących celach:

 • planowanie, administracja i obsługa faktur;
 • wypełnianie zobowiązań prawnych, np. dotyczących kontroli eksportu i sankcji handlowych;
 • zarządzanie zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów i ich egzekwowanie.

Pokaż więcej

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Firma LINAK będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu i pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne takiego przetwarzania. Podstawy prawne, o których mowa, obejmują:

 • zgodę użytkownika na przetwarzanie danych;
 • niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy;
 • niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega firma LINAK;
 • możliwość przetwarzania danych dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń i bez szkody dla użytkownika.
 

Komu przekazujemy dane osobowe użytkownika
Firma LINAK może przekazywać dane osobowe użytkownika zgodnie z wyżej wymienionymi celami. Dane osobowe możemy przekazywać:

 • podmiotom grupy LINAK;
 • partnerom biznesowym LINAK, w tym partnerom handlowym i marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie produktów cyfrowych, IoT, usługi logistyczne itp.;
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i przetwarzającym dane w imieniu firmy LINAK w zakresie hostingu naszej strony internetowej, wsparcia informatycznego, rozwiązań chmurowych itp.;
 • konsultantom i doradcom firmy LINAK;
 • innym upoważnionym podmiotom zewnętrznym, które w związku z obowiązującymi wymogami lub przepisami prawa mogą potrzebować dostępu lub przechowywania danych osobowych.

Firma LINAK wyklucza jakąkolwiek możliwość sprzedaży i celowego ujawniania danych osobowych użytkowników osobom nieupoważnionym.

 

Platformy społecznościowe
W celu optymalizacji naszej aktywności w serwisach społecznościowych, odpłatnie korzystamy z narzędzi typu lead ads i funkcji Facebook Custom Audiences, które pozwalają nam zidentyfikować odpowiednich odbiorców naszych treści o charakterze reklamowym i marketingowym. Kryteria personalizacji treści są ustalane przez LINAK lub serwis społecznościowy. W serwisach społecznościowych odpłatne materiały reklamowe są oznaczone jako „Sponsorowane”. Interakcja użytkownika z opublikowanym przez nas materiałem zostanie przez nas odnotowana.

 

Przekazywanie danych osobowych
W niektórych przypadkach niezbędne może być przekazanie danych osobowych użytkownika za granicę. Transgraniczny transfer danych jest regulowany prawem właściwym w zakresie ochrony danych oraz odnośnymi przepisami miejscowymi, których bardzo ściśle przestrzegamy.

 

Profilowanie
Tam, gdzie pozwalają na to przepisy prawa, możemy wykorzystywać profilowanie w celu personalizowania interakcji i treści dostarczanych użytkownikom. Profilowanie obejmuje m.in. personalizację reklam i ofert marketingowych oraz spersonalizowane reklamy i inne materiały marketingowe, które naszym zdaniem mogą być zbieżne z zainteresowaniami użytkownika.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, będziemy anonimizować i łączyć dane, które gromadzimy do celów sporządzania analiz i opracowania statystyk.

 

Przechowywanie danych osobowych
W LINAK będziemy przechowywać dane użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne ze względu na cel ich gromadzenia, i nigdy dłużej niż jest to przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa. Firma LINAK może zostać zobowiązana do zachowania danych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych. W niektórych przypadkach, zamiast usunąć dane, możemy zachować je w postaci zanonimizowanej na potrzeby tworzenia statystyk.

 

Ochrona danych osobowych
Wprowadziliśmy niezbędne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą i uszkodzeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie poddawane weryfikacji i dostosowywane do zmian wynikających z rozwoju technicznego.

Opracowaliśmy pisemne procedury i procesy, które regulują kwestie ochrony danych osobowych, a naszym pracownikom zapewniamy cykliczne szkolenia w zakresie ochrony prywatności danych.

 

Uprawnienia użytkownika
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, użytkownikom przysługują określone uprawnienia w zakresie dysponowania danymi, które ich dotyczą. Są to między innymi:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące użytkownika, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich. Prawo to podlega natomiast pewnym ograniczeniom ustawowym, tzn. nie ma charakteru bezwzględnego.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych, które dotyczą użytkownika, jeżeli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub inne konieczne względy.
 • Na żądanie użytkownika firma LINAK usunie lub sprostuje wszelkie informacje, które są niedokładne lub nieprawidłowe.
 • Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę LINAK, może w dowolnym momencie odwołać istniejącą zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem lub przetwarzaniem opartym na innej podstawie prawnej niż zgoda.
 • Prawo do uzyskania danych osobowych, które dotyczą użytkownika, w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, jak również prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi.
 • Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, może złożyć skargę do duńskiego Urzędu Ochrony Danych (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, nr tel.: +45 33 19 32 00, adres e-mail: dt@datatilsynet.dk lub innego właściwego urzędu sprawującego nadzór.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących praw, prosimy o kontakt tutaj lub pod numerem telefonu +45 73 15 15 15.

Adres pocztowy spółki LINAK A/S:

LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Dania
Att. Data Protection Manager (Inspektor Ochrony Danych)

Zmiany:
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do treści niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie aktualizacje i zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja:
marzec 2022 r.

Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a każde użycie tych znaków i logotypów przez firmę LINAK® jest objęte licencją.