Skontaktuj się z Nami Tutaj

Zrównoważony rozwój

Postępujemy w sposób odpowiedzialny – wobec klientów, pracowników i środowiska. Nie można być odpowiedzialnym społecznie bez dokonywania świadomych wyborów. Podejmujemy decyzje, opierając się na zdrowym rozsądku i sukcesywnym samodoskonaleniu. Wymaga to od nas właściwego ustalenia priorytetów wysiłków.

Pięć poniższych kwestii ma dla nas szczególne istotne znaczenie:

Poprawiamy jakość Twojego życia

To zobowiązanie do troski o dobro ludzi i życie, które znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie polityki firmy.

 

Troszczymy się o dobro innych

Zadowolenie z pracy i chęć niesienia pomocy to cele wpisane w kanon wartości firmy LINAK. Ich realizacja wymaga zapewnienia naszym pracownikom odpowiednich warunków pracy. Dlatego realizujemy szereg inicjatyw w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów dyskryminacji czy zastraszania. Ponadto, co oczywiste, przodujemy w kwestii ergonomii w naszych własnych zakładach pracy.

 

Dbamy o środowisko naturalne (Zrównoważony rozwój środowiskowy)

Wierzymy w możliwość osiągnięcia sukcesu w biznesie na drodze zrównoważonego rozwoju. W LINAK koncentrujemy się na zmniejszeniu własnego zużycia energii, jednocześnie wytwarzając zrównoważone rozwiązania w oparciu o wymagania projektowe i rynkowe.

 

Aktywni lokalnie, myślimy globalnie

W LINAK jesteśmy dumni z możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Bierzemy czynny udział na poziomie lokalnym w Jutlandii Południowej, gdzie znajduje się siedziba główna naszej firmy, jak również w innych regionach, w których mieszczą się nasze biura i zakłady produkcyjne.

 

Wyznaczamy wysokie standardy (Zrównoważony rozwój społeczny)

W LINAK zarówno sobie, jak i naszym partnerom handlowym wyznaczyliśmy wysokie standardy. Swoje oczekiwania w tym zakresie wyraziliśmy w formie kodeksu etycznego oraz zbioru zasad etycznego postępowania, które przekazaliśmy pracownikom, dostawcom i partnerom handlowym. Na bieżąco przeprowadzamy audyty naszych polityk, celów i założeń.

 

Oświadczenie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie z §99a duńskiej ustawy o sprawozdawczości finansowej.

Pliki

Zrównoważony rozwój

Postępujemy w sposób odpowiedzialny — wobec klientów, pracowników i środowiska. Nasze zobowiązania zostały odzwierciedlone w tym przeglądzie.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.