select
 

CERTyfikaty

Ponieważ kładziemy nacisk na ciągłą poprawę jakości, oddziaływania na środowisko oraz walorów związanych z higieną i bezpieczeństwem, korzystamy
z certyfikowanych systemów zarządzania.

Firma LINAK uzyskała następujące certyfikaty:

ISO 9001 - system zarządzania jakością - w siedzibie głównej oraz oddziałach na Słowacji w USA i Chinach.

ISO 14971 - wymogi w zakresie stosowania systemu zarządzania ryzykiem dla urządzeń medycznych  w siedzibie głównej.

ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego w siedzibie głównej, oraz
w oddziałach na Słowacji i w Chinach.

ISO 18001 - systemy zarządzania higieną i bezpieczeństwem pracy w siedzibie głównej.

Dyrektywa 94/9/EC (ATEX) - urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – dla różnych wariantów siłownika LA36.

IEC 60079-x (ATEX) - przestrzenie zagrożone wybuchem – dla różnych wariantów siłownika LA36.

Rozwiązania siłownikowe LINAK są projektowane zgodnie z odnośnymi deklaracjami, np. REACH, WEEE, ROHS.

Współpraca z firmą LINAK
Naszym celem nie jest rola jednego z wielu dostawców...
Nasze Wartości
Dostarczamy innowacyjne systemy siłowników, które poprawiają jakość życia ludzi.
Polityka Firmy
Szanujemy człowieka i życie - zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce.