Skontaktuj się z Nami Tutaj

Wiadomości o produktach LINAK i aktualności firmowe

Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a każde użycie tych znaków i logotypów przez firmę LINAK® jest objęte licencją.