Piloty

Oprogramowanie Desk Control Basic

Desk Control Basic to oprogramowanie na komputery PC/MAC, zachęcające użytkowników biurek do zmiany pozycji ciała w czasie pracy. Umożliwia regulację wysokości blatu i zaprogramowanie najbardziej komfortowych ustawień do pracy siedząco-stojącej.

Oprogramowanie Desk Control Basic

Desk Control™ to nowe oprogramowanie obsługowe segmentu DESKLINE® umożliwiające regulację wysokości wszystkich typów blatów biurowych.

Oprogramowanie może zostać zainstalowane na komputerze PC lub MAC, zapewniając zdolność do intuicyjnego dostosowywania położenia blatu w czasie pracy.

Oprogramowanie oferuje typowe funkcje regulacji, takie jak inicjacja ruchu w górę i w dół, trzy pozycje pamięci oraz odczyt wysokości.

Przypomina także o potrzebie zmiany wysokości blatu na podstawie czasu pozostawania w pozycji stojącej oraz spalonych kalorii
– odstępy między przypomnieniami są ustalane indywidualnie przez użytkownika.

Oprogramowanie Desk Control Basic współpracuje ze wszystkimi systemami LINAK DESKLINE. Wystarczy za pomocą kabla USB2LIN06 połączyć skrzynkę kontrolną z komputerem i pobrać oprogramowanie. Aby uzyskać połączenie bezprzewodowe, należy podłączyć do skrzynki kontrolnej adapter Bluetooth® i pobrać oprogramowanie. 

Opcjonalnie możliwe jest podłączenie do systemu standardowego panelu biurkowego, który pozwala na regulację położenia przy wyłączonym komputerze.

Wybierz którąś z poniższych aplikacji, aby pobrać bezpłatne oprogramowanie Desk Control Basic.

Wymagania: 
Komunikacja między komputerem PC/Mac a skrzynką kontrolną CBD za pomocą kabla USB2LIN firmy LINAK.

Obsługiwane systemy operacyjne: 

 • Windows 7 (ze środowiskiem .NET w wersji 4.5)
 • Windows 8 lub nowszy
 • Mac OS (OS 10.7 lub nowszy)


Pobieranie:

Oprogramowanie Desk Control Basic – karta danych produktu

Zobacz kartę danych produktu w wersji online lub pobierz dokument w formacie PDF.

Instrukcja użytkownika oprogramowania Desk Control Basic

W niniejszej instrukcji użytkownika znaleźć można informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji produktów z segmentu LINAK DESKLINE.

Przegląd produktów DESKLINE

System regulacji wysokości z wykorzystaniem siłownika elektrycznego to najlepszy sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz korzyści biznesowych dla każdego producenta biurek, stołów lub blatów roboczych.

Na wyświetlaczu zamiast wskazania wysokości znajduje się kod błędu E01.

Bez aktywacji napędu nie jest możliwe przemieszczanie blatu do góry.

Wystąpienie błędu E01 oznacza konieczność przeprowadzenia aktywacji napędu biurka.

Aby przeprowadzić aktywację:

 1. Naciśnij przycisk opuszczania, aby ustawić blat w najniższym położeniu. Przytrzymaj przycisk wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się.
 2. Wciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk opuszczania wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się. Blat można teraz przemieścić do góry.

DP1C i DPT – wskazanie wysokości na wyświetlaczu jest nieprawidłowe.

Aby skorygować wskazanie wysokości na wyświetlaczu, postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie lub opisaną poniżej.

Jak ustawić wysokość biurka (DP1C i DPT)

Wykonaj pomiar rzeczywistej wysokości biurka – od podłogi do górnej krawędzi blatu.

 1. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk „S”, aż wyświetlona zostanie litera „S”.
 2. Przytrzymując wciśnięty przycisk „S”, za pomocą przycisku podnoszenia lub opuszczania zmień wartość liczbową zgodnie z rzeczywistą wysokością.

DPF1C – wskazanie wysokości na wyświetlaczu jest nieprawidłowe.

Aby skorygować wskazanie wysokości na wyświetlaczu, postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie lub opisaną poniżej.

Jak ustawić wysokość biurka

Wykonaj pomiar rzeczywistej wysokości biurka – od podłogi do górnej krawędzi blatu.

Aby ustawić wysokość:

 1. Naciśnij jednocześnie przyciski podnoszenia i opuszczania.
 2. Na wyświetlaczu pojawi się wartość liczbowa.
 3. Za pomocą przycisku podnoszenia lub opuszczania zmień wartość liczbową zgodnie z rzeczywistą wysokością.

Jak aktywować system regulacji biurka

Bez aktywacji nie jest możliwe przemieszczanie blatu do góry.

Wskazuje na to wyświetlenie kodu błędu E01.

Aby przeprowadzić aktywację:

 1. Naciśnij przycisk opuszczania, aby ustawić blat w najniższym położeniu. Przytrzymaj przycisk wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się.
 2. Wciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk opuszczania wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się.

Blat można teraz przemieścić do góry.

Jak zapisać położenie blatu w pamięci

Istnieje możliwość zapisania wybranego położenia, np. dla pozycji stojącej/siedzącej. Postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie lub opisaną poniżej.

Aby zapisać położenie blatu:

 1. Przemieść blat do położenia docelowego.
 2. Naciśnij „S”, a następnie przycisk pamięci.

Położenie zostało zapisane w pamięci.

Aby przemieścić blat do zapisanego położenia, naciśnij przycisk pamięci i przytrzymaj go wciśniętym do czasu, aż blat osiągnie zapisaną wysokość.

Blat nie przemieszcza się w pełnym zakresie skoku do góry. Zatrzymuje się zawsze w tym samym położeniu.

System ustanowił nowy punkt zatrzymania ruchu do góry.

Aby usunąć ten punkt, przeprowadź ponownie aktywację napędu biurka. Postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie.

Na wyświetlaczu widnieje kreska (-), a panel nie działa.

Panel DPT zostaje zablokowany w czasie bezczynności, tak aby zapobiec niezamierzonym ruchom.

Aby odblokować panel DPT, postępuj zgodnie z procedurą pokazaną na filmie.

Panel biurkowy DPT - Na wyświetlaczu zamiast wysokości widnieje kod błędu E01

Bez aktywacji napędu nie jest możliwe przemieszczanie blatu do góry.

Wystąpienie błędu E01 oznacza konieczność przeprowadzenia aktywacji napędu biurka.

Aby przeprowadzić aktywację:

 1. Naciśnij przycisk opuszczania, aby ustawić blat w najniższym położeniu. Przytrzymaj przycisk wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się.
 2. Wciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk opuszczania wciśnięty do czasu, aż blat zatrzyma się. Blat można teraz przemieścić do góry.

Masz pytanie dotyczące technologii siłowników elektrycznych?

- Nie jesteśmy wyrocznią. Niemniej jesteśmy ekspertami w dziedzinie technologii siłowników i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania z tym związane.

Subskrybuj wiadomości firmy LINAK

Otrzymuj aktualne informacje o tym, w jaki sposób technologia siłowników podąża za współczesnymi megatrendami i stawia czoła wyzwaniom przyszłości.