Skontaktuj się z Nami Tutaj

Zasady etycznego postępowania:

Najważniejszymi wartościami w LINAK są otwartość i szczerość. Z tego powodu nasze działania biznesowe muszą być przejrzyste i sprawiedliwe. Dotyczy to pracowników zatrudnianych zarówno bezpośrednio przez nas, jak i przez partnerów handlowych występujących w naszym imieniu.

Wyjaśnienie oczekiwań, jakie stawiamy sobie oraz naszym partnerom handlowym, można znaleźć w opracowanym przez nas zbiorze zasad etycznego postępowania. Reguły te wyznaczają standardy właściwego zachowania w przypadku reprezentowania firmy LINAK.

  • Nie wręczamy ani nie przyjmujemy łapówek.
  • Unikamy sytuacji, w których dochodzi do konfliktu między interesem własnym a interesem LINAK.
  • Przyjmujemy tylko takie prezenty, które są wyrazem zwykłej życzliwości, a pieniądze przekazujemy wyłącznie na cele charytatywne.
  • Nie uciekamy się do kłamstw oraz nieuczciwości ani nie nadużywamy zaufania innych w celu osiągnięcia korzyści.
  • Jesteśmy orędownikami uczciwej konkurencji i nie uciekamy się do metod niezgodnych z prawem lub nieetycznych. 

Niniejszy zbiór reguł zostaje przekazany pracownikom i partnerom handlowym, od których oczekujemy, że będą przestrzegać opisanych w nim zasad w swojej codziennej pracy na rzecz LINAK. 

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt