Odpowiedzialność korporacyjna

POPRAWIAMY JAKOŚĆ TWOJEGO ŻYCIA – to zobowiązanie do troski o dobro ludzi i jakość ich życia, które znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie polityki firmy.

LINAK – poprawiamy jakość Twojego życia
Pomysł na siłownik pojawił się, gdy Bent Jensen, obecny prezes i właściciel firmy LINAK, pracował nad sposobem usprawnienia wózka inwalidzkiego swojego niepełnosprawnego kolegi ze studiów. Idea dostarczania innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia i pracy ludzi towarzyszyła nam już od początku działalności firmy. Powyższe motto było dla nas zawsze czymś więcej niż tylko zwykłym sloganem marketingowym odnoszącym się do możliwości, jakie daje siłownik liniowy. Jest ono zobowiązaniem, które znajduje odzwierciedlenie w każdym elemencie działalności firmy.

Polityka odpowiedzialności korporacyjnej
Dla firmy LINAK odpowiedzialność oznacza robienie tego, co potrafimy robić najlepiej, we właściwy sposób. Nie można być odpowiedzialnym społecznie bez dokonywania świadomych wyborów. Podejmujemy decyzje, opierając się na zdrowym rozsądku i sukcesywnym samodoskonaleniu. Wymaga to od nas właściwego ustalenia priorytetów wysiłków.

Pięć poniższych kwestii ma dla nas szczególne istotne znaczenie:

Poprawiamy jakość Twojego życia
Każdego dnia produkty LINAK poprawiają jakość życia i pracy milionów ludzi – zawsze w bliskiej współpracy z klientami. Chętnie dzielimy się wiedzą oraz współpracujemy m.in. z przedstawicielami środowisk akademickich i organizacji pozarządowych.

Troszczymy się o dobro innych
Zadowolenie z pracy i chęć niesienia pomocy to cele wpisane w kanon wartości firmy LINAK. Ich realizacja wymaga zapewnienia naszym pracownikom odpowiednich warunków pracy. Dlatego realizujemy szereg inicjatyw w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów dyskryminacji czy zastraszania. Ponadto, co oczywiste, przodujemy w kwestii ergonomii w naszych własnych zakładach pracy.

Dbamy o środowisko naturalne
Wierzymy w możliwość osiągnięcia sukcesu w biznesie na drodze zrównoważonego rozwoju. W LINAK przykładamy ogromną wagę do zmniejszania zużycia energii, zarówno przez nasze zakłady, jak i produkty. Skupiamy się na tym, by tworzone przez nas rozwiązania nie były wcale lub były tylko w minimalnym stopniu szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Aktywni lokalnie, myślimy globalnie
W LINAK jesteśmy dumni z możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Bierzemy czynny udział na poziomie lokalnym w Jutlandii Południowej, gdzie znajduje się siedziba główna naszej firmy, jak również w innych regionach, w których mieszczą się nasze biura i zakłady produkcyjne.

Wyznaczamy wysokie standardy
W LINAK zarówno sobie, jak i naszym partnerom handlowym wyznaczyliśmy wysokie standardy. Swoje oczekiwania w tym zakresie wyraziliśmy w formie kodeksu etycznego oraz zbioru zasad etycznego postępowania, które przekazaliśmy pracownikom, dostawcom i partnerom handlowym. Na bieżąco przeprowadzamy audyty naszych polityk, celów i założeń.