Referencje klientów

Łatwiejsze oczyszczanie ścieków dzięki trwałym rozwiązaniom LINAK

W drugiej co do wielkości publicznej oczyszczalni ścieków w Danii zastąpiono kilka rozwiązań w zakresie sterowania zaworami napędami LINAK, co zaowocowało dłuższym czasem pracy bez przestojów i usprawnieniem eksploatacji, a wszystko to niewielkim kosztem.

Oczyszczenie 10 milionów metrów sześciennych (10 mld litrów) ścieków rocznie – pochodzących od 380 000 mieszkańców i z kilku dużych zakładów przemysłowych – wymaga, aby oczyszczalnia pozostawała niemal przez cały czas w pełni sprawna. Wprowadzenie siłowników LINAK przyniosło znaczne obniżenie kosztów serwisowania i obsługi oraz ogólną poprawę dostępności oczyszczalni ścieków w duńskim mieście Fredericia.

Siłowniki elektryczne są łatwiejsze w utrzymaniu 
Możliwość serwisowania i obsługi na miejscu złożonej instalacji oczyszczania ścieków to ogromne ułatwienie z punktu widzenia zadań codziennej eksploatacji. Wszystko odbywa się znacznie szybciej i w warunkach mniejszej liczby kosztownych przestojów. 

„Zależy nam na tym, abyśmy mogli kontrolować proces i sami prowadzić serwisowanie w możliwie najszerszym zakresie” – wyjaśnia Kasper K. Frederiksen, dyrektor operacyjny w zakładzie Fredericia Spildevand og Energi A/S. Należał on do zespołu realizującego projekt zastąpienia napędów siłownikami LINAK LA36.

„Testowaliśmy nowe rozwiązanie firmy LINAK w różnych obszarach oczyszczalni. Zaobserwowaną przez nas korzyścią był wzrost elastyczności związany z tym, że byliśmy w stanie sami przeprowadzać serwisowanie”. 

Szybki montaż siłowników
Niektóre z siłowników LA36 zostały umieszczone na wylocie zbiorników oczyszczania ze związków organicznych w obrębie piaskownika. Odpowiadają one tutaj za otwieranie co sześć godzin zaworów w celu opróżnienia piaskownika z materii organicznej. Inne rozwiązanie wprowadzono w obrębie stacji odbiorczej. Zapobiega ono przepływowi szlamu z powrotem do układu.

Kasper K. Frederiksen nadzorował także montaż kilku jednostek LA36 w budynku dmuchawy, gdzie pomagają one oddzielić powietrze pomiędzy dwoma zbiornikami wewnątrz rozgałęźnika rurowego. Niezależnie od lokalizacji i zastosowania montaż siłowników LINAK przy istniejących zaworach nie nastręczał żadnych trudności.

Siłowniki LINAK w oczyszczalniach ścieków
 

„Ustawienie i uruchomienie nowych siłowników okazało się zaskakująco proste. Wiedzieliśmy, jak to robić, już po wprowadzeniu pierwszych dwóch jednostek. Wydaje mi się, że ostatni siłownik był gotowy do pracy po około 15 minutach”.

Niskie koszty eksploatacji
Zakład we Fredericia oczyszcza również ścieki z dużych lokalnych zakładów przemysłowych. Powoduje to częste zmiany obciążenia w ciągu dnia. Instalacja musi być zdolna do przyjmowania okresowo większych mas wody. Oznacza to, że układ wymaga stałej regulacji.

„Jedną z zalet rozwiązania LINAK jest z pewnością to, że nie jest ono tak bardzo drogie w utrzymaniu” – wyjaśnia Kasper K. Frederiksen i dodaje:

„inne urządzenia umożliwiają regulację tylko cztery razy na godzinę, a to za mało. Oczywiście zawsze można kupić urządzenia regulacyjne przystosowane do częstszego działania, ale są one bardzo drogie. Od firmy LINAK otrzymujemy tańszą alternatywę, zapewniającą większą elastyczność regulacji, a to jest dla nas bardzo ważne w obliczu wahań przepływu wody w instalacji”. 

Projekt w oczyszczalni we Fredericia został uruchomiony pilotażowo w 2013 r. Według Kaspera K. Frederiksena wiele razy udowodnił on swoją wartość. 

„Zdecydowaną korzyścią jest posiadanie rozwiązania, które praktycznie nie wymaga konserwacji, a z jej przeprowadzeniem z łatwością możemy poradzić sobie sami” – podsumowuje.

Dla Kaspera K. Frederiksena i jego zespołu projekt trwa nadal, a firma LINAK planuje rozszerzyć swoją ofertę dla oczyszczani ścieków w 2018 r., bazując na doświadczeniach swojego klienta – firmy Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści związanych z wykorzystaniem siłowników w zaworach w oczyszczalniach ścieków, skontaktuj się z lokalnym oddziałem LINAK

 
Rozwiązania elektryczne do regulacji pracy zaworów w zakładach oczyszczania ścieków play-icon

Rozwiązania elektryczne do regulacji pracy zaworów w zakładach oczyszczania ścieków

Rozwiązania do automatyzacji pracy zaworów do samodzielnego montażu play-icon

Rozwiązania do automatyzacji pracy zaworów do samodzielnego montażu

Niezniszczalne play-icon

Niezniszczalne

Pliki

Więcej o oczyszczaniu ścieków

W branży oczyszczania ścieków prosta kontrola i łatwe monitorowanie to kluczowe elementy zapewniające utrzymanie optymalnego funkcjonowania zakładu. Z tej broszury dowiesz się więcej na temat rozwiązań siłownikowych LINAK na potrzeby zastosowań związanych z oczyszczaniem ścieków.

Przegląd produktów TECHLINE

Odkryj szeroki wybór wytrzymałych produktów o dużej mocy z segmentu TECHLINE. Produkty te zapewniają najwyższą trwałość i niezawodność na potrzeby eksploatacji w trudnych warunkach.

Broszura poświęcona testom w LINAK

Każdy podzespół siłownika poddawany jest serii testów przeprowadzanych w centrum badawczym LINAK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w folderze.