Deklaracje

Siłowniki i systemy siłowników LINAK są projektowane i testowane w taki sposób, aby spełniały wszystkie odnośne wymogi regulacyjne i normy.
Na życzenie dostępne są deklaracje zgodności oraz świadectwa prób wydane przez krajowe urzędy certyfikacyjne; prosimy o kontakt z firmą LINAK
Zachęcamy także do zapoznania się z treścią instrukcji montażu / deklaracji włączenia.

Deklaracja zgodności (DoC)

 • RoHS
  Dyrektywa RoHS (Reduction of Hazardous Substances) w sprawie ograniczenia wykorzystania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ma bezpośrednie zastosowanie do produktów LINAK.
  Wszystkie produkty LINAK spełniają wymogi dyrektywy RoHS2. Oficjalną deklarację można pobrać w formie pliku  PDF.
 • LVD
  Dyrektywa niskonapięciowa LVD (Low Voltage Directive) ma bezpośrednie zastosowanie do produktów LINAK.
 • EMC
  Dyrektywa EMC (ElectroMagnetic Compatibility) w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej ma bezpośrednie zastosowanie do produktów LINAK.

Aby otrzymać egzemplarz deklaracji zgodności, prosimy o kontakt z firmą LINAK.

 

REACH

Wymogi dyrektywy REACH w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do działalności oraz produktów LINAK, zostały uwzględnione, a europejskie zakłady firmy wykazują zgodność z postanowieniami dyrektywy REACH. 

Dowiedz się więcej o dyrektywie REACH

WEEE
Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) w sprawie utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych dotyczy wszystkich producentów oryginalnego wyposażenia. Jako dostawca podzespołów i systemów firma LINAK nie jest związana jej postanowieniami. Niemniej produkty LINAK są w wielu przypadkach jedynymi produktami elektrycznymi i elektronicznymi rozwiązania. W związku z tym zdecydowaliśmy się oznakować wszystkie systemy siłowników LINAK przedstawionym poniżej obowiązkowym symbolem przekreślonego kosza.

Logo dyrektywy WEEE
Logo dyrektywy WEEE