Wiadomości 2 stycznia 2017

Troska – także o personel pielęgniarski

Znaczenie ergonomii dla personelu medycznego

W wielu krajach szybko rośnie średnia wieku mieszkańców. Do 2050 roku liczba osób powyżej 60. roku życia podwoi się do 2 mld. Jednocześnie szacuje się, że do 2035 roku na całym świecie zabraknie 12,9 mln pracowników sektora opieki medycznej.

W warunkach malejącej liczby osób gotowych do pracy coraz ważniejsze staje się otoczenie troską nie tylko pacjentów, ale i personelu pielęgniarskiego. Kluczowe będzie skupienie uwagi na zagadnieniach ergonomii i warunków pracy.

Troska – także o personel pielęgniarski

Pomyśl o podniesieniu ergonomii swojego rozwiązania

Siłowniki i urządzenia obsługowe LINAK Intelligent Care Solutions™ zapewniają optymalną regulację oraz wartość dodaną w wielu rozwiązaniach w branży opieki medycznej – od najprostszej zmiany wysokości aż po zaawansowane funkcje, w tym wagi w łóżkach medycznych czy też płynnej obsługi w podnośnikach pacjenta, co stanowi gwarancję łatwości i bezpieczeństwa przenoszenia pacjentów. Obecnie dużo łatwiejsze jest zapewnienie lepszych warunków pracy w branży opieki medycznej poprzez poprawę ergonomii, wydajności i jakości urządzeń wspierających pracę personelu pielęgniarskiego.

Troska – również o personel pielęgniarski – zastosowania

Więcej na temat rozwiązań Intelligent Care Solutions LINAK można przeczytać na stronie: linak.com/segments/medline-careline/

Rozwiązania Intelligent Care SolutionsTM to wyraz realizacji idei Care For Tomorrow Today™ LINAK. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: www.carefortomorrow.today

Masz pytanie dotyczące technologii siłowników elektrycznych?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Subskrybuj wiadomości firmy LINAK

Otrzymuj aktualne informacje o tym, w jaki sposób technologia siłowników podąża za współczesnymi megatrendami i stawia czoła wyzwaniom przyszłości.