Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wiadomości 5 stycznia 2018

LINAK podnosi poprzeczkę dla produktów przystosowanych do mycia maszynowego w branży opieki medycznej

Wprowadzenie standardu LINAK IPX6 Washable DURA™ umożliwi producentom sprzętu szpitalnego z regulacją położenia oferowanie trwałych rozwiązań przewidzianych do częstego maszynowego mycia w toku wieloletniej eksploatacji.

LINAK podnosi poprzeczkę dla produktów przystosowanych do mycia maszynowego w branży opieki medycznej

Stale rosną międzynarodowe wymogi w zakresie higieny we współczesnych szpitalach. Produkty LINAK są nie tylko zgodne z tymi wymogami, ale także podnoszą je jeszcze wyżej. Zapewnia to producentom sprzętu szpitalnego większą przewagę konkurencyjną.

Zakażenia bakteryjne i wirusowe w szpitalach generują każdego roku na całym świecie ogromne koszty. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 7 do 10 na 100 pacjentów cierpi na infekcje nabyte w szpitalach, a higiena staje się jednym z najważniejszych przedmiotów troski personelu medycznego na całym świecie. 

Od ponad 30 lat higiena jest także ważnym zagadnieniem dla nas w LINAK w związku z tworzeniem systemów na bazie siłowników elektrycznych do zastosowań związanych z regulacją w sektorze opieki medycznej. W odpowiedzi na coraz surowsze standardy i wymagania w stosunku do sprzętu medycznego dział badań i rozwoju stale usprawnia i ulepsza produkty LINAK w oparciu o zakrojoną na szeroką skalę działalność badawczo-rozwojową oraz coraz bardziej wymagające testy. Oznacza to, że nie tylko zawsze spełniamy obowiązujące wymogi, ale także podnosimy je jeszcze wyżej.


Wyznaczanie nowych standardów w dziedzinie produktów przystosowanych do mycia
Badając materiały, analizując nowe podzespoły i przeprowadzając próby wytrzymałości produktów, inżynierowie LINAK opracowują nowe rozwiązania, które wyprzedzają wymogi obowiązujące w ramach aktualnych standardów. Zaowocowało to wypracowaniem zupełnie nowego standardu: IPX6 Washable DURA™, który stanowi gwarancję odporności systemów na bazie siłowników elektrycznych na częste mycie maszynowe w toku wieloletniej eksploatacji. 
Inżynierowie LINAK przeprowadzają jeszcze cięższe próby w ramach jeszcze większej liczby powtórzeń, tak aby producenci sprzętu medycznego, na przykład łóżek szpitalnych, mogli mieć pewność, że produkty po które sięgają, zapewniają większą trwałość i zgodność z powyższym standardem.

Umożliwiając zwiększenie częstotliwości mycia sprzętu medycznego z regulacją położenia (np. łóżek szpitalnych), nowy standard IPX6 Washable DURA™ wspiera szpitale w podnoszeniu poziomu higieny. Dzięki temu oferowane rozwiązania odznaczają się długim cyklem życia i pełną funkcjonalnością w warunkach odporności na mycie maszynowe w gorącej wodzie przy użyciu silnych detergentów.  

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt