Skontaktuj się z Nami Tutaj

Polityka ochrony środowiska LINAK A/S

W LINAK przywiązujemy ogromną wagę do ochrony środowiska naturalnego – także z myślą o naszych klientach:

  • Oferujemy produkty zapewniające niskie zużycie energii i wykonane z ekologicznych materiałów.
  • Naszym celem jest unikanie niepotrzebnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz zminimalizowanie zużycia energii.
  • W procesie produkcji wykorzystujemy zawsze najlepsze dostępne technologie.

Dysponujemy prognozą rozwoju zużycia energii oraz inwestujemy w stosowne rozwiązania i technologie.
Staramy się konsekwentnie motywować pracowników do myślenia o problemach ochrony środowiska i do bardziej ekologicznych postaw.

W LINAK A/S nie ustajemy w doskonaleniu naszych wyrobów
Nasza działalność obejmuje planowanie, wdrażanie oraz dalsze rozwijanie rozwiązań podnoszących wydajność środowiska pracy oraz systemów zarządzania jakością.

W LINAK A/S szanujemy prawo i normy
Działalność LINAK A/S jest zawsze zgodna z obowiązującymi wymogami ustawowymi i regulacyjnymi, a także postanowieniami zawartych przez firmę umów.

Doroczny audyt polityki zarządzania LINAK A/S
Każdego roku przeprowadzany jest audyt polityki, celów i założeń firmy w odniesieniu do takich zagadnień, jak jakość, ochrona przyrody oraz środowisko pracy.

W LINAK A/S polityka firmy znana jest wszystkim pracownikom.
Polityka firmy w zakresie jakości, ochrony przyrody oraz środowiska pracy znana jest wszystkim pracownikom. Jest ona także dostępna w formie publikacji oraz na stronach internetowych firmy.