Skontaktuj się z Nami Tutaj

Informacje ogólne

  
LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna)

Oddział w Polsce

Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa, Polska 

Tel.: +48 22 295 09 70 
Tel:  +48 22 295 09 71
E-mail: info@linak.pl

VAT: 1070011334