Wszystkie wakaty dostępne w obrębie całej organizacji LINAK są publikowane na stronie głównej linak.com lub stronach internetowych poszczególnych oddziałów firmy.

Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, identyfikujące się z wartościami firmy LINAK i pragnące czynić życie klientów i użytkowników produktów LINAK lepszym, zachęcamy do przysyłania aplikacji niebędących odpowiedzią na ogłoszenie.

Wymagane dokumenty:

  • Aplikacja zawierająca uzasadnienie zainteresowania pracą w firmie LINAK oraz wyjaśnienie korzyści z zatrudnienia kandydata dla firmy.
  • Życiorys z informacjami dotyczącymi doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz innych kwalifikacji ułożonymi w porządku chronologicznym
  • Referencje od poprzednich pracodawców oraz inne przydatne załączniki
  • Dyplomy, certyfikaty i świadectwa

Aplikacje prosimy składać tutaj.

Skontaktuj się z działem kadr firmy LINAK

W razie pytań dotyczących wolnych etatów, pracy w systemie godzinowym, praktyk studenckich lub wsparcia w przygotowaniu dysertacji zachęcamy do kontaktowania się z działem kadr LINAK.