select
 

ergonomia produkcji

Znaczenie ergonomii
Ergonomia w zakładach produkcyjnych to – mówiąc w uproszczeniu – kwestia dostosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika. Poprawa ergonomii może pomóc w zminimalizowaniu zmęczenia mięśniowego oraz ograniczeniu urazów układu mięśniowo-szkieletowego.

Według amerykańskiego Departamentu Pracy urazy wynikające z braku ergonomii generują koszt rzędu 15–20 mld USD rocznie. W 2013 roku takie urazy spowodowały 380 600 dni niezdolności do pracy, a więc jedną trzecią wszystkich absencji.

Z niedawnego badania brytyjskiej Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynika, że każdego roku urazy układu mięśniowo-szkieletowego wynikające
z niewłaściwie zaprojektowanego stanowiska pracy dotykają około miliona osób.

W świetle powyższych danych trudno się dziwić, że badania nad ergonomią zyskują na znaczeniu. Ergonomiczne stanowisko pracy zwiększa motywację
i zadowolenie pracownika, co przekłada się na lepsze wyniki i wzrost wydajności.

Jak to zrobić
W zależności od rodzaju pracy obowiązują różne potrzeby w zakresie regulacji wysokości przy stanowisku pracy:

Prawidłowa wysokość robocza

Jak prawidłowo przygotować stanowisko pracy:

Jak zorganizować pracę

Oferta produktowa LINAK obejmuje szeroki wybór kolumn podnoszących, siłowników, skrzynek kontrolnych oraz pilotów umożliwiających wprowadzenie regulacji w obrębie linii produkcyjnej z myślą o dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracownika. Prowadzi to do wzrostu ergonomii, zmniejszenia liczby urazów układu mięśniowo-szkieletowego oraz ograniczenia liczby dni niezdolności do pracy z korzyścią zarówno dla firmy, jak i samego pracownika.

Stanowisko robocze z regulacją wysokości W przypadku stanowisk pracy niezbędne jest przede wszystkim wprowadzenie regulacji wysokości w zależności od rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy.

Kolumny podnoszące, np. DL2 lub BL1
w połączeniu ze skrzynką kontrolną, np. CBD6S oraz panelem obsługowym DP stanowią gwarancję płynnej regulacji w każdym zastosowaniu.

W przypadku przenośników taśmowych dbałość
o ergonomię sprowadza się do wprowadzenia elektrycznej regulacji wysokości oraz nachylenia.

Kolumny ponoszące, np. BL1 i DL2 w połączeniu ze skrzynką kontrolną CBD6S i panelem DPF z wyświetlaczem oferują optymalne warunki pracy oraz potencjalny wzrost jej wydajności.
Przenośnik taśmowy z regulacją wysokości

Poszukaj inspiracji w niniejszej broszurze:

MOVE

ergonomia - mini przewodnik

Dowiedz się, dlaczego ergonomia w zakładzie produkcyjnym jest tak ważna dla Twojego biznesu.

Magazyn Online | PDF

Co to jest Siłownik Liniowy
Elektryczny siłownik liniowy jest urządzeniem, które przekształca rotacyjny…
Aplikacje Segmentu TECHLINE
Zobacz przykłady zastosowań z segmentu TECHLINE.
Zalety Siłowników
Ruch wykonywany przez innowacyjne systemy siłowników elektrycznych daje wiele możliwości...
Test Siłownika
Skrajnie wysokie i niskie temperatury, ekspozycja na działanie substancji chemicznych i soli…
Kontakt z firmą LINAK
Dogłębny dialog i ścisła współpraca to najkrótsza droga do uzyskania perfekcyjnego rozwiązania