Certyfikaty

Firma LINAK uzyskała następujące certyfikaty: ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14971 (system zarządzania ryzykiem), OHSAS 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).

Ponieważ kładziemy nacisk na ciągłą poprawę jakości, oddziaływania na środowisko oraz walorów związanych z higieną i bezpieczeństwem, korzystamy z certyfikowanych systemów zarządzania.

Firma LINAK uzyskała następujące certyfikaty:

ISO 9001 – system zarządzania jakością w siedzibie głównej oraz na Słowacji, w USA, Chinach i Niemczech.

ISO 14971 (wymogi w zakresie stosowania systemu zarządzania ryzykiem dla urządzeń medycznych): w siedzibie głównej oraz na Słowacji.

ISO 14001 (systemy zarządzania środowiskowego): w siedzibie głównej, na Słowacji i w Chinach.

OHSAS 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy): w siedzibie głównej oraz na Słowacji.

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) (urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem) – dla różnych wariantów siłownika LA36.

IEC 60079-x (ATEX) (przestrzenie zagrożone wybuchem) – dla różnych wariantów siłownika LA36.

 Rozwiązania siłownikowe LINAK są projektowane zgodnie z odnośnymi deklaracjami, np. REACH, WEEE, ROHS.

Subskrybuj wiadomości firmy LINAK

Otrzymuj aktualne informacje o tym, w jaki sposób technologia siłowników podąża za współczesnymi megatrendami i stawia czoła wyzwaniom przyszłości.